ממשקים לתוכנת חשבשבת ERP

חשבשבת היא תוכנת ERP שכוללת את כל המדולים המקובלים בתוכנות ERP מתקדמות, ובדרך כלל ניתן לנהל באמצעותה את כל התהליכים העסקיים, ובכלל זה התהליכים הבאים:

 • מכירה ללקוח: הצעת מחיר > הזמנה > תעודת משלוח > חשבונית מס > קבלה
 • רכישה מספק: הצעת מחיר רכש > הזמנת רכש > תעודת משלוח רכש > חשבונית מס רכש > תשלום
 • ייצור

ממשקים לתוכנת חשבשבת

בתי תוכנה יכולים לשלב את הפלט של התוכנות שלהם בתוך התהליכים המנוהלים ע"י חשבשבת. לדוגמה:

 • תוכנה א' מפיקה חשבוניות, ומעבירה לחשבשבת את תנועות היומן על מנת שיירשמו בהנהלת החשבונות של העסק.
 • תוכנה ב' מפיקה הצעות מחיר ומבקשת מחשבשבת להפיק חשבוניות מס על סמך הצעות המחיר.
 • תוכנה ג' קולטת תשלומים בכרטיסי אשראי ומעבירה לחשבשבת תנועות יומן על מנת שיירשמו בהנהלת החשבונות של העסק.
 • תוכנה ד' מבקשת לעדכן במסד הנתונים של חשבשבת קטלוג פריטים ומחירון.

קריאת נתונים מחשבשבת:

ניתן לקרוא את הנתונים בשתי דרכים:

 • קוראים את הנתונים ישירות באמצעות ODBC. הסברים על הטבלאות העקריות והשדות שלהן ניתן למצוא כאן.
 • מפיקים בחשבשבת דוח של הנתונים המבוקשים ושומרים אותו בגיליון Excel.

עדכון נתונים בחשבשבת

לפי הוראות ניהול ספרים של רשות המסים כל תוכנת ERP אחראית לעדכון הנתונים שלה, ואסור לאפשר לתוכנה זרה לעדכן ישירות את הנתונים של תוכנת ה- ERP. לכן, חשבשבת מאפשרת לשלוח לה נתונים רק באמצעות ממשקים. לאחר קבלת הממשק תוכנת חשבשבת פותחת את הקובץ, בודקת אותו ומעדכנת את נתוני חשבשבת.

ישנם שני סוגי ממשקים:

 • קובץ ASCII
 • עדכון באמצעות ODBC. בשיטה זו ניתן לשלוח לחשבשבת נתונים מגיליון Excel, XML וכד'.

הממשקים כוללים את האפשרות להפעלה אוטומטית של הקליטה בחשבשבת.

כמה מאות בתי תוכנה בישראל כתבו ממשקים שמעדכנים את תוכנת חשבשבת. כמעט כולם פתחו את הממשקים על סמך ההנחיות באתר זה, ללא צורך בסיוע של מומחי חשבשבת.

השימוש בממשקים הוא ללא תשלום.

מסד נתונים של חשבשבת

נתוני חשבשבת מאוחסנים במסד הנתונים Microsoft SQL Server.

מסד הנתונים של חשבשבת כולל מאות טבלאות. הטבלאות העיקריות, אותן ניתן לעדכן באמצעות ממשקים, הן:

 • אינדקס כרטיסי חשבון (לקוחות, ספקים, עובדים, בנקים, כרטיסי הכנסה / הוצאה וכד')
 • אינדקס פריטים
 • אינדקס עצי מוצר
 • תנועות הנהלת חשבונות.
 • תנועות מסמכי השיווק והרכש (הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח, חשבוניות וכד')
 • תנועות הקופה (קבלות והפקדות לבנק)

כאשר חשבשבת מפיקה הצעות מחיר, הזמנות או תעודות משלוח הנתונים נרשמים בטבלת תנועות מסמכי השיווק והרכש.

כאשר חשבשבת מפיקה חשבונית מס, הנתונים נרשמים הן בטבלת תנועות מסמכי השיווק והרכש והן בטבלת תנועות הנהלת חשבונות.

כאשר חשבשבת מפיקה קבלה או הפקדה, הנתונים נרשמים הן בטבלת תנועות הקופה והן בטבלת תנועות הנהלת חשבונות.

