חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מסמכי מלאי – קובץ טקסט

ממשק קלט תנועות המלאי מאפשר לייבא לחשבשבת תנועות מלאי ומסמכים מתוכנות אחרות.
התנועות מועברות ישירות לקבצים הקבועים בחשבשבת.

 בעת קליטת ממשק יש להחליט:

 1. האם לפתוח כרטיסי חשבון חדשים לחשבונות שמופיעים בתנועות המיובאות, אך לא קיימים בחשבשבת.
 2. האם לפתוח כרטיסי פריט חדשים לפריטים שמופיעים בתנועות המיובאות, אך לא קיימים בחשבשבת.

 אם בוחרים לפתוח חשבונות חדשים או פריטים חדשים ירשם בשם החשבון או בשם הפריט: "נפתח בעת קליטת נתונים מתוכנה אחרת".

אם בוחרים לא לפתוח חשבונות חדשים או פריטים חדשים, ובקובץ הנקלט קיימים חשבונות ופריטים חדשים, התוכנה תציג פלט שגויים לתנועות שבהן מופיעים מפתחות שאינם קיימים בחשבשבת.

שם קובץ הממשק:        IMOVEIN.DOC

שם קובץ הפרמטרים:    IMOVEIN.PRM (הורדה)

 מבנה קובץ הפרמטרים:

בשורות 2 – 87 יש לרשום את מיקום השדות ברשומה לפי הטבלה הבאה:
שורה שם השדה אורך מקסימלי תוכן הערות
2 מפתח לקוח 15 אלפא נומרי
3 מס' מסמך 9 נומרי
4 סוג מסמך 2 נומרי לפי טבלה בהמשך
5 שם לקוח 50 אלפא נומרי
6 כתובת 50 אלפא נומרי רחוב ומס' בית
7 עיר 50 אלפא נומרי
8 אסמכתא 2 9 נומרי
9 תאריך אסמכתא 10 תאריך בגבולות ההגדרות
10 תאריך ערך 10 תאריך בגבולות ההגדרות
11 סוכן 9 נומרי
12 מחסן 9 נומרי
13 פרטים 250 אלפא נומרי
14 מחסן מקור 9 נומרי
15 סוכן לבנים 9 נומרי
16 מחירון לבנים 1 נומרי
17 % הנחה כללית 2.2 עשרוני
18 % מע"מ 2.2 עשרוני
19 מס' עותקים 2 נומרי
20 מטבע המסמך 4 מטבע לפי טבלת מטבעות
21 שער המסמך 5.4 עשרוני
22 מפתח פריט 20 אלפא נומרי
23 כמות 6.3 עשרוני שונה מאפס
24 מחיר 6.3 עשרוני
25 מטבע 4 מטבע לפי טבלת מטבעות
26 % הנחה 2.2 עשרוני
27 שער 5.4 עשרוני
28 שם פריט 100 אלפא נומרי
29 יחידת מידה 5 אלפא נומרי
30 % מס קנייה 3.2 עשרוני
31 מפתח חליפי 20 אלפא נומרי מוצמד לשמאל
32 % עמלה 2.2 עשרוני
33 אריזות 6.3 עשרוני
34 פטור ממע"מ 1 נומרי (1 פטור / 0 חייב)
35 טלפון 30 אלפאנומרי
36 תאריך נוסף 10 תאריך
37 הערות 250 אלפאנומרי
38 אסמכתא 3 9 נומרי
39 קוד תמחיר 8 אלפאנומרי
40 תאריך תפוגה 10 תאריך
41 אצווה 20 אלפאנומרי
42 איתור 20 אלפאנומרי
43 תאריך פג תוקף 10 תאריך
44 מספר טבוע 20 אלפאנומרי
45 טקסט נוסף 1 50 אלפאנומרי
46 טקסט נוסף 2 50 אלפאנומרי
47 טקסט נוסף 3 50 אלפאנומרי
48 טקסט נוסף 4 50 אלפאנומרי
49 טקסט נוסף 5 50 אלפאנומרי
50 מספר נוסף 1 9.3 עשרוני
51 מספר נוסף 2 9.3 עשרוני
52 מספר נוסף 3 9.3 עשרוני
53 קו הפצה 9 נומרי
54 מספר שורה 9 נומרי
55 מס' שורת בסיס 9 נומרי
56 הערה נוספת בתנועה 1 50 אלפאנומרי
57 הערה נוספת בתנועה 2 50 אלפאנומרי
58 סכום נוסף בתנועה 1 9.3 עשרוני
59 סכום נוסף בתנועה 2 9.3 עשרוני
60 מס' ע.מ. 9 נומרי
61 מזהה תנועת בסיס 9 נומרי
62 דוא"ל איש קשר 50 אלפאנומרי
63 refnum זמנית לא בשימוש
64 קובץ כותרת 100 אלפאנומרי
65 קובץ תנועה 100 אלפאנומרי
66 איש קשר 50 אלפאנומרי
67 קוד תמחיר תנועה 8 אלפאנומרי
68 שם פריט חלופי 100 אלפאנומרי
69 כרטיס הכנסות / הוצאות 15 אלפאנומרי
70 תאריך ערך בתנועה 10 תאריך
71 פרטים בתנועה 20 אלפאנומרי
72 מחסן בתנועה 9 נומרי
73 מטבע שערוך 5 אלפאנומרי
74 כתובת לייצוא 250 אלפאנומרי
75 הערות לייצוא 250 אלפאנומרי
76 סוג תנועה 3 אלפאנומרי
77 סוג תנועה פטור 3 אלפאנומרי
78 שער לשערוך 5 עשרוני שערוך משקלים
79 תאריך נוסף 1 כותרת 10 תאריך בשימוש מ 2020
80 תאריך נוסף 2 כותרת 10 תאריך בשימוש מ 2020
81 מספר נוסף 1 כותרת 13 עשרוני בשימוש מ 2020
82 מספר נוסף 2 כותרת 13 עשרוני בשימוש מ 2020
83 תאריך נוסף 1 תנועה 10 תאריך בשימוש מ 2020
84 תאריך נוסף 2 תנועה 10 תאריך בשימוש מ 2020
85 מספר נוסף 1 תנועה 13 עשרוני בשימוש מ 2020
86 מספר נוסף 2 תנועה 13 עשרוני בשימוש מ 2020
87 מספר הקצאה 250 אלפאנומרי בשימוש מ 2023

