חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יבוא מקובץ טקסט – תוכנת ERP

ממשק יבוא תנועות קופה למאגר זמני – יבוא מקובץ טקסט

ממשק יבוא תנועות קופה למאגר זמני, מאפשר לייבא תנועות תשלום בכרטיסי אשראי מתוכנות זרות לקבלה במאגר זמני בחשבשבת. ניתן לייבא תנועות תשלום רגילות או בתשלומים. לפי הנחיות רשות המסים יש להפיק קבלה מיד עם קבלת התשלום. לכן, יש להפיק את הממשק מיד עם קבלת התשלום בתוכנה הזרה, ולהפיק את הקבלה בחשבשבת מיד עם קבלת הממשק. קליטת תנועות קופה ממאגר זמני כקובץ טקסט מתבצעת באמצעות שני קבצים: קובץ ממשק: KUPAIN.DAT קובץ פרמטרים:  KUPAIN.PRM

מבנה קובץ הפרמטרים:

בשורה הראשונה יש לרשום את גודל הרשומה בקובץ הממשק. בשורות 41 – 2 יש לרשום את מיקום השדות ברשומת הממשק לפי הטבלה הבא:
השדות ברשומת הממשק
חובה שורה שם שדה אורך סוג שדה הערות
1 אורך רשומה
2 מפתח לקוח 15 אלפא נומרי
3 מספר הקבלה 9 נומרי מספר זה לא נשמר בעת הפקת הקבלה בחשבשבת
4 סוג התנועה 3 נומרי
סוגי מסמך
מספר מסמך סוג מסמך
33 שובר אשראי בקבלה
43 שובר אשראי בקבלת תרומה
5 תאריך הקבלה 10 תאריך
6 תאריך ערך (פירעון) 10 תאריך
7 פרטים 8 אלפא נומרי
8 מספר השק 9 נומרי ** לא בשימוש **
9 מספר בנק 3 נומרי ** לא בשימוש **
10 מספר סניף 5 נומרי ** לא בשימוש **
11 מספר חשבון בנק 9 נומרי ** לא בשימוש **
12 סכום בשקלים 9.2 עשרוני
13 סכום מט"ח 9.2 עשרוני
14 מטבע מוביל בקבלה 5 אלפא נומרי מטבע לפי טבלת המטבעות. שדה מטבע מוביל קובע האם הקבלה שקלית או מט"ח.
15 מטבע שערוך בתנועה 5 אלפא נומרי מטבע לפי טבלת המטבעות
16 מספר תשלומים באשראי 2 נומרי
17 שם כרטיס אשראי 25 אלפא נומרי חובה לציין בשדה זה את שם כרטיס האשראי שבו התקבל התשלום, מתוך רשימת הכרטיסים המוגדרים בתוכנת חשבשבת. יש לדייק את השם מרשימה זו ללא טעויות כתיב: ויזה ישראכרט אמריקן אקספרס דיינרס אלפא קארד/לאומי קארד JCB
18 תעודת זהות 11 אלפא נומרי
19 פרטים במסמך 250 אלפא נומרי
20 סוכן 9 נומרי
21 סניף 9 נומרי
22 אסמכתא נגדית 9 נומרי
23 הערות 250 אלפא נומרי
24 שם חשבון 50 אלפא נומרי
25 כתובת 50 אלפא נומרי
26 עיר 50 אלפא נומרי
27 טלפון 50 אלפא נומרי
28 ארבע ספרות 4 אלפא נומרי
29 תשלום ראשון 9.2 עשרוני
30 הערה נוספת 1 50 טקסט
31 הערה נוספת 2 50 טקסט
32 הערה נוספת 3 50 טקסט
33 הערה נוספת 4 50 טקסט
34 הערה נוספת 5 50 טקסט בשדה זה רושמים את כתובת הדואל אליה ישלח המסמך. אם לא מופיעה כתובת דואל אזי המסמך יודפס.
35 סכום נוסף 1 9.2 עשרוני
36 סכום נוסף 2 9.2 עשרוני
37 סכום נוסף 3 9.2 עשרוני
38 תאריך נוסף 1 10 תאריך
39 תאריך נוסף 2 10 תאריך
40 מספר נוסף 1 9 נומרי
41 מספר נוסף 2 9 נומרי

