קשרים בין טבלאות

 חשבשבת ERP

כרטיסי חשבון:

35

 

פקודות יומן:

37

 

ניתוח כרטיסים:

38

 

התאמות בנק:

39

 

פריטים:

40

 

תנועות מלאי:

41

 

קבלות:

42

 

ייבוא:

43

 

תנועות מלאי – פריטים מיוחדים:

44

דילוג לתוכן