חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פריטים – יבוא מטבלת ODBC

מסמך זה יסביר שלב אחר שלב כיצד קולטים פריטים מגליון Excel לתוכנת חשבשבת ERP.

קליטת נתונים מתוכנת Excel לתוכנת חשבשבת ERP מתבצעת באמצעות הסעיף ממשקים.

טרם קליטת נתוני גיליון Excel לתוכנת חשבשבת יש לעבד את הגיליון ולהתאימו לדרישות התוכנה. מידע מפורט ניתן למצוא במסמך:
הכנת קובץ Excel לקליטת נתונים בתוכנת חשבשבת ERP.

לקליטת ממשק כרטיסי פריט יש לפעול באופן הבא:

  1. יש לשמור את קובץ Excel המכיל את אינדקס החשבונות במחיצה המשותפת, בדרכ מחיצת Rep.
  2. בתפריט כללי > ממשקים – יבוא נתוני מלאי > יבוא פריטים.
  3. בחלון יבוא פריטים, המוצג להלן, מסמנים את הסעיף: יבוא מטבלת  ODBC\ XML.
יבוא פריטים מטבלת ODBC חשבשבת ERP

בחלק התחתון של המסך יש להתייחס לסעיפים הבאים:

עדכן פריטים קיימים:
מסמנים סעיף זה כאשר הגיליון כולל כרטיסי פריט הקיימים בתוכנה והקליטה הנוכחית מיועדת לעדכון נתונים בפריט,
לדוגמה: מספר מחסן, שם לועזי ועוד.

הוסף פריטים חדשים:
מסמנים סעיף זה כאשר הגיליון כולל כרטיסי פריט חדשים שאינם קיימים בחברה ומעונינים להוסיף את כרטיסי הפריט
בעת קליטת הממשק.

כתב ראי: מסמנים סעיף אם בתצוגה מקדימה העברית מוצגת הפוך.

להמשך בוחרים בכפתור הפעלה.

4. כעת יופיע חלון תצורת יבוא.

יבוא מטבלת ODBC חשבשבת ERP

בפעם הראשונה שנכנסים לחלון זה יש לבצע הגדרות שיפורטו להלן.
אם קולטים ממשק מסוג זה פעם נוספת בהמשך ניתן לשמור את נתוני תצורת היבוא ולהשתמש בהגדרה זו באמצעות כפתור פתח
(כפתור התיקייה הצהובה בסרגל הכלים).

להצגת רשימת השדות שניתן לקלוט לקובץ הפריטים בוחרים בכפתור המדפסת מסרגל הכלים.

כעת בוחרים בכפתור בחירת בסיס נתונים.

בחירת מסד נתונים חשבשבת ERP

בחלון בחר טבלה בוחרים את הסעיף Excel Files.
כעת יוצג חלון בחירת גיליון.  

בחירת גליון עבודה חשבשבת ERP

ברירת המחדל לאיתור הגליון היא המחיצה המשותפת Rep. ניתן לאתר את הקובץ במיקום אחר במחשב באמצעות הסעיף Directories. בחלק התחתון של המסך בוחרים את הכונן שבו מצוי הקובץ, Drives, ובחלק העליון של המסך את המחיצה הרלוונטית (המחיצה שבה נמצא קובץ Excel).

בצד שמאל של המסך בוחרים את גליון Excel הרלוונטי לקליטת הממשק. בדוגמה זו שם הקובץ: newitems.xls.

להמשך בוחרים בכפתור OK. כעת יופיע שוב חלון בחר טבלה, כאשר בצד ימין של המסך מופיעות הטבלאות הרלוונטיות לקליטה. בקליטה מקובץ Excel מופיעים בסעיף זה שמות הגדרות התאים שנקבעו בגליון, בדוגמה זו: חשבונות.
להמשך בוחרים את שם הטבלה הרצויה בהקלקה כפולה או מסמנים את הטבלה ובוחרים בכפתור אישור.

לתשומת לבכם: אם חלון טבלאות ריק, אזי בגליון Excel לא נקבע שם לקבוצת תאים. יש לשוב לגיליון ולבצע הוספת שם.

בחר טבלה חשבשבת ERP

5. תצורת יבוא – קישור שדות
כעת יוצג שוב חלון תצורת יבוא. בחלק העליון מופיע שם הטבלה וקובץ Excel.

טבלת בחירת שדות חשבשבת ERP

להצגת תוכן הקובץ לקליטה ניתן לבחור בכפתור תצוגה מקדימה.
כעת יופיע תוכן הקובץ שעתיד להיקלט בחשבשבת. אם נמצאה בעיה בנתוני הקובץ ניתן לתקן את הדרוש תיקון טרם הקליטה.
להמשך בוחרים בכפתור סגירה.


