חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חשבונית עצמית

כאשר עסק מקבל שירות ממי שאינו מוציא חשבוניות (למשל, הרצאה של אמן), עליו להפיק את המסמך: חשבונית עצמית. מסמך זה מחליף את החשבונית שהספק היה אמור להוציא.

שלב א: הקמת סוגי תנועה ייחודיים לחשבונית עצמית

לפני שמפיקים חשבונית עצמית יש להקים 3 סוגי תנועה חדשים. להקמת סוגי תנועה בוחרים בסעיף הגדרות > סוגי תנועה.

קוד: חע   שם: הכנסות ממכירת חשבונית עצמית

ח-ן חובה

%

ח-ן זכות

%

הכנסות חשבונית עצמית

100

?      ספק (נותן השירות)

100

בכרטיס הכנסות חשבונית עצמית – חשבון ראשי: הכנסות חשבונית עצמית
(נתון זה דרוש כדי שהתוכנה לא תכלול את התנועות של כרטיס זה בחישוב מע"מ עסקאות).

 קוד: השס   שם: הוצאות חייבות – שכר סופרים

ח-ן חובה

%

ח-ן זכות

%

הוצאות שכר סופרים ואומנים

מע"מ תשומות

100

17

?    ספק (נותן השירות)

117

קוד: שספ  שם: הוצאות פטורות – שכר סופרים

ח-ן חובה

%

ח-ן זכות

%

הוצאות שכר סופרים

100

?      ספק (נותן השירות)

100

הקודים של סוגי תנועה אלו יירשמו במסך ספרור מסמכים בהגדרות מלאי

 

שלב ב: הגדרת ספרור מסמכים


להגדרת ספרור מסמכים וסוגי תנועה לחשבונית עצמית בוחרים בתפריט הגדרות > הגדרות חברה.

במסך הגדרות חברה בוחרים בכפתור הגדרות מלאי > לשונית ספרור מסמכים.

157

במסך ספרור מסמכים יש לעדכן את ההגדרות הבאות:

  1. בצד שמאל של החלון מקליקים על כפתור ס"ת נוספים לחשבונית עצמית.

      בחלון שנפתח רושמים את קודי  סוגי התנועה שפתחנו

 158

  1. קובעים ספרור התחלתי למסמך חשבונית עצמית ורשמים בצד שמאל של הספרור את ס"ת הרגילים של חשבונית מס.

באילו מקרים תרשם פקודת יומן פטורה בהפקת חשבונית עצמית?

  1. כרטיס הספק הוגדר כפטור ממע"מ.
  2. במסמך חשבונית עצמית נכלל פריט פטור ממע"מ.

שלב ג: הגדרת מפתח חשבון עבור נותן שירותים

מפתח החשבון עבורו מופקת החשבונית העצמית צריך להיות מוגדר כספק (חשבון ראשי: ספקים).

בכרטיס החשבון יש לעדכן את מספר עוסק המורשה של החברה בה מופקת החשבונית עסקה (ולא מספר ת.ז. של נותן השירות). קוד המיון של הספק שונה מזה של הספקים האחרים. אם לדוגמא קוד מיון של הספקים הוא 300, אזי ספקי חשבונית עצמית יקבלו קוד 310 לדוגמא. קוד מיון זה יש לרשום במסך הראשון של דוח מעמ מקוון בשורה חשבונית עצמית המסומנת במסך באות M. (ראו הסבר וצילום מסך בהמשך).

 

שלב ד: הפקת חשבונית עצמית


בתפריט מסמכים בוחרים בסעיף מכירות > חשבונית עצמית. מיד ברישום מפתח החשבון של הספק מציגה התוכנה את המידע הבא (מוקף להלן במסגרת אדומה):

159

בשדה שם חשבון: מוצגת שם החברה בה מפיקים את החשבונית העצמית.
שם החברה מועתק מסעיף שם חברה שבמסך הגדרות חברה.

כתובת: בשדה זה  מוצג שם החשבון של ספק חשבונית עצמית.

בעת הפקת המסמך חשבונית עצמית, נוצרו במנה 9999 בהנהלת החשבונות, 3 פקודות יומן, כפי שממחיש צילום המסך הבא:

160

  1. חשבונית לקוח כולל מע"מ.
  2. חשבונית עצמית – ביטול ההכנסה והעברתה להכנסות חשבונית עצמית.
  3. חשבונית ספק – רישום הוצאות חייבות בגין שכר סופרים.

דוח מע"מ מקוון הכולל חשבונית עצמית

ספקים המשמשים כספקי חשבונית עצמית ובגין שירותם מופקת חשבונית עצמית, יש לסווג כתת קבוצה של ספקים בקוד מיון. בדוגמה הנוכחית קוד מיון ספקים 200 וספקים חשבונית עצמית 201.

במסך הראשי של דוח מע"מ, יש לציין את קוד המיון של ספקי חשבונית עצמית תחת הסעיף חשבונית עצמית, כפי שמדגים המסך הבא (מסומן חץ אדום):

161

בדו"ח מע"מ יופיעו 2 תנועות, אחת עבור מע"מ עסקאות ואחת עבור מע"מ תשומות (סך יתרת מע"מ בגין התנועות > אפס). העסקה מסומנת באות M. התשומה מסומנת באות C.

התנועות מסומנות במסגרת אדומה בצילום מסך רצ"ב.

162