סרטוני הדרכה והעמקת ידע

פתיחת אינדקס חשבונות

הקמת חברה בחשבשבת

הגדרות חברה כלליות

קבצים במבנה אחיד

שחזור חברה מגיבוי

יצוא לרו”ח

מימשק בנק לאומי

מימשק בנק דיסקונט

מימשק בנק מזרחי

מימשק בנק הפועלים

ממשקים בשיטת חשבשבת

אשף הדוחות – שיווק רכש ומלאי – מטריצה

אשף הדוחות הפיננסי – הקדמה

אשף הדוחות – אינדקסים

אשף דוחות מאזניים

אשף הדוחות הפיננסי – מטריצה

העברת הכנסות – פעולות שנוספו באיחור

העברת פריט / חשבון ללא פעיל

שגיאות במלאי

אופטימיזציה של המלאי

דוח מכירה- פארטו ABC

תכנון הרכש

אשף הדוחות – אינדקס פריטים ומחירונים – דוח טורי

אשף הדוחות – שיווק רכש ומלאי – מטריצה

דילוג לתוכן