שאלות ותשובות לבתי תוכנה

הנחיות מעודכנות ניתן למצוא בממשק קלט תנועות יומן לחשבשבת חלונות.

כל תנועה של חשבונית שכולת מע”מ צריכה לכלול שלושה כרטיסי חשבון (באותה תנועה): חובת לקוח זכות מכירות וזכות מע”מ. מותר להעביר חשבונית באמצעות כמה תנועות, אבל כל אחת מהן צריכה להיות במבנה זה.

האם את הת.ז./עוסק מורשה שאנו שומרים בתוכנה חיצונית צריך להעביר לחשבשבת בקובץ  MOVEIN.DAT ?

יש להעביר את מספרי העוסק מורשה באמצעות הממשק של כרטיסי החשבון (ולא בממשק של תנועות יומן).

האם ניתן להכין את אותו הממשק עבור חלונות ודוס? כלומר, האם מבנה יומן זר בשיטה המפורטת קבועה (180 תווים) מתאים גם לחלונות או חייבים להפריד בין ממשק לחלונות (dat) ולדוס (doc+prm)

הממשק מתאים גם לחלונות וגם לדוס. יחד עם זאת אנחנו ממליצים לעבוד בשיטת הפרמטרים גם עבור הדוס וגם עבור החלונות (ולא בשיטת המבנה הקבוע), כי שיטת הפרמטרים מאפשרת להעביר ללקוחות חלונות נתונים נוספים וארוכים יותר. בכל מקרה כאמור, כל תנועה של חשבונית שכוללת מע”מ צריכה לכלול שלושה כרטיסי חשבון באותה תנועה – לחובת לקוח ולזכות הכנסות ולזכות מע”מ.

אם יועברו לחשבשבת תנועות במינוס בשל ביטול חשבונית, או חשבונית זיכוי, האם אתם, חשבשבת, תדעו לזהות את המינוס כביטול או זיכוי, ולהעביר אותו ככזה? או שממש חובה עלי להפוך את חשבונות ההכנסה והלקוח?
אנחנו נקלוט את התנועות, ונציג אותן בדוח 874, כפי שנקבל אותן בממשק (כלומר מבלי להפוך כרטיסי חובה וזכות).

האם מספר לנתונים עתידיים (מספר אסמכתא ששעם יקצה לספק) מוגדר שצריך להעביר אותו בשדה מסויים או שההעברה שלו תתבצע בשלב מאוחר יותר?
אנחנו נתאים את התוכנה שלנו לשדה זה, ונעדכן את הממשקים בהתאם, בשלב מאוחר יותר, כיוון שעד כה רשות המסים לא הציגה הוראות מפורטות לגבי השדה הנידון.

אם החשבונית צריכה לזכות כמה כרטיסי הכנסות, כיצד רושמים את התנועות לחשבשבת?
כאשר חשבונית כוללת כמה שורות שאמורות לזכות, לדוגמה, שני כרטיסי הכנסות שונים, יש לשלוח לחשבשבת שתי תנועות יומן. כל אחת מתנועות אלה תהיה מאוזנת ותכלול שלושה כרטיסי חשבון: לחובת לקוח, לזכות הכנסות, ולזכות מע”מ עסקאות. כמובן, יש לפצל את סכום בהתאם לסכומים של כרטיסי ההכנסות. בכרטיס הלקוח (בחשבשבת) יופיעו שתי תנועות. לחילופין אפשר לשלוח את התנועות במבנה הבא: תנועה אחת לחובת לקוח על כל הסכום לזכות הכנסות א’ ומע”מ עסקאות (על כל הסכומים), ותנועה נוספת לחובת הכנסות א’ ולזכות הכנסות ב’. (בשיטה זו נמנעים מבעיות עקב עיגול סכומים).

שאלה בנוגע לחשבונית קבלה: האם אני מדווח את זה בשתי שורות? (שורה לחשבונית ושורה לקבלה). האם מבחינתכם צריך לדאוג למשהו בכדי שהדיווח למע”מ יהיה תקין

חשבונית מס קבלה (ללקוחות עסקיים) צריך לדווח בשתי תנועות – תנועה אחת לחשבונית ותנועה נוספת לקבלה. התנועה של החשבונית צריכה להיות לפי ההנחיות המפורטות במסמך (לחובת לקוח לזכות הכנסות ומע”מ).

לקוחות שלנו מעוניינים לעדכן את מספק העוסק מורשה של הלקוחות שלהם בתוכנה ולהעביר קובץ שיעדכן את מספק העוסק מורשה באינדקס הלקוחות בחשבשבת. אנחנו יכולים לייצר להם קובץ אקסל עם מספר הלקוח ומספר העוסק מורשה שלו, האם אתם יודעים לקלוט את זה?

הממשק הרגיל תומך בעדכון כזה. אתם צריכים לשלוח לנו ממשק כרטיסי חשבון. ממשק זה מאפשר לא רק לפתוח כרטיסי חשבון חדשים אלא גם לעדכן נתונים בכרטיסים קיימים. הממשק כולל את שדה: מספר עוסק מורשה. אם אתם מכינים קובץ אקסל אפשר לעדכן את חשבשבת חלונות באמצעות ODBC. ראי הסברים באתר שלנו.

אצלנו בתוכנה קיימת אפשרות יצוא נתונים לחשבשבת. התוכנה מייצאת קבצים הבאים במבנה גמיש וקיימים קבצי פרמטרים תואמים: HESHIN.DAT – חשבונות; תנועות יומן MOVEIN.DAT; תנועות קופה KUPAIN.DAT; אני מבינה שלאור השינויים בדיווח למע”מ אנחנו צריכים להוסיף מספר נתונים נוספים לקבצי הממשק (מספר עוסק של לקוח , ומספר אסמכתא נוסף שיוקצה בעתיד ע”י רשות המסים). השאלה שלי: האם זה מספיק להעביר מספר עוסק של חשבון הלקוח בקובץ חשבונות בלבד או שיש צורך להוסיף אותו גם בפרטי כל תנועת יומן של קשורה ללקוח הזה?

כפי שציינת יש להעביר את מספר העוסק בקובץ של הלקוחות. לא מעבירים אותו בתנועות יומן.
המבנה של תנועות יומן צריך להיות לפי ההסברים המפורטים באתר שלנו
ממשקים בסעיף a35848-tmp.s418.upress.link:
ממשק קלט תנועות יומן לחשבשבת חלונות
ממשק קלט תנועות יומן לחשבשבת דוס