דפי בנק – פורמט חשבשבת

בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות להזנת דפי הבנק  לצורך התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

שיטה ידנית – המשתמש מעתיק את תנועות דף הבנק לתוכנה.

שיטה אוטומטית – המשתמש מקבל את הנתונים בקובץ מהבנק וקולט לחשבשבת באופן אוטומטי ע”י ממשק.

המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של בנקים בפורמט חשבשבת באמצעות ממשק.

קליטת דפי בנק בפורמט חשבשבת מתבצע באמצעות 2 קבצים*:

Bankin.dat

Bankin.prm

* הסבר אודות שיטת העבודה תוכלו למצוא בעמודים הבאים.

לקליטת דף בנק בפורמט חשבשבת יש להעתיק תחילה את הקבצים למחיצה המשותפת Rep או למחיצת התוכנה Hash7.

כעת בוחרים בתפריט כללי > ממשקים > יבוא דפי בנק.

בחלון מופיעה רשימת כל הבנקים וכרטיסי האשראי. יש לבחור בנקים – פורמט חשבשבת.

88

לבדיקת תוכן דף הבנק וקובץ הממשק במחיצה המשותפת, יש לבחור בכפתור תצוגה מקדימה (מסומן להלן באדום). אם קובץ הממשק נשמר במקום אחר יש לבחור בכפתור האטב (מסומן להלן בכחול) לבחירת המסלול אל הקובץ.

להלן מסך תצוגה מקדימה של קובץ Bankin.dat ברקע מוצג חלון הפרמטרים.

89

אם קיימים נתונים שגויים הם יופיעו בחלון זה ברקע אדום. להדפסת רשימת השגויים – יש  לבחור בכפתור שגויים, בתחתית המסמך.

 ליציאה מחלון תצוגה מקדימה בוחרים בכפתור יציאה.

לקליטת הקובץ בוחרים בכפתור הפעלה.

בסיום הקליטה תופיע הודעה: קליטת דפי בנק הסתיימה בהצלחה.

 

הסבר אודות הקבצים שניתן להעביר בפורמט חשבשבת

Bankin.dat – קובץ הממשק. קובץ טקסט המכיל את נתוני דף הבנק.
בשורה הראשונה של הקובץ מפורט אורך הרשומה. החל מהשורה השנייה, מופיעים הנתונים. לכל שדה אורך קבוע.

Bankin.prm – קובץ בו מופיע קישור בין השדות לבין מיקום התווים שלהם בקובץ.

להלן רשימת השדות שניתן לכלול בקובץ הנתונים של דף הבנק:

שם שדה

אורך מקסימלי

סוג שדה

אסמכתא

9

נומרי  (Long)

תאריך

10

dd/mm/yyyy

פרטים

50

אלפא נומרי  (String)

סכום חובה

9.2

עשרוני   (Double)

סכום זכות

9.2

עשרוני   (Double)

יתרה מצטברת

9.2

עשרוני   (Double)

 

להלן דוגמה לקובץ נתונים ולקובץ פרמטרים עבור קליטת דף בנק:

קובץ נתונים

54

50221 10/10/2012        שק                  1200.00

00002 12/10/2012        עמלה                   25.00

   102 15/10/2012                   הפקדה    6800.00

 

קובץ הפרמטרים המתאים לדוגמה הנ”ל:

אורך רשומה

54;

אסמכתא

1    5;

תאריך

7    16;

פרטים

18    27;

סכום חובה

29  40;

סכום זכות

42  53;

יתרה מצטברת

0    0;

 

בקובץ הפרמטרים רושמים בשורה הראשונה את אורך הרשומה הכולל ולאחר מכן את מיקום השדות בקובץ הנתונים. יש לציין את אורך השדה מ- עד, מ- מספר התו בו מתחיל השדה ועד מספר התו בו מסתיים השדה עם רווח ביניהם. בסיום נתוני המיקום מציינים את הסימן נקודה פסיק ;

שדות שלא נכללים בקובץ הנתונים יסומנו בערכי אפס מ- עד-.