הכנות לדו"ח מע"מ מקוון

הכנה לדו"ח מע"מ החדש:
1. יש להקליד מס' עוסק מורשה לכל לקוח ולכל ספק.
2. לכל קטגוריה הרשומה מטה, ינתן קוד מיון נפרד בכרטיס החשבון.
דוגמאות: כל לקוחות יצוא יקבלו קוד מיון 210 כל ספקי יבוא יקבלו קוד מיון 330 וכן הלאה.

  • לקוחות שונים (לא מזוהה)
  • לקוחות חשבונית עצמית
  • לקוחות ייצוא
  • לקוחות רשות פלסטינאית
  • ספקים – חשבונית עצמית
  • קופות קטנות
  • חשבון חדש 'מע"מ תשומות יבוא'
  • ספקים מהרשות הפלסיטנאית
  •  אחרים (כגון בנק המחייב מע"מ)
דילוג לתוכן