חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בנק לאומי ובנק אגוד

צפו בסרטון ההדרכה המסביר את תהליך קליטת דפי בנק לאומי ובנק איגוד לחשבשבת, צעד אחר צעד:

בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות להזנת דפי הבנק  לצורך התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

שיטה ידנית – המשתמש מעתיק את תנועות דף הבנק לתוכנה.

שיטה אוטומטית – המשתמש מקבל את הנתונים בקובץ מהבנק וקולט לחשבשבת באופן אוטומטי ע"י ממשק.

המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של בנק לאומי ובנק אגוד באמצעות ממשק.

לקליטת דף בנק באמצעות ממשק יש להעתיק תחילה את הקובץ מהבנק למחיצה המשותפת Rep או למחיצת התוכנה Hash7. בבנק לאומי ואגוד שם הקובץ המתקבל מהבנק הוא:  Bankin.dat.

לשם קליטת קובץ זה יש לוודא שקיים קובץ נלווה בשם bankin.prm.  

כעת בוחרים בתפריט כללי > ממשקים – יבוא נתוני הנהח ו- CRM > יבוא דפי בנק.

בחלק העליון של המסך בסעיף בנקים מקליקים על הסעיף בחירת פורמט בנק לבחירה

בוחרים מהרשימה אתאחד הבנקים הבאים:

  • בנק לאומי – קליטת דף בנק עבור חשבון בנק בודד
  • בנק לאומי גרסה חדשה – קליטת דף בנק הכולל נתונים של מספר חשבונות בנק המנוהלים בבנק לאומי (הסבר מפורט בהמשך).


הבחירה בחלון זה היא בהתאם לדף הבנק שהורדתם מאתר הבנק.

להמשך בוחרים בכפתור הפעלה.

כאמור, יש להעתיק תחילה את הקובץ למחיצה המשותפת או למחיצה אחרת לבחירתכם. אם קובץ הממשק במיקום אחר יש לבחור בכפתור האטב (מסומן להלן בכחול) לבחירת המסלול אל הקובץ. 

להצגת תוכן דף הבנק ניתן לבחור בכפתור תצוגה מקדימה.

אם הטקסט מוצג הפוך, בכתב ראי, מסמנים את הסעיף הפיכת טקסט בכתב ראי

כעת בוחרים בכפתור הפעלה

כעת יופיע חלון בחירת חשבון בנק.

בחלון זה רושמים את מפתח הבנק בחשבשבת ובוחרים בכפתור אישור.
כעת ייקלט דף הבנק לתוכנה.

בסיום הפעולה תופיע הודעה: קליטת דפי בנק הסתיימה בהצלחה.

קובץ נתוני הבנק ישמר לאחר הקליטה כקובץ גיבוי בשם Bankin.bak

בנק לאומי גרסה חדשה

בשיטה החדשה ניתן בקליטת ממשק אחת לקלוט דפי בנק מכמה חשבונות בנק שונים המנוהלים בבנק לאומי. בסעיף בנקים בוחרים לאומי גרסה חדשה. כעת יופיע המסך הבא:

אם העברית בקובץ הנתונים מופיעה הפוכה, יש לסמן את הסעיף: הפיכת טקסט בכתב ראי.
להמשך בוחרים בכפתור הפעלה.

כעת יופיע החלון הבא:

להמשך בוחרים על כפתור Leumi המסומן בעיגול בראש המסך הנ"ל.

כעת יופיע חלון בחירת קובץ. יש לבחור את המחיצה אליה העתקתם את קובץ Bankin.dat
ולבחור את הקובץ בהקלקה כפולה.

כעת יופיע החלון הבא:

חלון זה הוא תצוגה מקדימה של דף הבנק. לקליטת הדף בוחרים בכפתור יבוא.

בפעם הראשונה שקולטים דף בנק לאומי בשיטה חדשה או שדף הבנק כולל חשבונות שטרם נקלטו בעבר, תופיע ההודעה הבאה והקליטה תופסק:

להמשך יש לבחור אישור. כעת יופיע חלון מיפוי חשבונות בנק.

החלון כולל רשימת מפתחות חשבונות בנק בחשבשבת עבורם נקלטו דפי בנק בעבר.

החשבונות החדשים, הנכללים בדף הבנק הנוכחי, יופיעו בטור חשבון חשבשבת כרצף סימני שאלה '???' (ראו מסגרת במסך הנ"ל). בסעיף מספר חשבון, סוג חשבון וסניף יופיעו פרטי חשבון הבנק כפי שהופיעו בקובץ הממשק.
יש לרשום בסעיף חשבון בחשבשבת את מפתח חשבון הבנק המתאים במקום ???
ובסעיף שם חברה בחשבשבת את החברה בה מעונינים לקלוט את דף הבנק מרשימת החברות.

אם לא מעונינים לקלוט חשבון בנק מרשימה זו מסמנים את הסעיף לדלג. במקרה זה בכל פעם שהחשבון יופיע התוכנה תדלג על הרשומות של חשבון הבנק ותעבור לחשבון הבא.

להלן דוגמה של מסך זה לאחר עדכון הפרטים הרלוונטיים.

לאחר עדכון המפתחות הרלוונטיים בוחרים בכפתור יציאה.

יש לשוב ולהפעיל מחדש את קליטת הממשק ע"י בחירה בכפתור הפעלה. כעת יופיע החלון הבא:

בחרו בכפתור יבוא להמשך וקליטה.

כעת דף הבנק ייקלט בחשבשבת ובסיום הקליטה תופיע ההודעה הבאה:

התוכנה תשמור קובץ גיבוי של קובץ הממשק הכולל תאריך ושעת קליטה.

עדכון פרטים שנרשמו במיפוי

באם שגיתם במפתח חשבון הבנק של אחד מהחשבונות או בשם החברה
או שברצונכם למחוק חשבון או לדלג עליו בקליטת דפי בנק, ניתן לתקן זאת בדרך הבאה:

בתפריט כללי בוחרים בסעיף הגדרות ממשקים

בחלון זה בוחרים בכפתור מיפוי חשבונות

ניתן לתקן את מספר החשבון ושם החברה בחשבשבת ולקבוע האם לדלג על קליטת דף בנק לחשבון.

אם מעוניינים למחוק חשבון מרשימה זו, מציבים את הסמן על אחד הסעיפים בשורה הרלוונטית ובוחרים בתפריט הקליק הימני בסעיף מחיקת שורה.

דרך נוספת להציג את חלון מיפוי חשבונות היא: בתפריט כללי בוחרים בסעיף הגדרות ממשקים > בנקים ואשראי > מיפוי דפי בנק

מבנה מסד נתונים חשבשבת תוכנת ERP

לחזרה לתמיכה בבתי תוכנה לחצו כאן >