 

בדיקות מיוחדות והערות:

 •  לא ניתן לקלוט הזמנות של יבוא ויצוא ודוחות יצור.
 • בעת העברת מסמכי העברה בין מחסנים צריך לרשום בקובץ הממשק רק את תנועות הכניסה (מחסן היעד).  בעת קליטת הממשק יוצרת חשבשבת תנועות יציאה ממחסן המקור.  השדות מחסן לבנים וסוכן לבנים משמשים להעברת נתונים על מחסן המקור וסוכן המקור לתנועת היציאה שחשבשבת יוצרת.
 • השדות מפתח פריט, כמות, אסמכתא וסוג מסמך חייבים להופיע בכל שורה.
 •  שדה כמות אינו יכול להיות שווה לאפס.
 • שדה מפתח לקוח חייב להופיע ברשומת הממשק בעת העברת המסמכים הבאים: חשבונית מס, חשבונית סוכן, חשבונית ריכוז, חשבונית זיכוי, חשבון יצוא, חשבונית רכז, זיכוי רכש, חשבון יבוא, תעודת משלוח, תעודת משלוח סוכן, החזרה, תעודת משלוח רכש, החזרה רכש, הזמנה מלקוח, הזמנת סוכן, חשבונית שריון, הצעת מחיר והצעת מחיר רכש.
 • לא ניתן להעביר תנועות לפריטים שמוגדרים בחשבשבת כעצי חשבונית.
 • חשבונית מס קבלה לא תועבר עם פירוט אמצעי התשלום.  פירוט זה יועבר בנפרד לקובץ הקופה.  מכאן שאין אפשרות לשחזר חשבונית מס קבלה שהועברה מתוכנה אחרת עם אמצעי התשלום במסמך אחד.
 • סוג המסמך קובע האם הכמות יוצאת או נכנסת למלאי ולכן יש לרשום כמות חיובית. רק עבור פעולות סטורנו (ביטול) יש לרשום כמות שלילית.
 • המחיר שנרשם הוא מחיר היחידה ברוטו (המחיר לפני הנחה).

