ממשק יבוא תנועות CRM

באמצעות ממשק זה ניתן לייבא תנועות CRM לרשומת פעילות.

 להלן רשימת השדות שניתן להעביר באמצעות ממשק זה:

שם השדה

אורך

סוג

הערות

מפתח חשבון

15

String

שם חשבון

50

String

דגל חשבון

Byte

0 – רגיל

1 – פוטנציאלי

סניף

Long

תאריך פתיחת רשומה

Date

זמן פתיחת רשומה

5

String

שדה טקסט במבנה HH:MM

איש קשר

50

String

תאור

250

String

תאריך פניה הבאה

Date

זמן התקשרות נוספת

5

String

שדה טקסט במבנה HH:MM

עדיפות

Short

התקשרות נוספת

Byte

העברה למשתמש

Long

טקסט קצר 1

50

String

טקסט קצר 2

50

String

טקסט קצר 3

50

String

טקסט קצר 4

50

String

טקסט קצר 5

50

String

שדה קומבו 1

50

String

שדה קומבו 2

50

String

שדה קומבו 3

50

String

שדה קומבו 4

50

String

שדה קומבו 5

50

String

טקסט ארוך 1

250

String

טקסט ארוך 2

250

String

טקסט ארוך 3

250

String

טקסט ארוך 4

250

String

טקסט ארוך 5

250

String

שדה מספר 1

Long

שדה מספר 2

Long

שדה מספר 3

Long

שדה מספר 4

Long

שדה מספר 5

Long

סכום מספר 1

Double

סכום מספר 2

Double

סכום מספר 3

Double

סכום מספר 4

Double

סכום מספר 5

Double

בחירה מספר 1

Byte

בחירה מספר 2

Byte

בחירה מספר 3

Byte

בחירה מספר 4

Byte

בחירה מספר 5

Byte

תאריך מספר 1

Date

תאריך מספר 2

Date

תאריך מספר 3

Date

תאריך מספר 4

Date

תאריך מספר 5

Date

זמן נוסף 1

5

String

שדה טקסט במבנה HH:MM

זמן נוסף 2

5

String

שדה טקסט במבנה HH:MM

זמן נוסף 3

5

String

שדה טקסט במבנה HH:MM

תאריך סיום

Date

זמן סיום

5

String

שדה טקסט במבנה HH:MM

סוג רשומה

50

String

סטטוס במילים

50

String

סטטוס

Byte

0 – פתוחה

1 – סגורה

משתמש סוגר

Long

תאריך סגירה

Date

בוצעה התקשרות

Byte

דילוג לתוכן