עדכון כרטיסי חשבון

באמצעות ממשק זה ניתן –

 • לפתוח כרטיסי חשבון חדשים
 • לעדכן נתונים בכרטיסי חשבון קיימים (לדוגמה, עדכון כתובת)

כמו כן, מומלץ להשתמש בממשק זה כאשר רוצים להעביר אינדקס של כרטיסי חשבון מחברה אחת לחברה אחרת.

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן.

עדכון פריטים ומחירים

באמצעות ממשקים אלה ניתן

 • לפתוח פריטים חדשים
 • לעדכן נתונים בפריטים קיימים (לדוגמה, עדכון תאור)
 • לעדכן מחירים
 • לעדכן מחירים מיוחדים (מחיר ספציפי ללקוח פריט וכמות)

כמו כן, מומלץ להשתמש בממשק זה כאשר רוצים להעביר אינדקס של פריטים מחברה אחת לחברה אחרת.

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן.

אם הפריטים הם בעלי מספר טבוע (מספר סריאלי) יש להשתמש בממשק שמוסבר כאן.

עדכון עצי מוצר

באמצעות ממשק זה ניתן להעביר לחשבשבת עץ מוצר (אב ובנים)

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן.

עדכון תנועות יומן

באמצעות ממשק זה מעדכנים תנועות יומן (= פקודות יומן). ממשק זה מיועד לתוכנות שמפיקות חשבוניות מס או קבלות, אך לא רושמות את תנועות היומן.

אם תנועת יומן מסויימת מתייחסת לכרטיס חשבון שאינו קיים, חשבשבת מאפשרת לפתוח את הכרטיס באפן אוטומטי, אך כמובן בהמשך יש לדאוג לעדכון שם החשבון ושאר השדות.

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן.

עדכון הצעות מחיר, הזמנות ומסמכים אחרים

באמצעות ממשק זה מעדכנים נתונים בטבלת תנועות מסמכי השיווק והרכש. אם רוצים להפיק חשבונית מס באמצעות חשבשבת יש לשלוח נתונים של הצעת מחיר. לאחר מכן מפיקים בחשבשבת חשבונית מס על סמך הצעת המחיר. ניתן להפיק ברצף חשבוניות מס ללקוחות שונים על סמך הצעות מחיר ללקוחות אלה, וניתן לרכז את כל הצעות המחיר של לקוח מסוים בחשבונית מס אחת.

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן.

עדכון קבלות

ממשק זה מיועד לארגונים ולעסקים שמפיקים את הקבלה באמצעות תוכנה אחרת ומעוניינים להעביר את הנתונים לקובץ הקופה של חשבשבת על מנת להפיק הפקדות לבנק ועל מנת לרשום את הקבלות בתנועות היומן.

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן.

עדכון דפי בנק

ממשק זה מיועד לקליטה של נתוני דפי הבנק על מנת להפיק התאמות בנק. אפשר להעביר באמצעות ממשק זה גם קובץ של תשלומים בכרטיסי אשראי (כדי לערוך התאמת כטיסי אשראי) או קובץ של תנועות כרטיס של ספקים או לקוחות גדולים (על מנת לערוך התאמת ספקים או לקוחות)

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן.

עדכון שערי מט"ח

ממשק זה מיועד לעדכון טבלת שערי מט"ח מבנק ישראל. שערי המט"ח מאפשרים לחשבשבת להפיק דוחות משוערכים.

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן:

עדכון קשרי לקוחות (CRM)

באמצעות ממשק זה ניתן להעביר פעילויות (activities) למערכת ה- CRM של חשבשבת.

הסברים מפורטים על ממשק זה ניתן למצוא כאן.

כיצד ניתן לבדוק את ממשקי הקלט?

ניתן לקבל ללא תשלום גרסת דמו של חשבשבת. בית תוכנה שמפתח ממשקים יכול לבדוק את התקינות שלהם באמצעות גרסת הדמו. גרסת הדמו כוללת חברה לדוגמה עם כרטיסי חשבון, פריטים ותנועות.

ספר ההדרכה של התוכנה מצורף לגרסת הדמו. כמו כן ניתן להיעזר במסכי העזרה.

כדי לקלוט ממשק בוחרים בתפריט הראשי: כללי > ממשקים

בעת קליטת הממשק התוכנה מבצעת בדיקות, ומציגה הודעות שגיאה. לאחר שהממשק נקלט, מומלץ להפיק דוחות כדי לוודא שהנתונים נקלטו כהלכה.

