לוגו חשבשבת H ERP

"חשבוניות ישראל" בחשבשבת בענן H-WEB

הרשמה לכנס

הכתובת הניתנת לנו לא תשמש לכל מטרה אחרת למעט תכתובת ביננו,
ולא תועבר לכל גורם מחוץ לחשבשבת.
אייקון זום
הכנס יתקיים ב-ZOOM
אייקון לוח שנה
יום רביעי 17.04.2024
אייקון שעון
שעה 13:00

הרשמה לכנס

הכתובת הניתנת לנו לא תשמש לכל מטרה אחרת למעט תכתובת ביננו,
ולא תועבר לכל גורם מחוץ לחשבשבת.
חשבשבת © 2024

תודה!

בקשת ההרשמה שלך לכנס התקבלה

קוד הכניסה ל-ZOOM יישלח במייל בסמוך למועד הכנס