בנק לאומי

קליטת דפי בנק מבנק לאומי ובנק אגוד

בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות להזנת דפי הבנק  לצורך התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

שיטה ידנית – המשתמש מעתיק את תנועות דף הבנק לתוכנה.

שיטה אוטומטית – המשתמש מקבל את הנתונים בקובץ מהבנק וקולט לחשבשבת באופן אוטומטי ע”י ממשק.

 המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של בנק לאומי ובנק אגוד באמצעות ממשק.

 לקליטת דף בנק באמצעות ממשק יש להעתיק תחילה את הקובץ מהבנק למחיצה המשותפת Rep או למחיצת התוכנה Hash7. בבנק לאומי ואגוד שם הקובץ המתקבל מהבנק הוא:  Bankin.dat.

לשם קליטת קובץ זה יש לוודא שקיים קובץ נלווה בשם bankin.prm.

כעת בוחרים בתפריט כללי > ממשקים > יבוא דפי בנק.

בחלון מופיעה רשימת כל הבנקים וכרטיסי האשראי. יש לבחור בבנק לאומי.

96

כאמור, יש להעתיק תחילה את הקובץ למחיצה המשותפת או למחיצה אחרת לבחירתכם. אם קובץ הממשק במיקום אחר יש לבחור בכפתור האטב (מסומן להלן בכחול) לבחירת המסלול אל הקובץ.

97

כעת יופיע חלון בחירת חשבון בנק.

98

בחלון זה רושמים את מפתח הבנק בחשבשבת ובוחרים בכפתור אישור.

כעת ייקלט דף הבנק לתוכנה.

בסיום הפעולה תופיע הודעה: קליטת דפי בנק הסתיימה בהצלחה.

קובץ נתוני הבנק ישמר לאחר הקליטה כקובץ גיבוי בשם Bankin.bak