ממשקים לתוכנת חשבשבת > שאלות ותמיכה טכנית

ניתן לשלוח שאלות באמצעות דוא"ל כאן.

כדי לקבל סיוע של מומחה חשבשבת, הן לגבי הסברים בטלפון על כתיבת הממשקים והן לגבי בדיקה של ממשקים, יש לרכוש שעות תמיכה בתשלום מראש. מחיר שעת תמיכה (או חלק ממנה) 400 ש"ח + מע"מ. ניתן לרכוש שעות תמיכה כאן.

ממשקים לתוכנת חשבשבת > שאלות שכיחות

 אני קולט תשלום בכרטיס אשראי באתר ומעוניין שחשבשבת תבצע את הסליקה בשב"א ותפיק חשבונית מס וקבלה. באיזה ממשק יש להשתמש?

הבקשה מנוגדת לתקן PCI של חברות כרטיסי אשראי, ולכן לא ניתן לבצעה. לפי תקן זה אסור להעביר את נתוני כרטיס האשראי מתוכנה אחת לתוכנה אחרת. ניתן להתגבר על הבעיה באמצעות "שתילת" החנות של חשבשבת בתור האתר שלכם. האתר ימשיך להיראות כפי שהוא כיום, אך קבלת התשלום והפקת החשבונית יבוצעו באמצעות תוכנת חשבשבת. פרטים נוספים ניתן לקרוא כאן.

אני רוצה לשתול בחשבשבת מסמכים סרוקים של תעודות משלוח חתומות ולקשר אותם לתנועות של תעודות המשלוח במסד הנתונים של חשבשבת (כך שבעת דפדוף בנתוני תעודות משלוח ניתן יהיה לראות את המסמכים החתומים). כיצד עושים זאת?

קיים ממשק שבאמצעותו ניתן לעדכן קישורים לתמונות (או מסמכים אחרים). הסברים על ממשק זה ניתן לקרוא כאן.

אנחנו מעוניינים להעביר חשבונית לחשבשבת ולהפיק את המקור בחשבשבת. מה עלינו להעביר?

אם רוצים להפיק חשבונית מס באמצעות חשבשבת יש לשלוח נתונים של הצעת מחיר. לאחר מכן מפיקים בחשבשבת חשבונית מס על סמך הצעת המחיר. החשבונית תכלול את כל הנתונים שהיו בהצעת המחיר, והיא תעדכן הן את טבלת תנועות היומן והן את טבלת תנועות מסמכי השיווק והרכש.

איזה סוגי מסמכים חשבשבת קולטת בממשקים?

ניתן להעביר בממשק לחשבשבת את המסמכים הבאים:

 • הצעת מחיר
 • הזמנה
 • תעדות משלוח
 • חשבונית מס

מומלץ להעביר הצעת מחיר, משום שזה המסמך היחיד עליו לא חלות הוראות ניהול ספרים. בהמשך העבודה ניתן להפיק מסמך אחר על סמך הצעת המחיר (ראה תשובה לשאלה קודמת). אם מעבירים הזמנה או תעודת משלוח או חשבונית מס, חשבשבת קולטת אותם כמסמכי סוכן, כלומר מסמכים שעותק המקור שלהם הופק בתוכנה אחרת, ובחשבשבת ניתן להפיק רק העתק שלהם.

חשבונית מס מעדכנת הן את טבלת תנועות הנה"ח והן את טבלת תנועות השיווק והרכש. שאר המסמכים מעדכנים רק את טבלת השיווק והרכש.

כמו כן ניתן להעביר לחשבשבת את כל מסמכים הנ"ל כמסמכי רכש, כלומר מסמכים שהופקו ע"י ספק מסוים. כמובן, כאשר קולטים מסמכי רכש אין משמעות לעותק המקור.

אנחנו רוצים להעביר קריאות של מוני מים על מנת שחשבשבת תפיק חיובים לצרכני המים עם המחירים המתאימים. כיצד עושים זאת?

יש להעביר לחשבשבת תנועות של הצעות מחיר או הזמנות הכוללות את הכמות של המים (המחיר לא רלוונטי). במסד הנתונים של חשבשבת מגדירים את המחיר לכל צרכן ולכל כמות מים (לדוגמה, עד 3 מ"ק במחיר אחד ומכמות זו ומעלה במחיר אחר), ומפיקים את החיובים המתאימים.

