מסמכי מלאי – קובץ טקסט

ממשק קלט תנועות המלאי מאפשר לייצא מתוכנות זרות ולייבא לחשבשבת תנועות מלאי ומסמכים.
התנועות מועברות ישירות לקבצים הקבועים בחשבשבת.

 בעת קליטת ממשק יש להחליט:

 1. האם לפתוח כרטיסי חשבון חדשים לחשבונות שמופיעים בתנועות המיובאות, אך לא קיימים בחשבשבת.
 2. האם לפתוח כרטיסי פריט חדשים לפריטים שמופיעים בתנועות המיובאות, אך לא קיימים בחשבשבת.

 אם בוחרים לפתוח חשבונות חדשים או פריטים חדשים ירשם בשם החשבון או בשם הפריט: "נפתח בעת קליטת נתונים מתוכנה אחרת".

אם וחרים לא לפתוח חשבונות חדשים או פריטים חדשים, ובקובץ הנקלט קיימים חשבונות ופריטים חדשים, התוכנה תציג פלט שגויים לתנועות שבהן מופיעים מפתחות שאינם קיימים בחשבשבת.

שם קובץ הממשק:        IMOVEIN.DOC

שם קובץ הפרמטרים:    IMOVEIN.PRM

 מבנה קובץ הפרמטרים:

 בשורה הראשונה יש לרשום את גודל הרשומה בקובץ הממשק.

בשורות 2 – 52 יש לרשום את מיקום השדות ברשומה לפי הטבלה הזו:

שורה    שם השדה                    אורך מקסימלי               תוכן                  הערות             

2          מפתח לקוח                          15                    אלפא נומרי

3          מס' מסמך                            9                      נומרי

4          סוג מסמך                             2                      נומרי                לפי טבלה בהמשך

5          שם לקוח                              50                    אלפא נומרי

6          כתובת                                 50                    אלפא נומרי        רחוב ומס' בית

7          עיר                                     50                    אלפא נומרי

8          אסמכתא 2                           9                      נומרי

9          תאריך אסמכתא                    10                    תאריך               בגבולות ההגדרות

10        תאריך ערך                           10                    תאריך               בגבולות ההגדרות

11        סוכן                                     9                      נומרי

12        מחסן                                   9                      נומרי

13        פרטים                                 250                  אלפא נומרי

14        מחסן מקור                           9                      נומרי

15        סוכן לבנים                            9                      נומרי

16        מחירון לבנים                         1                      נומרי

17        % הנחה כללית                      2.2                   עשרוני

18        % מע"מ                               2.2                   עשרוני

19        מס' עותקים                           2                      נומרי

20        מטבע המסמך                        4                      מטבע               לפי טבלת מטבעות

21        שער המסמך                          5.4                   עשרוני

22        מפתח פריט                           20                    אלפא נומרי

23        כמות                                    6.3                   עשרוני              שונה מאפס

24        מחיר                                    6.3                   עשרוני

25        מטבע                                   4                      מטבע               לפי טבלת מטבעות

26        % הנחה                               2.2                   עשרוני

27        שער                                    5.4                   עשרוני

28        שם פריט                              100                  אלפא נומרי

29        יחידת מידה                           5                      אלפא נומרי

30        % מס קנייה                          3.2                   עשרוני

31        מפתח חליפי                          20                    אלפא נומרי       מוצמד לשמאל

32        % עמלה                               2.2                   עשרוני

33        אריזות                                 6.3                   עשרוני

34        פטור ממע"מ                         1                      נומרי                (1 פטור / 0 חייב)

