קליטת ספירת מלאי – מטבלת ODBC

באמצעות ממשק יבוא ספירת מלאי ניתן לקלוט ספירת מלאי באמצעות ODBC.
הספירה נקלטת לסוג המסמך: ספירת מלאי בחשבשבת. הספירה נקלטת כספירה סגורה.
ניתן כמובן לפתוח את הסגירה באמצעות תוכנת חשבשבת.

לאחר קליטת ספירת המלאי בחשבשבת, יש להפיק את המסמך עדכון בעקבות ספירה בכדי לעדכן את היתרות,
תוך השוואת הכמויות שנרשמו בספירה לכמויות המעודכנות במחשב.

להלן רשימת השדות שניתן לקלוט באמצעות ממשק זה:

שם השדה

סוג

הערות

תאריך הספירה

תאריך / שעה

שדה חובה

מחסן הספירה

מספר שלם ארוך

מחסן / סוכן / סניף
חובה שדה 1 מתוך ה- 3 (מחסן/סוכן/סניף) בכדי לבצע קליטה.

סוכן

מספר שלם ארוך

סניף

מספר שלם ארוך

פרטים

טקסט

 

מפתח פריט

טקסט

שדה חובה
לא ניתן לקלוט מפתח פריט שאינו קיים בחברה.
לא ניתן לקלוט פריט טבוע או פריט מטריצה – אב.

שם פריט

טקסט

 

כמות

כפול

* שדה חובה
הכמות יכולה להיות אפס
הכמות לא יכולה להיות שלילית!

אצווה

טקסט

מתבצעת בדיקה מול מפתח הפריט.
אם הפריט מסוג אצווה מחייב מספר אצווה

איתור

טקסט

מתבצעת בדיקה מול מפתח הפריט.
אם הפריט מסוג איתור מחייב מספר איתור

פג תוקף

תאריך

מתבצעת בדיקה מול מפתח הפריט.
אם הפריט מסוג פג תוקף מחייב תאריך פג תוקף

קוד מיון

מספר שלם ארוך

 

אריזות

כפול

 

איתור מהפריט

טקסט

 

לקליטת הממשק בוחרים בתפריט כללי > ממשקים יבוא נתוני מלאי < יבוא ספירת מלאי.

כעת יופיע החלון הבא:

צילום מסך ספירת מלאי ניהול מלאי

להמשך בוחרים בסעיף בחירת בסיס נתונים.
בדוגמה זו מתבצעת קליטה מקובץ EXCEL ולכן נבחר בהקלקה כפולה Excel Files.

צילום מסך ספירת מלאי ניהול מלאי

כעת תופיע המחיצה המשותפת. אם קובץ הנתונים נמצא במחיצה זו בוחרים אותו בהקלקה בצד שמאל של המסך בסעיף Database Name.
אם קובץ הנתונים נמצא במחיצה אחרת במחשב, ניתן לאתר אותו בצד ימין של המסך בסעיף Directories.

צילום מסך ספירת מלאי ניהול מלאי

כעת יופיעו שמות הטבלאות במסד הנתונים. יש לבחור את הטבלה בהקלקה כפולה.

צילום מסך ספירת מלאי ניהול מלאי

כעת מופיע חלון קישור שדות.

בחלון זה יש לקשר בין השדות שאותם ניתן לקלוט לבין שמות השדות שמופיעים בפועל בקובץ הנתונים.

צילום מסך ספירת מלאי ניהול מלאי

שדות חובה מסומנים ב- ***. ללא קישור שדות אלו לא ניתן לקלוט את הממשק.

לקישור, מקליקים על השדה הרצוי בטור שם השדה. כעת יופיעו שמות השדות בקובץ הנקלט.
מקשרים את כל השדות שמעונינים לקלוט, כפי שמדגים החלון הבא.

צילום מסך ספירת מלאי ניהול מלאי

מומלץ לשמור את הגדרת השדות באמצעות לחיצה על כפתור הדיסקט שמופיע בסרגל הכלים, בכדי שנוכל לשוב ולקלוט קבצים במבנה זה גם בספירת המלאי הבאה.

לסיום, בוחרים בכפתור יבוא ספירת מלאי.
כעת תופיע השאלה: האם להמשיך בקליטה? יש לבחור כן לקליטת הקובץ בחשבשבת.

בסיום הקליטה תופיע הודעה שהקובץ נקלט בהצלחה.

המסמך נקלט בחשבשבת כספירת מלאי סגורה. ניתן להפיק מסמך עדכון בעקבות ספירה על סמך ספירת המלאי שנקלטה.

דילוג לתוכן