יבוא מקובץ טקסט - בדיקות מיוחדות והערות

• השדות מפתח לקוח, מספר קבלה וסוג תנועה הם חובה בקליטת תנועות לקובץ קופה. • כל תנועה חייבת לכלול סכום (סכום שקל או סכום מטח). • אם בקובץ הממשק לא מעבירים שדה תאריך או שדה תאריך ערך, ברירת המחדל תהיה תאריך המערכת במחשב בעת קליטת הממשק בחשבשבת. • שדה מטבע מוביל בקבלה קובע האם זו קבלה בשקלים או קבלה במט"ח. • אם לא מעבירים שדה מטבע מוביל בקבלה – ברירת המחדל היא שקל. • אם מטבע הקבלה הוא שקל סכום התנועה נרשם בשדה סכום בשקלים. ניתן לשערך את הסכום השקלי למטבע זר. רושמים את הסכום המשוערך בשדה סכום במט"ח ואת מטבע השערוך בשדה מטבע שערוך. • אם לא מועבר מטבע שערוך, ברירת המחדל היא מטבע מוביל לשערוך כפי שנרשם בהגדרות חברה. • אם מטבע הקבלה הוא מט"ח סכום התנועה נרשם בשדה סכום מט"ח. אפשר לשערך את הסכום במט"ח לשקלים ולרשום את הסכום המשוערך בשדה סכום בשקלים. אין צורך לרשום את מטבע השערוך בתנועה. • ממשק אשראי כולל שני תצורות תשלום: רגיל ותשלומים. • יש לוודא שכרטיס קופת תלושי שי וכל כרטיסי האשראי (גם אם אינם בשימוש בפועל) מוגדרים במסך הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי. • בעסקת תשלומים, מספר התשלומים צריך לכלול את התשלום הראשון. לדוגמה: עסקה בסך 250 שקלים ב- 5 תשלומים, תשלום ראשון 50 ש', התוכנה תוסיף אוטומטית עוד 4 תשלומים של 50 ש' כל אחד. ניתן לקבוע גם תשלומים שונים, לדוגמה: תשלום ראשון 40 ש', התוכנה תוסיף אוטומטית עוד 4 תשלומים של 52.50 ש' כל אחד. • מספר הקבלה הוא שדה חובה שיש להעביר בקובץ KUPAIN.DAT. יש לשתול בשדה זה ערך נומרי לבחירתכם. מספר זה לא ישמר בהמשך. מספר הקבלה נקבע בפועל בעת הפקת הקבלה מהמאגר הזמני בתוכנת חשבשבת בהתאם לספרור המסמכים בחברה. • אם כתובת הדוא"ל לא מועברת בשדה הערה נוספת 5 הקבלה תודפס במדפסת (ולא תישלח בדוא"ל). • מומלץ לשמור את מספר האסמכתא של תנועת התשלום המקורית, שהופקה בתוכנה אחרת, באחד השדות הנוספים לבחירתכם. אם תעדכנו את אחד השדות הנומריים: אסמכתא נגדית, מספר נוסף 1, מספר נוסף 2, הערכים שלהם ירשמו גם בפקודת היומן שתיווצר בעת הפקת הקבלה בפועל בחשבשבת.
שדה בממשק והשדה שירשם בפקודת יומן
שדה בממשק שדה בפקודת יומן
אסמכתא נגדית אסמכתא
מספר נוסף 1 אסמכתא 4
מספר נוסף 2 אסמכתא 5