35        טלפון                                  30                    אלפאנומרי

36        תאריך נוסף                          10                    תאריך

37        הערות                                 250                 אלפאנומרי

38        אסמכתא 3                           9                      נומרי

39        קוד תמחיר                           8                      אלפאנומרי

40        תאריך תפוגה                       10                    תאריך

41        אצווה                                  20                    אלפאנומרי

42        איתור                                  20                    אלפאנומרי

43        תאריך פג תוקף                    10                    תאריך

44        מספר טבוע                          20                    אלפאנומרי

45        טקסט נוסף 1                       50                    אלפאנומרי

46        טקסט נוסף 2                       50                    אלפאנומרי

47        טקסט נוסף 3                       50                    אלפאנומרי

48        טקסט נוסף 4                       50                    אלפאנומרי

49        טקסט   נוסף 5                     50                    אלפאנומרי

50        מספר נוסף 1                       9.3                   עשרוני

51        מספר נוסף 2                       9.3                   עשרוני

52        מספר נוסף 3                       9.3                   עשרוני

53        קו הפצה                              9                      נומרי

54        מספר שורה                          9                      נומרי

55        מס' שורת בסיס                     9                      נומרי

56        הערה נוספת בתנועה 1           50                    אלפאנומרי

57        הערה נוספת בתנועה 2           50                    אלפאנומרי

58        סכום נוסף בתנועה 1               9.3                   עשרוני

59        סכום נוסף בתנועה 2               9.3                   עשרוני

60        מס' ע.מ.                               9                      נומרי

61        מזהה תנועת בסיס                  9                      נומרי

62        דוא"ל איש קשר                     50                    אלפאנומרי

בדיקות מיוחדות והערות:

 •  לא ניתן לקלוט הזמנות של יבוא ויצוא ודוחות יצור.
 • בעת העברת מסמכי העברה בין מחסנים צריך לרשום בקובץ הממשק רק את תנועות הכניסה (מחסן היעד).  בעת קליטת הממשק יוצרת חשבשבת תנועות יציאה ממחסן המקור.  השדות מחסן לבנים וסוכן לבנים משמשים להעברת נתונים על מחסן המקור וסוכן המקור לתנועת היציאה שחשבשבת יוצרת.
 • השדות מפתח פריט, כמות, אסמכתא וסוג מסמך חייבים להופיע בכל שורה.
 •  שדה כמות אינו יכול להיות שווה לאפס.
 • שדה מפתח לקוח חייב להופיע ברשומת הממשק בעת העברת המסמכים הבאים: חשבונית מס, חשבונית סוכן, חשבונית ריכוז, חשבונית זיכוי, חשבון יצוא, חשבונית רכז, זיכוי רכש, חשבון יבוא, תעודת משלוח, תעודת משלוח סוכן, החזרה, תעודת משלוח רכש, החזרה רכש, הזמנה מלקוח, הזמנת סוכן, חשבונית שריון, הצעת מחיר והצעת מחיר רכש.
 • לא ניתן להעביר תנועות לפריטים שמוגדרים בחשבשבת כעצי חשבונית.
 • חשבונית מס קבלה לא תועבר עם פירוט אמצעי התשלום.  פירוט זה יועבר בנפרד לקובץ הקופה.  מכאן שאין אפשרות לשחזר חשבונית מס קבלה שהועברה מתוכנה אחרת עם אמצעי התשלום במסמך אחד.
 • לא ניתן להעביר מסמך מתוכנה אחרת לחשבשבת כך שתוך כדי העברתו הוא יסגור מסמך אחר. לדוגמא, חשבונית שהועברה מתוכנה אחרת לא יכולה לסגור תעודת משלוח שכבר קיימת בחשבשבת.
 • סוג המסמך קובע האם הכמות יוצאת או נכנסת למלאי ולכן יש לרשום כמות חיובית. רק עבור פעולות סטורנו (ביטול) יש לרשום כמות שלילית.
 • המחיר שנרשם הוא מחיר היחידה ברוטו (המחיר לפני הנחה).

