כרטיסי חשבון – יבוא מקובץ טקסט

ממשק קלט כרטיסי החשבון מאפשר לייבא כרטיסי חשבון מתוכנות זרות לחשבשבת.
הממשק מאפשר לפתוח כרטיסים חדשים ולעדכן נתונים בכרטיסים קיימים.

 שם קובץ הממשק:          HESHIN.DAT

שם קובץ הפרמטרים:      HESHIN.PRM  (הורדה)

מבנה קובץ הפרמטרים:

 בשורה ראשונה יש לרשום את גודל הרשומה בקובץ הממשק.

בשורות 2-69 יש לרשום את מיקום השדות ברשומה לפי הטבלה הבאה

שדות 38-69 הם אופציונליים.

שורה

שם השדה

אורך מקסימלי

תוכן     

הערות

2

מפתח חשבון

15

אלפא נומרי

 

3

שם חשבון

50

אלפא נומרי

 

4

קוד מיון

9

שלם ארוך

 

5

חתך

5

אלפא נומרי

 

6

טלפון

30

אלפא נומרי

 

7

כתובת

50

אלפא נומרי

 

8

שכונה

15

אלפא נומרי

 

9

עיר

20

אלפא נומרי

 

10

מיקוד

5

נומרי

 

11

עיסוק

15

אלפא נומרי

 

12

העברה לרו"ח

4

אלפא נומרי

 

13

פרטים

50

אלפא נומרי

 

14

תאריך נוסף 1

8

תאריך

 

15

תאריך נוסף 2

8

תאריך

 

16

סכום נוסף 1

9.2

עשרוני

 

17

סכום נוסף 2

9.2

עשרוני

 

18

סכום נוסף 3

9.2

עשרוני

 

19

סכום נוסף 4

9.2

עשרוני

 

20

מקסימום אשראי

9.2

עשרוני

 

21

מטבע מקס' אשראי

5

אלפא נומרי

מטבע לפי טבלת המטבעות

22

מקסימום אובליגו

9.2

עשרוני

 

23

מטבע מקסימום אובליגו

5

אלפא נומרי

מטבע לפי טבלת המטבעות

24

% הנחה כללית

2.2

עשרוני

 

25

הודעה ללקוח

50

אלפא נומרי

 

26

חשבון מרכז

15

אלפא נומרי

 

27

סוכן

9

נומרי

 

28

% ניכוי במקור

2.2

עשרוני

 

29

בתוקף עד תאריך

8

תאריך

 

30

מספר עוסק מורשה

9

נומרי

 

31

קוד בנק

2

נומרי

 

32

קוד סניף

5

נומרי

 

33

מספר חשבון בנק

20

נומרי

 

34

מכירות שנה קודמת

9.2

עשרוני

 

35

מטבע מכירות שנה קודמת

5

אלפא נומרי

מטבע לפי טבלת המטבעות

36

קניות שנה קודמת

9.2

עשרוני

 

37

מטבע קניות שנה קודמת

5

אלפא נומרי

מטבע לפי טבלת המטבעות

38

דואר אלקטרוני

50

אלפא נומרי

 

39

פקס

30

אלפא נומרי

 

40

מדינה

20

אלפא נומרי

 

41

קוד פיצול תשלומים

9

נומרי

 

42

פטור ממע"מ

1

נומרי

1 – פטור       0  – חייב

43

חשבון הפרשים

15

אלפא נומרי

 

44

מטבע התחשבנות

5

אלפא נומרי

מטבע לפי טבלת המטבעות

45

קוד מאזן

9

נומרי

 

46

איחור תשלומים

1

נומרי

 

47

קוד חשבון ראשי

9

נומרי

 

48

קוד תמחיר

8

אלפא נומרי

 

49

קובץ

50

אלפא נומרי

 

50

טלפון סלולארי

30

אלפא נומרי

 

51

אתר

250

אלפא נומרי

 

52

תיק מס הכנסה

20

אלפא נומרי

 

53

קו חלוקה

9

נומרי

 

54

מסמך סוגר בהפצה

9

נומרי

 

55

כתובת למסמכי ייצוא

250

אלפא נומרי

 

56

מספר כרטיס אשראי

50

אלפא נומרי

לא בשימוש

57

תוקף כרטיס חודש

2

אלפא נומרי

 

58

תוקף כרטיס שנה

2

אלפא נומרי

 

59

ת.ז בעל הכרטיס

30

אלפא נומרי

 

60

טלפון בעל הכרטיס

20

אלפא נומרי

 

61

Sbcvv

4

אלפא נומרי

לא בשימוש

62

ארבע ספרות אחרונות

4

אלפא נומרי

 

63

קוד סעיף חשבונאי

9

שלם נומרי

 

64

ת.ז. ח.פ

11

אלפא נומרי

 

65

ת.ז. ח.פ 2

11

אלפא נומרי

 

66

טלפון 1

11

אלפא נומרי

 

67

טלפון 2

11

אלפא נומרי

 

68

שם חשבון ראשי

50

אלפא נומרי

 

69

שם מאזן

50

אלפא נומרי

 
דילוג לתוכן