הנחיות לקליטת ממשק תנועות קופה למאגר זמני

חשבשבת מאפשרת להפיק קבלה בגין תשלום בכרטיס אשראי שנתקבל בתוכנה זרה, והנתונים הועברו לחשבשבת בממשק.
לפי הנחיות רשות המסים יש להפיק קבלה מיד עם קבלת התשלום. לכן, יש להפיק את הממשק מיד עם קבלת התשלום בתוכנה הזרה, ולהפיק את הקבלה בחשבשבת מיד עם קבלת הממשק.
לקליטת הממשק בוחרים בתפריט כללי > ממשקים – יבוא נתוני מלאי > יבוא תנועות קופה למאגר זמני

בחלון זה מסמנים את הסעיף יבוא מקובץ טקסט.
תחילה, יש לאתר את המחיצה בה נשמרו קבצי הממשק. ברירת המחדל של התוכנה היא מחיצת הקלט המוגדרת בסעיף הגדרת ממשקים (אם לא הוגדרה מחיצת קלט אזי מחיצת הדוחות המשותפת Rep).

אם שמרתם את הקובץ במחיצה אחרת, יש לבחור בכפתור האטב המופיע מימין לשם הקובץ, לבחירת המסלול אל הקובץ.

יבוא מקובץ טקסט - בחירת מחיצת קלט- - חשבשבת מערכת ERP

להצגת תוכן דף הקובץ לקליטה ניתן לבחור בכפתור תצוגה מקדימה.

יבוא מקובץ טקסט - בתצוגה מקדימה- - חשבשבת מערכת ERP

כעת יוצג קובץ הנתונים של הקבלות (Kupain.dat) וברקע – קובץ הפרמטרים (Kupain.dat)

אם הטקסט בתצוגה מופיע הפוך, בכתב ראי, מסמנים את הסעיף כתב ראי.
אם קיימים נתונים שגויים, הם יוצגו בחלון זה ברקע אדום. להדפסת רשימת השגויים – יש לבחור בכפתור שגויים, בתחתית המסמך.
ליציאה מחלון תצוגה מקדימה בוחרים בכפתור יציאה. כעת סוגרים גם את חלון הפרמטרים.
לקליטת הקובץ בוחרים בכפתור הפעלה. כעת תתחיל קליטת הקבלות למאגר זמני וברקע יופיע סרגל המציג את התקדמות היבוא.

סרגל התקדמות - חשבשבת מערכת ERP

בסיום הקליטה תופיע הודעה: יבוא תנועות לקובץ הקופה הסתיים בהצלחה.
בחירה בכפתור אישור תציג הודעה נוספת: הקובץ KUPAIN.DAT ישמר כ KUPAIN.BAK.

התוכנה שומרת את הקובץ שנקלט כקובץ גיבוי. בפועל, הקובץ כולל בשמו גם את תאריך ושעת קליטת הקובץ.
לדוגמה: KUPAIN.DAT.DMY_07.09.20.HMS_13.56.45.BAK.

יבוא מקובץ טקסט

 

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP

עמוד זה עוסק באופן יבוא מקובץ טקסט - ממשק יבוא תנועות קופה למאגר זמני .
מערכת ה-ERP של חשבשבת מספקת את כל מה שנחוץ לניהול העסק תחת בקרה ושליטה מירבית ומאפשרת לעסק להתפתח ולהתקדם.
חשבשבת ERP היא התוכנה הגדולה והוותיקה בישראל המסייעת לעשרות אלפי חברות וארגונים לנהל את הפעילות העסקית שלהם בקלות ובשליטה מלאה.

אנו מציעים את כל המרכיבים הנדרשים לניהול משאבי הארגון (ERP) ומגוון מודולים להתאמה מושלמת לצרכי הארגון:
תוכנה לניהול פיננסי, תוכנת הנהלת חשבונות, ניהול רכש וניהול מלאי, שיווק מכירות, מערכת ניהול קשרי לקוחות CRM, חנות מסחר אלקטרוני המתממשקת עם חשבשבת ועוד.

מעוניינים להעשיר את הידע בתחום ה- ERP? כנסו לעמוד המאמרים המקצועיים שלנו כאן >
לעמוד חברות השותפות בפתרונות עם חשבשבת ERP לחצו כאן >