טבלת קודי מסמכים בחשבשבת (עבור המבנה הגמיש)

קוד                               המסמך  

1                                  חשבונית מס

2                                  חשבונית מס/קבלה

3                                  חשבונית סוכן

4                                  חשבונית ריכוז

5                                  חשבונית זיכוי

6                                  חשבון יצוא

7                                  חשבונית רכש

8                                  זיכוי רכש

9                                  חשבון יבוא – כניסה ישירה

12                                העברה בין מחסנים (כניסה למחסן)

14                                יתרת פתיחה

15                                עדכון בעקבות ספירת מלאי

16                                כניסה כללית למלאי

17                                יציאה כללית מהמלאי

18                                כניסה למחסן ערובה

19                                יציאה ממחסן ערובה

20                                תעודת משלוח

21                                תעודת משלוח סוכן

22                                החזרה

23                                תעודת משלוח רכש

24                                החזרת רכש

30                                הזמנה מלקוח

31                                הזמנת סוכן

32                                הזמנת יצוא

33                                חשבונית שריון

34                                הזמנת רכש

35                                הזמנת יבוא

40                                הצעת מחיר

41                                הצעת מחיר רכש

חשבשבת עורכת שיתופי פעולה עם מספר חברות מובילות במשק ומנהלת פרוייקטים לקידום ושיפור הטכנולוגיה, מערכות הנתונים והשירות ללקוח:

Getruck

מערכת חכמה לניהול ותכנון הובלות איך חותכים עלויות תובלה ולוגיסטיקה? גטראק מציעה לך – מנהל מפעל, צי משאיות, חברת לוגיסטיקה – אוטומציה של ניהול הצי

קרא עוד »

anymaint

פלטפורמה חדשנית לניהול אחזקה  יישום מדיניות של אחזקה מונעת חוסך מעל 70% מתקלות שבר של הציוד, מקטין סיכון לתאונות עבודה ,עוזר לחסוך עלויות ולשפר רווחיות תפעולית. עם AnyMaint  כל עסק

קרא עוד »

ClickEat טכנולוגיה בע"מ

ClickEat טכנולוגיה בע"מ, מספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום משלוחי המזון, לענף המסעדנות והמזון הטרי, ומנהלת מאות אלפי משלוחים בהזמנות אונליין מידי חודש. ClickEat צמחה מתוך

קרא עוד »

עוקץ מערכות בע"מ

עוקץ מערכות חיה ונושמת הסכמי עבודה, נוכחות ושכר מאז הקמתה בשנת 1988. 34 שנות ניסיון, אלפי לקוחות וחישוב שכר למאות אלפי עובדים בחודש! עוקץ נמצאת

קרא עוד »

מידע נוסף על חשבשבת מערכת ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת מערכת ERP

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP

מערכת ERP לניהול שיווק, מכירות ומלאי

חשבשבת מערכת ERP נותנת פתרון כולל לאורך שרשרת האספקה ללקוח. תוכנה לניהול מלאי ורכש, משלבת הצעת המחיר וזמן האספקה, בדיקת רמות המלאי, המלצה להזמנות מספקים, רכישת המלאי או ייצורו ועד לאספקת המוצרים בפועל. נוסף לכך, לעסקים הפועלים בזירה הבינלאומית מציעה חשבשבת פתרונות ייעודיים לתהליכי ייבוא וייצוא. חשבשבת היא תוכנת ERP לניהול העסק המתקדמת בישראל.לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

תוכנת ERP לניהול פיננסי והנהלת חשבונות

חשבשבת מערכת ERP מציעה פתרון מלא לניהול פיננסי של הארגון עם עדכונים שוטפים באמצעות תוכנה לניהול פיננסי, בהתאם להוראות ולתקנות רשות המיסים.
תוכנת הנהלת חשבונות מאפשרת שליטה על התהליכים השונים בפעילות הפיננסית של העסק תוך כדי בקרה קפדנית. התוכנה פשוטה וקלה לתפעול וכל הממשק פועל בשפה העברית. מערכת לניהול העסק ומערכת ERP משפרת את פעילותו לאורך זמן.


לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

ניהול קשרי לקוחות - מערכת CRM

מעבר להיותה תוכנה להנהלת חשבונות, חשבשבת תוכנת ERP היא מערכת CRM המנהלת את המידע לגבי הלקוח והתקשורת עמו בכל שלבי השיווק, המכירה והשירות, ומקושרת בזמן אמת למערך המכירות, המלאי, המערכת הפיננסית ומערך השירות בארגון. תוכנה לניהול קשרי לקוחות היא תוכנת CRM הנותנת בין היתר תמונה כוללת ועדכנית של לקוחות החברה ולקוחותיה הפוטנציאליים.
בנוסף, תוכנת CRM של חשבשבת מתקשרת עם תוכנת outlook ומאפשרת לכם להעביר תזכורות והודעות באמצעות מערכת זו.

לפרטים נוספים >


אופטימיזציה של רכש וניהול מלאי

בנוסף להנהלת חשבונות, חשבשבת מערכת ERP היא תוכנה לניהול רכש ומערכת לניהול מלאי המפעילה מודולים מתקדמים בחקר ביצועים לניהול רכש. תוכנה לניהול רכש ומלאי ממליצה אילו פריטים כדאי להזמין ומתי, כמה ומאיזה ספק, תוך כדי התחשבות בגורמים השונים כגון זמן אספקה, עלות אחסנה, מימון, עלות חוסר ועוד. כל זאת כדי להקטין למינימום את העלויות ולהגדיל למקסימום את רווחי החברה.


לצפייה בסרטון

לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

מערכת ERP לניהול הייצור והתפעול

מעבר להיותה תוכנת הנהלת חשבונות, תוכנת CRM ומערכת לניהול רכש ומלאי, חשבשבת מאפשרת תכנון וניהול תהליכי ייצור, חלוקה למשימות ועדכון שוטף של כל שלב בתהליך הייצור, ואף החלתו לשלבים הבאים. מערכת ניהול ייצור מנהלת את הייצור בתוך הארגון או באמצעות ספקי משנה, מפיקה את הוראות העבודה בהתאם לתכנון שבוצע ואת דוחות הייצור בהתאם לביצוע בפועל. מערכת ניהול רצפת ייצור מתאימה לכל מגוון היצרנים – ייצור כימיקלים, מוצרי פלסטיק, תרופות, מזון, אלקטרוניקה, מכונות ועוד.

לפרטים נוספים >

מערכת תשלומים, אשראי ומס"ב

חשבשבת תוכנת ERP היא מערכת הנהלת חשבונות וניהול פיננסי ובנוסף מערכת תשלומים המנהלת את כל שיטות התשלום המקובלות. בזכות הרישום המדויק של הפעולות החשבונאיות מכל המקורות, בדגש על רישום ייחודי לגבי עסקאות בכרטיסי אשראי, מקלה התוכנה על ביצוע התאמות הבנקים בזמן אמת. מערכת תשלומים מאפשרת לשלם לספקים באמצעות שקים שמודפסים באמצעות תוכנת חשבשבת או בהוראות העברה ישירה לבנק באמצעות מס"ב

לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

H | BI - בינה עסקית
כלי המספק נתונים בזמן אמת על הפעילות העסקית ובנוסף מהווה כלי תומך החלטה.

H | WEB - חשבשבת בענן
גרסה אינטרנטית מלאה של חשבשבת מערכת ERP הניתנת להפעלה באמצעות הדפדפן והנייד.

H | MOBILE - חשבשבת בנייד
אפליקציית מובייל שמאפשרת לקבל נתונים ולהפיק דו"חות בטלפון הנייד.

לפרטים נוספים >

H | PROTECT / BDI
התרעות אונליין מפני התקשרות עם עסקים בסיכון בשיתוף BDI, ומעל לכל בדיקת מצבו הפיננסי של הלקוח​

H | BPM
סבב חתימות בפלטפורמה אינטרנטית בחיבור ישיר לחשבשבת חלונות. מערכת סבב החתימות החדשה H-BPM של חשבשבת מאפשרת ניהול רכש בראש שקט ומכל מקום. המערכת פועלת בסביבת WEB וניתן להיכנס מכל מכשיר ומכל מקום לאישורי הרכש השונים.

לפרטים נוספים >

מעוניינים להצטרף לאחד מהמודולים המתקדמים שלנו? לחצו כאן >

לקבלת עידכונים שוטפים על השירותים שלנו לחצו כאן >

דילוג לתוכן