שאלות ותשובות לבתי תוכנה

הנחיות מעודכנות ניתן למצוא בממשק קלט תנועות יומן לחשבשבת חלונות.

כל תנועה של חשבונית שכולת מע”מ צריכה לכלול שלושה כרטיסי חשבון (באותה תנועה): חובת לקוח זכות מכירות וזכות מע”מ. מותר להעביר חשבונית באמצעות כמה תנועות, אבל כל אחת מהן צריכה להיות במבנה זה.

יש להעביר את מספרי העוסק מורשה באמצעות הממשק של כרטיסי החשבון (ולא בממשק של תנועות יומן).

הממשק מתאים גם לחלונות וגם לדוס. יחד עם זאת אנחנו ממליצים לעבוד בשיטת הפרמטרים גם עבור הדוס וגם עבור החלונות (ולא בשיטת המבנה הקבוע), כי שיטת הפרמטרים מאפשרת להעביר ללקוחות חלונות נתונים נוספים וארוכים יותר. בכל מקרה כאמור, כל תנועה של חשבונית שכוללת מע”מ צריכה לכלול שלושה כרטיסי חשבון באותה תנועה – לחובת לקוח ולזכות הכנסות ולזכות מע”מ.

אנחנו נתאים את התוכנה שלנו לשדה זה, ונעדכן את הממשקים בהתאם, בשלב מאוחר יותר, כיוון שעד כה רשות המסים לא הציגה הוראות מפורטות לגבי השדה הנידון.

כאשר חשבונית כוללת כמה שורות שאמורות לזכות, לדוגמה, שני כרטיסי הכנסות שונים, יש לשלוח לחשבשבת שתי תנועות יומן. כל אחת מתנועות אלה תהיה מאוזנת ותכלול שלושה כרטיסי חשבון: לחובת לקוח, לזכות הכנסות, ולזכות מע”מ עסקאות. כמובן, יש לפצל את סכום בהתאם לסכומים של כרטיסי ההכנסות. בכרטיס הלקוח (בחשבשבת) יופיעו שתי תנועות. לחילופין אפשר לשלוח את התנועות במבנה הבא: תנועה אחת לחובת לקוח על כל הסכום לזכות הכנסות א’ ומע”מ עסקאות (על כל הסכומים), ותנועה נוספת לחובת הכנסות א’ ולזכות הכנסות ב’. (בשיטה זו נמנעים מבעיות עקב עיגול סכומים).

חשבונית מס קבלה (ללקוחות עסקיים) צריך לדווח בשתי תנועות – תנועה אחת לחשבונית ותנועה נוספת לקבלה. התנועה של החשבונית צריכה להיות לפי ההנחיות המפורטות במסמך (לחובת לקוח לזכות הכנסות ומע”מ).

הממשק הרגיל תומך בעדכון כזה. אתם צריכים לשלוח לנו ממשק כרטיסי חשבון. ממשק זה מאפשר לא רק לפתוח כרטיסי חשבון חדשים אלא גם לעדכן נתונים בכרטיסים קיימים. הממשק כולל את שדה: מספר עוסק מורשה. אם אתם מכינים קובץ אקסל אפשר לעדכן את חשבשבת חלונות באמצעות ODBC. ראי הסברים באתר שלנו.

דילוג לתוכן