אנחנו מייצרים קובץ פקודות יומן בשיטה מקוצרת. האם לקוחות שמחוייבים בדווח מע"מ 874 יכולים להפיק את דוח מע"מ על סמך ממשק זה?

התשובה חיובית. הדברים העיקריים, עליהם יש להקפיד, כאשר שולחים תנועות יומן רלוונטיות למע"מ:

אין לשלוח תנועות חד-צדיות, אלא כל תנועה חייבת להיות מאוזנת.

בתנועות יומן של חשבוניות מס מספר החשבונית צריך להיות רשום בשדה אסמכתא ראשונה, ובתנועות יומן של חשבונית מס רכש (חשבונית שהתקבלה מספק) מספר החשבונית צריך להיות רשום בשדה אסמכתא השנייה. המספר צריך לכלול ספרות בלבד, והאורך שלו צריך להיות לפחות 6 ספרות (אם הוא קצר יותר אפשר להוסיף אפסים מקדימים).

ממשקים לתוכנת חשבשבת

מערכת רכוש קבוע - ניהול מעקב הפקת דוחות מעקב כולל דוחות פחת וחישובי רווח הון טופס י"א מס הכנסה

חשבשבת עורכת שיתופי פעולה עם מספר חברות מובילות במשק ומנהלת פרוייקטים לקידום ושיפור הטכנולוגיה, מערכות הנתונים והשירות ללקוח:

RESTIGO

RESTIGO היא מערכת מובילית, עוצמתית ואינטואיטיבית המותאמת למסעדות, קייטרינג ומלונות. הדרך המהירה, הנוחה והקלה ביותר לניהול פעילות הרכש, מלאי, סידור עבודה, נוכחות וטפסים והכל און ליין

קרא עוד »

GMS

  GMS הוא בית תוכנה עתיר ניסיון וידע בעולם הלוגיסטיקה והתוכנה מערכת WMS הנותנת פתרון מלא לניהול מלאי באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ניהול שרשרת האספקה מכניסת

קרא עוד »

Getruck

מערכת חכמה לניהול ותכנון הובלות איך חותכים עלויות תובלה ולוגיסטיקה? גטראק מציעה לך – מנהל מפעל, צי משאיות, חברת לוגיסטיקה – אוטומציה של ניהול הצי

קרא עוד »

anymaint

פלטפורמה חדשנית לניהול אחזקה  יישום מדיניות של אחזקה מונעת חוסך מעל 70% מתקלות שבר של הציוד, מקטין סיכון לתאונות עבודה ,עוזר לחסוך עלויות ולשפר רווחיות תפעולית. עם AnyMaint  כל עסק

קרא עוד »

ClickEat טכנולוגיה בע"מ

ClickEat טכנולוגיה בע"מ, מספקת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום משלוחי המזון, לענף המסעדנות והמזון הטרי, ומנהלת מאות אלפי משלוחים בהזמנות אונליין מידי חודש. ClickEat צמחה מתוך

קרא עוד »

מערכת ERP לניהול שיווק, מכירות ומלאי

חשבשבת מערכת ERP נותנת פתרון כולל לאורך שרשרת האספקה ללקוח. תוכנה לניהול מלאי ורכש, משלבת הצעת המחיר וזמן האספקה, בדיקת רמות המלאי, המלצה להזמנות מספקים, רכישת המלאי או ייצורו ועד לאספקת המוצרים בפועל. נוסף לכך, לעסקים הפועלים בזירה הבינלאומית מציעה חשבשבת פתרונות ייעודיים לתהליכי ייבוא וייצוא. חשבשבת היא תוכנת ERP לניהול העסק המתקדמת בישראל.לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

תוכנת ERP לניהול פיננסי והנהלת חשבונות

חשבשבת מערכת ERP מציעה פתרון מלא לניהול פיננסי של הארגון עם עדכונים שוטפים באמצעות תוכנה לניהול פיננסי, בהתאם להוראות ולתקנות רשות המיסים.
תוכנת הנהלת חשבונות מאפשרת שליטה על התהליכים השונים בפעילות הפיננסית של העסק תוך כדי בקרה קפדנית. התוכנה פשוטה וקלה לתפעול וכל הממשק פועל בשפה העברית. מערכת לניהול העסק ומערכת ERP משפרת את פעילותו לאורך זמן.


לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

ניהול קשרי לקוחות - מערכת CRM

מעבר להיותה תוכנה להנהלת חשבונות, חשבשבת תוכנת ERP היא מערכת CRM המנהלת את המידע לגבי הלקוח והתקשורת עמו בכל שלבי השיווק, המכירה והשירות, ומקושרת בזמן אמת למערך המכירות, המלאי, המערכת הפיננסית ומערך השירות בארגון. תוכנה לניהול קשרי לקוחות היא תוכנת CRM הנותנת בין היתר תמונה כוללת ועדכנית של לקוחות החברה ולקוחותיה הפוטנציאליים.
בנוסף, תוכנת CRM של חשבשבת מתקשרת עם תוכנת outlook ומאפשרת לכם להעביר תזכורות והודעות באמצעות מערכת זו.

לפרטים נוספים >


אופטימיזציה של רכש וניהול מלאי

בנוסף להנהלת חשבונות, חשבשבת מערכת ERP היא תוכנה לניהול רכש ומערכת לניהול מלאי המפעילה מודולים מתקדמים בחקר ביצועים לניהול רכש. תוכנה לניהול רכש ומלאי ממליצה אילו פריטים כדאי להזמין ומתי, כמה ומאיזה ספק, תוך כדי התחשבות בגורמים השונים כגון זמן אספקה, עלות אחסנה, מימון, עלות חוסר ועוד. כל זאת כדי להקטין למינימום את העלויות ולהגדיל למקסימום את רווחי החברה.


לצפייה בסרטון

לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

מערכת ERP לניהול הייצור והתפעול

מעבר להיותה תוכנת הנהלת חשבונות, תוכנת CRM ומערכת לניהול רכש ומלאי, חשבשבת מאפשרת תכנון וניהול תהליכי ייצור, חלוקה למשימות ועדכון שוטף של כל שלב בתהליך הייצור, ואף החלתו לשלבים הבאים. מערכת ניהול ייצור מנהלת את הייצור בתוך הארגון או באמצעות ספקי משנה, מפיקה את הוראות העבודה בהתאם לתכנון שבוצע ואת דוחות הייצור בהתאם לביצוע בפועל. מערכת ניהול רצפת ייצור מתאימה לכל מגוון היצרנים – ייצור כימיקלים, מוצרי פלסטיק, תרופות, מזון, אלקטרוניקה, מכונות ועוד.

לפרטים נוספים >

מערכת תשלומים, אשראי ומס"ב

חשבשבת תוכנת ERP היא מערכת הנהלת חשבונות וניהול פיננסי ובנוסף מערכת תשלומים המנהלת את כל שיטות התשלום המקובלות. בזכות הרישום המדויק של הפעולות החשבונאיות מכל המקורות, בדגש על רישום ייחודי לגבי עסקאות בכרטיסי אשראי, מקלה התוכנה על ביצוע התאמות הבנקים בזמן אמת. מערכת תשלומים מאפשרת לשלם לספקים באמצעות שקים שמודפסים באמצעות תוכנת חשבשבת או בהוראות העברה ישירה לבנק באמצעות מס"ב

לצפייה בסרטון

לפרטים נוספים >

H | BI - בינה עסקית
כלי המספק נתונים בזמן אמת על הפעילות העסקית ובנוסף מהווה כלי תומך החלטה.

H | WEB - חשבשבת בענן
גרסה אינטרנטית מלאה של חשבשבת מערכת ERP הניתנת להפעלה באמצעות הדפדפן והנייד.

H | MOBILE - חשבשבת בנייד
אפליקציית מובייל שמאפשרת לקבל נתונים ולהפיק דו"חות בטלפון הנייד.

לפרטים נוספים >

H | PROTECT / BDI
התרעות אונליין מפני התקשרות עם עסקים בסיכון בשיתוף BDI, ומעל לכל בדיקת מצבו הפיננסי של הלקוח​

H | BPM
סבב חתימות בפלטפורמה אינטרנטית בחיבור ישיר לחשבשבת חלונות. מערכת סבב החתימות החדשה H-BPM של חשבשבת מאפשרת ניהול רכש בראש שקט ומכל מקום. המערכת פועלת בסביבת WEB וניתן להיכנס מכל מכשיר ומכל מקום לאישורי הרכש השונים.

לפרטים נוספים >

מעוניינים להצטרף לאחד מהמודולים המתקדמים שלנו? לחצו כאן >

לקבלת עידכונים שוטפים על השירותים שלנו לחצו כאן >

דילוג לתוכן