חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סיווג כרטיס החשבון

בכל כרטיס חשבון יש לבחור את הסעיף החשבונאי עבור דוח 6111. רשימת הסעיפים נקבעה ע"י רשות המסים והיא כוללת מאות סעיפים. כדי להקל על בחירת הסעיף החשבונאי, הבחירה נעשית בשני שלבים:

בשדה דוח חשבונאי (כותרת) חשבשבת מציגה רשימה של סיווגים כלליים. אלה הם הכותרות של הסיווגים החשבונאיים (לדוגמה: הכנסות ממכירות ומתן שירותים). בוחרים את הכותרת שמתאימה לכרטיס החשבון.

בשלב הבא עוברים לשורה הבאה לשדה סעיף. בשדה זה התוכנה פותחת חלון של כל הסעיפים השייכים לסעיף שנבחר בשדה הקודם. בשדה זה בוחרים את הסעיף החשבונאי (לדוגמה: ממכירות בארץ).

30

הפקת הדוח

כדי להפיק את הדוח בוחרים: דוחות > דוחות הנהלת חשבונות > דוחות תקופתיים > דוח מס הכנסה.

31

השדות במסך זה זהים לשדות בטופס 6111.

בשדה מספר ענף כלכלי של העסק המדווח יש לרשום קוד לפי רשימת הקודים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בדף הבא רושמים נתונים מתוך דוח ההתאמה.

32

הכלת תנועות "העברת הכנסות": כידוע, חשבשבת היא תוכנה רב-שנתית. לאחר שסוגרים את השנה, מפיקים תנועות העברת הכנסות והוצאות. תנועות אלה מאפסות את כרטיסי ההכנסות וההוצאות כנגד כרטיס הון ועודפים. אם תנועות אלה נרשמו בשנה לגביה מפיקים את הדוח, יש לבחור בסעיף: לא כולל העברה אחרונה (שאם לא כן, היתרות של כרטיס ההכנסות וההוצאות יהיו אפס). אם התנועות של השנה האחרונה עדיין לא נרשמו, יש לבחור בסעיף לכלול את כולן (כדי שהתנועות שנרשמו בשנים הקודמות יילקחו בחשבון בעת חישוב היתרה).

מקום הקובץ להפקה: התוכנה יוצרת קובץ במבנה שנקבע ע"י רשות המסים. בסעיף זה בוחרים היכן לשמור את הקובץ של הדוח. לאחר ההפקה יש לשדר את הקובץ לרשות המסים.

 שגיאות

בעת הפקת הדוח התוכנה עורכת בדיקות תקינות. כל הבדיקות נקבעו ע"י רשות המסים.

שתי שגיאות שכיחות הן:

שדה 1450 צריך להיות שווה ל- 7800
שני השדות מיועדים לרישום מלאי הסגירה – בשדה 1450 רושמים את מלאי הסגירה במאזן, ובשדה 7800 רושמים את מלאי הסגירה בדוח רווח והפסד. כמובן, אם הסכום אינו זהה מוצגת הודעת שגיאה.

חשבון … צריך להיות בחובה (או: חשבון … צריך להיות בזכות).
רשות המסים קבעה רשימה של שדות שבהם הסכום חייב להיות רק בחובה (או רק בזכות).
אלה הם השדות בהם יש חשבונות מקבילים, לדוגמה: לקוחות בחובה ו- לקוחות בזכות. הסכום בסעיף "לקוחות בחובה" חייב להיות בחובה, והסכום בסעיף "לקוחות בזכות" חייב להיות בזכות.

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP