בנק פועלים / בנק זהב (Oshtnu)

בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות להזנת דפי הבנק  לצורך התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

שיטה ידנית – המשתמש מעתיק את תנועות דף הבנק לתוכנה.

שיטה אוטומטית – המשתמש מקבל את הנתונים בקובץ מהבנק וקולט לחשבשבת באופן אוטומטי ע”י ממשק.

המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של בנק הפועלים או בנק זהב באמצעות ממשק.

לקליטת דף בנק באמצעות ממשק יש להעתיק תחילה את הקובץ מהבנק למחיצה המשותפת Rep או למחיצת התוכנה Hash7. בבנק הפועלים ובנק זהב שם הקובץ המתקבל מהבנק הוא:  Oshtnu.

כעת בוחרים בתפריט כללי > ממשקים > יבוא דפי בנק.

בחלון מופיעה רשימת כל הבנקים וכרטיסי האשראי. יש לבחור בבנק הפועלים או בנק זהב.

65

בנק הפועלים ובנק זהב עובדים בשיטה שבה קובץ נתונים אחד יכול להכיל תנועות של חשבון בנק אחד או של מספר חשבונות בנק.
כלומר, אם אתם מנהלים בבנק הפועלים מספר חשבונות, יעברו כל הנתונים בקובץ אחד. בעת קליטת הנתונים התוכנה תבקש מכם לבחור בכל מעבר לחשבון בנק נוסף את החברה בחשבשבת לה שייך החשבון ואת מפתח החשבון של הבנק בחשבשבת.

שיוך נתוני החברות ומפתחות החשבון לפרטי הבנק נשמרים בחשבשבת, כך שבקליטה הבאה הנתונים יוצגו מבלי שתאלצו לחזור על פעולת השיוך.

 טרם קליטת דף הבנק, התוכנה מבצעת בדיקות תקינות. אם נמצאו שגיאות, מוצגות הודעות בהתאם והקובץ לא נקלט. לדוגמא, דף הבנק אינו המשך של דף הבנק האחרון שנקלט בחשבשבת, שדה תאריך שגוי וכדומה.

 לאחר בחירת הבנק יופיע החלון הבא:

66

שלב א: בחירת קובץ הנתונים

בחלון הקודם בוחרים בכפתור בחירת קובץ הנתונים בתחתית המסך. כעת יוצג החלון הבא.
יש לבחור בכפתור Oshtnu המסומן להלן באדום:

67

כעת יופיע חלון בחירת קובץ. בדוגמה להלן הקובץ נשמר במחיצה המשותפת Rep. בוחרים את הקובץ oshtnu בהקלקה כפולה.

68

כעת יוצגו נתוני דף הבנק. ניתן לדפדף בנתונים באמצעות חלון זה. להמשך בוחרים בכפתור יבוא משמאל.

69

שלב ב: קישור חשבון הבנק למפתח החשבון בחשבשבת

בחלק העליון של המסך מופיעים מאפייני דף הבנק וכוללים את מספר הסניף והחשבון.

70

במרכז המסך מופיע חלון אישור חברה וחשבון.

בקליטה ראשונה, חלון אישור חברה וחשבון ריקים. במקרה זה יש לבחור בכפתור החלפת חברה וחשבון. כעת תופיע רשימת החברות. בוחרים בהקלקה כפולה את החברה בה מעוניינים לקלוט את דף הבנק.

71

כעת יוצג חלון בחירת חשבון בנק. יש לרשום את מפתח החשבון של הבנק המתאים לשלב ב’ למעלה.להמשך בוחרים בכפתור אישור.

72

בחלון אישור חברה וחשבון יופיעו הנתונים הרלוונטיים.

73

שלב ג: קליטת דף הבנק לחברה

להמשך קליטה בוחרים בכפתור קליטת דף.

לביטול קליטה לחשבון זה בוחרים על דילוג על דף. במקרה זה אם הקובץ מכיל נתוני חשבון נוספים התוכנה תדלג לפרטי החשבון הבא.
לבחירת מפתח חשבון אחר מהמוצג בחלון זה בוחרים בכפתור החלפת חברה וחשבון.

כאמור, דף בנק הפועלים / בנק זהב יכול להכיל מספר חשבונות בנק.
במקרה מסוג זה יוצג שוב חלון בחירת חשבון בנק. יש לבחור את מפתח החשבון המתאים לפרטי חשבון הבנק המופיעים בחלק העליון של המסך.

74

בסיום הפעולה תופיע הודעה: קליטה מבנק הפועלים בוצעה בהצלחה.

 קובץ oshtnu ישמר כגיבוי בשם: oshtnu.bak.

 בקליטות הבאות:

בשלב ב’ בקליטת הקובץ קישרנו את נתוני חשבון הבנק לחברה ולמפתח החשבון. נתונים אלו נשמרים בחשבשבת. בפעם הבאה שהתוכנה תבצע קליטת דף בנק בשיטה זו, התוכנה תזהה את פרטי הבנק ותציג את פרטי החברה והחשבון המתאימים.

להלן צילום מסך כפי שיראה בקליטה הבאה. בחלק העליון של המסך (מסומן במסגרת אדומה במסך להלן) מופיעים פרטי חשבון הבנק (סוג חשבון, מספר חשבון וסניף) בחלק התחתון של המסך (מסומן במסגרת כחולה במסך להלן) מופיעים פרטי מפתח החשבון, שם החשבון ושם החברה בחשבשבת (המסגרות אינן מופיעות במסך בפועל ומוצגות כאן להמחשה בלבד).

75

אם הפרטים שגויים ניתן לבחור בכפתור החלפת חברה וחשבון ולבחור חברה וחשבון.
לקליטת הדף בוחרים בכפתור קליטת דף.

למעבר לחשבון הבא בקובץ ללא קליטה בוחרים בכפתור דילוג על דף.