מסמכי מלאי – יבוא נתונים נוספים למסמכים

באמצעות ממשק זה ניתן לייבא למסמך קיים נתונים נוספים, כדוגמת: הערות, סכומים נוספים, קובץ מקושר ועוד. לשם העברת הנתונים יש לציין את מזהה המסמך ומספר המסמך.

 להלן רשימת השדות שניתן להעביר באמצעות ממשק זה:

שם השדה

אורך

סוג

הערות

מזהה מסמך*

Long

שדה חובה

מספר המסמך*

Long

שדה חובה

תאריך ערך

Date

הערות

250

String

הערות מופיעות בחלק התחתון של המסמך בלשונית פריטים.

פרטים

250

String

פרטים מופיעים בלשונית פרטי פריט במסמך בשדה פרטים.

הערה נוספת 1

50

String

הערה נוספת 2

50

String

הערה נוספת 3

50

String

הערה נוספת 4

50

String

הערה נוספת 5

50

String

סכום נוסף 1

Double

סכום נוסף 2

Double

סכום נוסף 3

Double

קובץ מקושר

100

String

מסלול לקובץ

דילוג לתוכן