 

טבלת קודי מסמכים בחשבשבת (עבור המבנה הגמיש)

קוד המסמך
1 חשבונית מס
2 חשבונית מס/קבלה
3 חשבונית סוכן
4 חשבונית ריכוז
5 חשבונית זיכוי
6 חשבון יצוא
7 חשבונית רכש
8 זיכוי רכש
9 חשבון יבוא – כניסה ישירה
12 העברה בין מחסנים (כניסה למחסן)
14 יתרת פתיחה
15 עדכון בעקבות ספירת מלאי
16 כניסה כללית למלאי
17 יציאה כללית מהמלאי
18 כניסה למחסן ערובה
19 יציאה ממחסן ערובה
20 תעודת משלוח
21 תעודת משלוח סוכן
22 החזרה
23 תעודת משלוח רכש
24 החזרת רכש
30 הזמנה מלקוח
31 הזמנת סוכן
32 הזמנת יצוא
33 חשבונית שריון
34 הזמנת רכש
35 הזמנת יבוא
40 הצעת מחיר
41 הצעת מחיר רכש
56 העברה בין מחסנים סוכן
57 ח-ן יצוא סוכן
73 חשבונית זיכוי סוכן
74 החזרה סוכן
75 חשבונית שריון סוכן
77 חשבונית שריון ספק
78 חשבון עסקה
87 חשבונית מס/קבלה סוכן
94 הצעת מחיר יצוא
95 חשבון עסקה- סוכן
96 הזמנת יצוא – סוכן
99 הזמנה למחסן
100 תעודת משלוח – יבוא
119 תעודת משלוח יצוא
120 זיכוי יצוא
132 הצעת מחיר יבוא
133 החזרת יצוא
134 החזרת יצוא סוכן
135 תעודת משלוח יצוא סוכן
136 זיכוי יצוא סוכן
144 החזרת יבוא

חשבשבת עורכת שיתופי פעולה עם מספר חברות מובילות במשק ומנהלת פרוייקטים לקידום ושיפור הטכנולוגיה, מערכות הנתונים והשירות ללקוח:

פלטינום מיסים

פלטינום מיסים מציעה פתרון ייחודי, בלעדי ומתקדם לתשלום מיסים על כל סוגיו (ביטוח לאומי, מע"מ, מס הכנסה, דיבדנד, שומות ועוד..) בצורה פשוטה ואטרקטיבית בכרטיסי אשראי

קרא עוד »

חשבים

לשכת השכר של חשבים הנה יחידה עסקית של חברת חילן בע"מ, על כן כל פעילויות המעטפת נגזרות ממנה וביניהן: גיוס וכ"א, אבטחת מידע, הנה"ח, תקשורת

קרא עוד »

קלאוד רוקט

קלאוד רוקט הוקמה בשנת 2017 על ידי מר ניר צין מתכנת בעל נסיון של כ26 שנה בפיתוח תוכנה, ניהול ופרסום. אנו בקלאוד רוקט דוגלים בריכוזיות

קרא עוד »

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP

מערכת ERP לניהול שיווק, מכירות ומלאי

חשבשבת מערכת ERP נותנת פתרון כולל לאורך שרשרת האספקה ללקוח. תוכנה לניהול מלאי ורכש, משלבת הצעת המחיר וזמן האספקה, בדיקת רמות המלאי, המלצה להזמנות מספקים, רכישת המלאי או ייצורו ועד לאספקת המוצרים בפועל. נוסף לכך, לעסקים הפועלים בזירה הבינלאומית מציעה חשבשבת פתרונות ייעודיים לתהליכי ייבוא וייצוא. חשבשבת היא תוכנת ERP לניהול העסק המתקדמת בישראל.לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

תוכנת ERP לניהול פיננסי והנהלת חשבונות

חשבשבת מערכת ERP מציעה פתרון מלא לניהול פיננסי של הארגון עם עדכונים שוטפים באמצעות תוכנה לניהול פיננסי, בהתאם להוראות ולתקנות רשות המיסים.
תוכנת הנהלת חשבונות מאפשרת שליטה על התהליכים השונים בפעילות הפיננסית של העסק תוך כדי בקרה קפדנית. התוכנה פשוטה וקלה לתפעול וכל הממשק פועל בשפה העברית. מערכת לניהול העסק ומערכת ERP משפרת את פעילותו לאורך זמן.


לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

ניהול קשרי לקוחות - מערכת CRM

מעבר להיותה תוכנה להנהלת חשבונות, חשבשבת תוכנת ERP היא מערכת CRM המנהלת את המידע לגבי הלקוח והתקשורת עמו בכל שלבי השיווק, המכירה והשירות, ומקושרת בזמן אמת למערך המכירות, המלאי, המערכת הפיננסית ומערך השירות בארגון. תוכנה לניהול קשרי לקוחות היא תוכנת CRM הנותנת בין היתר תמונה כוללת ועדכנית של לקוחות החברה ולקוחותיה הפוטנציאליים.
בנוסף, תוכנת CRM של חשבשבת מתקשרת עם תוכנת outlook ומאפשרת לכם להעביר תזכורות והודעות באמצעות מערכת זו.

לפרטים נוספים >


אופטימיזציה של רכש וניהול מלאי

בנוסף להנהלת חשבונות, חשבשבת מערכת ERP היא תוכנה לניהול רכש ומערכת לניהול מלאי המפעילה מודולים מתקדמים בחקר ביצועים לניהול רכש. תוכנה לניהול רכש ומלאי ממליצה אילו פריטים כדאי להזמין ומתי, כמה ומאיזה ספק, תוך כדי התחשבות בגורמים השונים כגון זמן אספקה, עלות אחסנה, מימון, עלות חוסר ועוד. כל זאת כדי להקטין למינימום את העלויות ולהגדיל למקסימום את רווחי החברה.


לצפייה בסרטון

לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

מערכת ERP לניהול הייצור והתפעול

מעבר להיותה תוכנת הנהלת חשבונות, תוכנת CRM ומערכת לניהול רכש ומלאי, חשבשבת מאפשרת תכנון וניהול תהליכי ייצור, חלוקה למשימות ועדכון שוטף של כל שלב בתהליך הייצור, ואף החלתו לשלבים הבאים. מערכת ניהול ייצור מנהלת את הייצור בתוך הארגון או באמצעות ספקי משנה, מפיקה את הוראות העבודה בהתאם לתכנון שבוצע ואת דוחות הייצור בהתאם לביצוע בפועל. מערכת ניהול רצפת ייצור מתאימה לכל מגוון היצרנים – ייצור כימיקלים, מוצרי פלסטיק, תרופות, מזון, אלקטרוניקה, מכונות ועוד.

לפרטים נוספים >

מערכת תשלומים, אשראי ומס"ב

חשבשבת תוכנת ERP היא מערכת הנהלת חשבונות וניהול פיננסי ובנוסף מערכת תשלומים המנהלת את כל שיטות התשלום המקובלות. בזכות הרישום המדויק של הפעולות החשבונאיות מכל המקורות, בדגש על רישום ייחודי לגבי עסקאות בכרטיסי אשראי, מקלה התוכנה על ביצוע התאמות הבנקים בזמן אמת. מערכת תשלומים מאפשרת לשלם לספקים באמצעות שקים שמודפסים באמצעות תוכנת חשבשבת או בהוראות העברה ישירה לבנק באמצעות מס"ב

לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

H - BI - בינה עסקית
כלי המספק נתונים בזמן אמת על הפעילות העסקית ובנוסף מהווה כלי תומך החלטה.

H - WEB - חשבשבת בענן
גרסה אינטרנטית מלאה של חשבשבת מערכת ERP הניתנת להפעלה באמצעות הדפדפן והנייד.

H - MOBILE - חשבשבת בנייד
אפליקציית מובייל שמאפשרת לקבל נתונים ולהפיק דו"חות בטלפון הנייד.

לפרטים נוספים >

H - PROTECT / BDI
התרעות אונליין מפני התקשרות עם עסקים בסיכון בשיתוף BDI, ומעל לכל בדיקת מצבו הפיננסי של הלקוח​

H - BPM
סבב חתימות בפלטפורמה אינטרנטית בחיבור ישיר לחשבשבת חלונות. מערכת סבב החתימות החדשה H-BPM של חשבשבת מאפשרת ניהול רכש בראש שקט ומכל מקום. המערכת פועלת בסביבת WEB וניתן להיכנס מכל מכשיר ומכל מקום לאישורי הרכש השונים.

לפרטים נוספים >

מעוניינים להצטרף לאחד מהמודולים המתקדמים שלנו? לחצו כאן >

לקבלת עידכונים שוטפים על השירותים שלנו לחצו כאן >