H-LABS-01-e1594555588919.png
קבוצת אנשים סביב המילה תודה

תודה רבה! קיבלנו את המועמדות שלך

מה קורה עכשיו?

  • הגשת מועמדות עד ליום חמישי 20 ביולי 2023 בשעה 18:00
  • המיזמים שיבחרו יוזמנו להציג בפני ועדת ההיגוי של התוכנית ביום שני 11 בספטמבר 2023
  • מועד פרסום המיזמים הנבחרים עד ליום חמישי 14 בספטמבר 2023
  • מועד תחילת התוכנית יום שני 18 בספטמבר 2023
  • סיום התוכנית ביוני 2024 ,כולל DEMO DAY
  • בתמורה להשתתפות בתוכנית ולחבילת ההטבות, תקבל חשבשבת Equity במיזמים שיבחרו
  • למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות ל – עוזי בן אליעזר 054-6787897 

בהצלחה,
צוות חשבשבת