לוגו חשבשבת H ERP

חוזה התקשרות

H-BPM

הסכם

שנערך ונחתם בתל אביב ביום
05/18/2024
לבין:

חשבשבת בע"מ, ח.פ. 51-109436-9 מרח' בית הלל 3, תל אביב-יפו
להלן: "הספק" מצד אחד;

לבין:

להלן: "המזמין" מצד שני;

התוסף H-BPM (להלן: 'התוסף') מאפשר קריאה וכתיבה לתוך מערכת החשבשבת המקומית באמצעות פרוטוקול תקשורת בסביבת ענן (WEB).

חשבשבת בע"מ מעניקה בזה למשתמש זכות שימוש בתוסף.

התוסף אינו חלק מתוכנת חשבשבת, אלא תוכנה עצמאית נוספת שפותחה ע"י חברת חשבשבת בע"מ.

התוסף פועל רק כאשר המשתמש נמצא במסגרת הסכם מנוי (הסכם שרות) לתוכנת חשבשבת. כאשר המשתמש אינו נמצא בהסכם המנוי (שרות), חברת חשבשבת בע"מ רשאית להפסיק את פעולת התוסף באפן מיידי וללא התראה.

התוסף מוגן ע"י זכויות יוצרים. אסור להעתיק את התוסף אלא אם התקבל מראש אישור בכתב מאת חברת חשבשבת בע"מ.

התוסף פעיל רק כאשר השרת והמכשירים בהם הוא מותקן מחוברים לרשת האינטרנט.

המחיר צמוד למדד המחירים לצרכן.

התמיכה הטכנית בתוסף היא באותה שיטה ובאותם היקפים כמו התמיכה הטכנית שחב' חשבשבת בע"מ מעניקה למשתמשי תוכנת חשבשבת. המשתמש רשאי להפסיק את השימוש בתוסף בכל עת.

התוסף ניתן לשימוש כפי שהוא (As is). חברת חשבשבת בע"מ אינה אחראית לנזקים שעלולים להיות כתוצאה מתקלות או כתוצאה משגיאות תוכנה בתוסף.

חשבשבת © 2023

הפרטים נקלטו במערכת

התוסף H-BPM (להלן: 'התוסף') מאפשר קריאה וכתיבה לתוך מערכת החשבשבת המקומית באמצעות פרוטוקול תקשורת בסביבת ענן (WEB).

חשבשבת בע"מ מעניקה בזה למשתמש זכות שימוש בתוסף.

התוסף אינו חלק מתוכנת חשבשבת, אלא תוכנה עצמאית נוספת שפותחה ע"י חברת חשבשבת בע"מ.

התוסף פועל רק כאשר המשתמש נמצא במסגרת הסכם מנוי (הסכם שרות) לתוכנת חשבשבת. כאשר המשתמש אינו נמצא בהסכם המנוי (שרות), חברת חשבשבת בע"מ רשאית להפסיק את פעולת התוסף באפן מיידי וללא התראה.

התוסף מוגן ע"י זכויות יוצרים. אסור להעתיק את התוסף אלא אם התקבל מראש אישור בכתב מאת חברת חשבשבת בע"מ.

התוסף פעיל רק כאשר השרת והמכשירים בהם הוא מותקן מחוברים לרשת האינטרנט.

המחיר צמוד למדד המחירים לצרכן.

התמיכה הטכנית בתוסף היא באותה שיטה ובאותם היקפים כמו התמיכה הטכנית שחב' חשבשבת בע"מ מעניקה למשתמשי תוכנת חשבשבת. המשתמש רשאי להפסיק את השימוש בתוסף בכל עת.

התוסף ניתן לשימוש כפי שהוא (As is). חברת חשבשבת בע"מ אינה אחראית לנזקים שעלולים להיות כתוצאה מתקלות או כתוצאה משגיאות תוכנה בתוסף.