ממשק קלט תנועות לקובץ קופה בחשבשבת

ממשק קלט תנועות קופה מאפשר לייצא מתוכנות זרות ולייבא לחשבשבת תנועות תשלום, בשיקים, במזומן ובכרטיסי אשראי (רגיל או תשלומים בלבד).

שם קובץ הממשק:          KUPAIN.DAT

שם קובץ הפרמטרים:      KUPAIN.PRM

מבנה קובץ הפרמטרים:

בשורה הראשונה יש לרשום את גודל הרשומה בקובץ הממשק.

בשורות 29 – 2 יש לרשום את מיקום השדות ברשומת הממשק לפי הטבלה הבא:

חובהשורהשם שדהאורךסוג שדההערות
 1אורך רשומה
      √2מפתח לקוח15אלפא נומרי 
 3מספר הקבלה9נומרי 
 4סוג התנועה3נומריבהתאם לטבלת סוגי תנועה בהמשך*
 5תאריך הקבלה10תאריך 
 6תאריך ערך (פירעון)10תאריך 
 7פרטים250אלפא נומרי 
 8מספר השק9נומרי 
 9מספר בנק3נומרי 
 10מספר סניף5נומרי 
 11מספר חשבון בנק9נומרי 
 12סכום בשקלים9.2עשרוני 
 13סכום מט"ח9.2עשרוני 
 14מטבע מוביל בקבלה5אלפא נומרימטבע לפי טבלת המטבעות.
שדה מטבע קובע האם הקבלה שקלית או מט"ח.
 15מטבע שערוך בתנועה5אלפא נומרימטבע לפי טבלת המטבעות
 16מספר תשלומים באשראי2נומרי 
 17שם כרטיס אשראי25אלפא נומרי 
 18תעודת זהות11אלפא נומרי 
 19פרטים במסמך250אלפא נומרי 
 20סוכן9נומרי 
 21סניף9נומרי 
 22אסמכתא נגדית9נומרי 
 23הערות250אלפא נומרי 
 24שם חשבון50אלפא נומרי 
 25כתובת50אלפא נומרי 
 26עיר50אלפא נומרי 
 27טלפון50אלפא נומרי 
 28ארבע ספרות4אלפא נומרי 
 29תשלום ראשון9.2עשרוני 

 

* טבלת סוגי תנועה עבור שדה סוג תנועה בממשק

 

מספרסוג מסמך
1שק בקבלת מקור
2מזומן בקבלת מקור
3שובר אשראי בקבלת מקור
11שק בקבלת סוכן
12מזומן בקבלת סוכן
13שובר אשראי בקבלת סוכן
21שק מחשבונית מס וקבלה
22מזומן מחשבונית מס וקבלה
23שובר אשראי מחשבונית מס קבלה

 

 

בדיקות מיוחדות והערות

 • שדה מפתח הלקוח הוא חובה בקליטת תנועות לקובץ קופה.
 • אם בקובץ הממשק לא מעבירים שדה תאריך או שדה תאריך ערך, ברירת המחדל תהיה תאריך המערכת במחשב בעת קליטת הממשק בחשבשבת.
 • כל תנועה חייבת לכלול סכום.
 • שדה מטבע הקבלה קובע האם זו קבלה בשקלים או קבלה במט"ח.
  בתנועות שמקורן בחשבונית מס וקבלה בשדה מטבע הקבלה חייב להופיע שקל.
 • אם לא מעבירים לחשבשבת שדה מטבע הקבלה – ברירת המחדל היא שקל.
 • אם מטבע הקבלה הוא שקל סכום התנועה נרשם בשדה סכום בשקלים.
  ניתן לשערך את הסכום השקלי למטבע זר. רושמים את הסכום המשוערך בשדה סכום במט"ח ואת מטבע השערוך בשדה מטבע שערוך.
 • אם לא מועבר מטבע שערוך – ברירת המחדל היא דולר.
 • אם מטבע הקבלה הוא מט"ח סכום התנועה נרשם בשדה סכום מט"ח.
  את הסכום במט"ח אפשר לשערך לשקלים ולרשום את הסכום המשוערך בשדה סכום בשקלים. אין צורך לרשום את מטבע השערוך בתנועה.
 • ממשק אשראי כולל 2 תצורות תשלום: רגיל ותשלומים.
 • יש לוודא שכרטיס האשראי מוגדר בהגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי.
 • בעסקת תשלומים, מספר התשלומים צריך לכלול את התשלום הראשון. לדוגמה: עסקה של 250 שקלים ב- 5 תשלומים, תשלום ראשון 50 ש', התוכנה תוסיף אוטומטית עוד 4 תשלומים של 50 ש' כל אחד.
  ניתן לקבוע גם תשלומים שונים, לדוגמה: תשלום ראשון 40 ש', התוכנה תוסיף אוטומטית עוד 4 תשלומים של 52.500 ש' כל אחד.

מידע נוסף על חשבשבת מערכת ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת מערכת ERP

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP

דילוג לתוכן