בנק דיסקונט

בחשבשבת ERP קיימות 2 אפשרויות להזנת דפי הבנק  לצורך התאמות בנק וכרטיסי אשראי.

שיטה ידנית – המשתמש מעתיק את תנועות דף הבנק לתוכנה.

שיטה אוטומטית – המשתמש מקבל את הנתונים בקובץ מהבנק וקולט לחשבשבת באופן אוטומטי ע”י ממשק.

 המסמך הנוכחי יסביר כיצד קולטים תנועות של בנק דיסקונט באמצעות ממשק.

 לקליטת דף בנק באמצעות ממשק יש להעתיק תחילה את הקובץ מהבנק למחיצה המשותפת Rep או למחיצת התוכנה Hash7. בבנק הפועלים ובנק זהב שם הקובץ המתקבל מהבנק הוא:  Discount.dat.

כעת בוחרים בתפריט כללי > ממשקים > יבוא דפי בנק.

בחלון מופיעה רשימת כל הבנקים וכרטיסי האשראי. יש לבחור בבנק דיסקונט.

90

 

כעת יופיע חלון בחירת חשבון בנק.

91

בחלון זה רושמים את מפתח החשבון של בנק דיסקונט בחשבשבת. להמשך בוחרים בכפתור אישור.

בחירת קובץ נתוני הבנק

בחלון הבא בוחרים בכפתור Discount.dat המסומן להלן באדום:

92

כעת יופיע חלון בחירת קובץ. יש לבחור בקובץ בהקלקה כפולה מתוך המחיצה בו שמרתם אותו בעת ההורדה מאתר הבנק.

93

כעת יופיע חלון ובו תוכן דף הבנק שהתקבל בקובץ Discount.dat.

להמשך וקליטת הקובץ בוחרים בכפתור יבוא.

לביטול הקליטה בוחרים בכפתור יציאה.

94

מספר התווים באסמכתא

בחלון זה קובעים את גודל שדה האסמכתא המועבר מהבנק. ניתן לבחור 9 או 7 תווים.

95

אם אינכם מעוניינים שחלון זה יופיע שוב, יש לסמן את הסעיף: אל תשאל אותי שוב.

כעת תתבצע קליטת נתוני דף הבנק לתוכנה.

בסיום הפעולה תופיע הודעה: קליטת דפי בנק דיסקונט בוצעה בהצלחה.