תוכן טבלת פריטים חשבשבת ERP

כעת יש לשייך בין השדות בגיליון Excel לשדות בכרטיס הפריט בחשבשבת.
בחלק התחתון של המסך מופיעה טבלה המכילה את רשימת השדות שניתן לקלוט לקובץ פריטים. שדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה.  

בטור שם השדה המיובא יש לבחור את השדה הרלוונטי מתוך גיליון Excel. לבחירת שדה מציבים את הסמן בשורה הרלוונטית ומקליקים עם הקליק השמאלי בעכבר.
בשורה זו יופיע כעת חלון של שדה בחירה (Combo box).

לחיצה נוספת תציג את רשימת השדות הקיימת בקובץ לקליטה. שמות אלו הם כותרות הטורים מגיליון Excel.

קישור שדות פריטים חשבשבת ERP

יש להתאים לכל שדה בחשבשבת את השדה הרלוונטי מגיליון Excel.

טבלת קישור פריטים - חשבשבת ERP

6. שמירת נתוני הקובץ וקישור השדות
בשלב זה מומלץ בחום לשמור את נתוני הקליטה. סעיף זה רלוונטי אם בכוונתכם לקלוט קבצים נוספים לאינדקס הפריטים.

לשמירת הקובץ בוחרים בכפתור הדיסקט שבסרגל הכלים. כעת יופיע החלון הבא:

שמירת יבוא פריטים חשבשבת ERP

סיומת שם הקובץ wpr (Windows parameter Files). בסעיף שם קובץ מומלץ לרשום שם משמעותי, לדוגמה: יבוא פרטי מלאי.
להמשך בוחרים בכפתור שמור – save.

7. קליטת הפריטים לחשבשבת
לסיום וקליטת הנתונים בתוכנה בוחרים בכפתור יבוא פריטים.

אם לא שמרתם את נתוני הקישור יופיע כעת חלון שמירת הנתונים. אחרת תופיע השאלה: האם להמשיך בקליטה? יש לבחור כן.

כעת יתחיל הממשק לפעול ובסיומו תוצג ההודעה:

קליטת פריטים הסתיימה בהצלחה - חשבשבת ERP

ניתן להיכנס עתה לתוכנת חשבשבת לסעיף פריטים > כרטיסי פריט ולוודא שהקליטה הסתיימה בהצלחה.
להצגת רשימת הפריטים ניתן להיעזר בתפריט דוחות > דוחות מלאי > אינדקס פריטים.
אם קלטתם גם מחיר לפריט ניתן להשתמש בדוחות מלאי > מחירונים > מחירון כללי.

 

לידיעתכם:

ניפוי נתונים

בחלון תצורת יבוא הופיע סעיף ניפוי נתונים. סעיף זה מיועד למשתמשים המעוניינים לקלוט רק חלק מהנתונים המופיעים בקובץ Excel. לדוגמה:
קליטת פריטים שמפתח הפריט שלהם הוא בטווח המפתחות  9004-9100.
קליטת פריטים שהמחסן שלהם הוא: 1 וכדומה.

רישום ניפוי נתונים מתבצע באמצעות משפטי SQL.
ניפוי השדות הוא בהתאם לשם השדה בקובץ ממנו מתבצעת הקליטה. מומלץ, כאשר מעוניינים לבצע ניפוי נתונים, לקבוע את שמות השדות בקובץ בלועזית.
להלן דוגמאות שונות לניפוי נתוני קוד מיון מתוך קובץ  excel עבור שדה מספרי ועבור שדה טקסט.

 

 דוגמה 1: שם השדה של קוד המיון בקובץ הנוכחי הוא: sort –  השדה מספרי.
סוג החתך הניפוי הנדרש
קוד מיון שווה מ- 300 sort=300
קוד מיון קטן מ- 300 sort <300
קוד מיון גדול מ- 300 sort >300
קוד מיון שונה מ- 300 sort <>300
דוגמה 2: שם השדה של שם לועזי בקובץ הנוכחי הוא: ForignName, השדה הוא טקסט, לכן נרשם ערך הניפוי בין גרשיים.
סוג החתך הניפוי הנדרש
שם הפריט כיסא forignName="Chair"
שם הפריט בלועזית שונה מכיסא forignName<>"Chair"

עדכון קובץ פריטים

לעיתים לאחר קליטת קובץ פריטים בחשבשבת ובדיקת האינדקס הנקלט מתברר שהקובץ לא הכיל את כל הפרטים הנדרשים לעבודה בתוכנת חשבשבת ERP.
לדוגמה, מספר מחסן (כאשר פריטים שונים מאוחסנים במספרי מחסן שונים וניהול המלאי הוא ברמת מחסן).
במקרה זה, ובכל מקרה אחר שבו יש צורך לעדכן ערך קבוע כלשהו במספר גדול של כרטיסי פריט, ניתן להשתמש באפשרות של עדכון קובץ פריטים מתוך תוכנת חשבשבת.

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP