חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ממוצע איחור בתשלומים – מערכת ERP

דוח ממוצע איחור בתשלומים מחשב ומציג עבור כל לקוח, על פני תקופה נבחרת, את הממוצע של מספר הימים שבין תאריך הערך של החשבוניות ותאריך הערך של התשלומים בפועל עבור כל חשבונית וחשבונית .

הממוצע מתחשב בגובה הסכום של החשבונית שהיה איחור בתשלום שלה, כלומר הממוצע משוקלל (ימי איחור וסכום האיחור).

האיחור מחושב רק על תנועות מותאמות, כלומר, על החשבוניות שנסגרו על ידי קבלות (במהלך הפקת הקבלה או בניתוח כרטיסים).

בעת הפקת הדוח ניתן לבקש שתוצאות הדוח, כלומר, כמה ימי איחור לכל לקוח ירשמו בכרטיס של כל אחד ואחד .ההדרכה לתהליך מפורטת בהמשך. נתון זה של ימי האיחור חשוב לצורך:

  1. קביעת המחיר/ההנחה ללקוחות מאחרים.
  2. התחשבות בנתון זה בסעיף המתאים בעת הפקת דוח תזרים מזומנים, כך שתמונת המצב לגבי קבלת הכספים מהלקוחות תהיה מדויקת יותר.

באותו אופן ניתן להפיק את הדוח גם עבור הספקים, כדי לבדוק האם היו איחורים בתשלומים ,במקרים בהם הספק מחייב אתכם בריבית עבור האיחור .

להפקת הדוח בוחרים דוחות > דוחות הנה"ח > גיול חובות > ממוצע איחור בתשלומים.

להלן הסבר אודות הסעיפים השונים במסך זה:

כותרת: בסעיף זה בוחרים את כותרת הדוח. ברירת המחדל היא: ממוצע איחור בתשלומים.

היכן להדפיס? בסעיף זה קובעים האם הדוח יודפס למדפסת, יוצג למסך, יופק לתוכנת EXCEL, יווצר כקובץ PDF או כקובץ RTF.

חתך החשבונות: 

בסעיף זה קובעים את חתך החשבונות עבורם יופק דוח ממוצע איחור בתשלומים. כאשר לא מגבילים חתך הדוח מופק לכרטיסי הלקוחות והספקים (אם רשמתם לכל אלה חשבון ראשי תקין).

ניתן להגביל את חתך החשבונות באמצעות השדות הבאים: קוד מיון, חתך, ומפתח חשבון.

פעיל/לא פעיל:  

בסעיף זה קובעים כיצד להתייחס לחשבונות פעילים / לא פעילים.

תאריך אסמכתא/תאריך ערך/תאריך נוסף:

בסעיפים אלו ניתן להגביל את התקופה אליה יתייחס הדוח.

כאמור התוכנה מתייחסת בחישוב רק לתנועות מותאמות.

לא להדפיס כרטיסים ללא איחור תשלומים – ברירת המחדל היא להציג את כל כרטיסי החשבון הרלוונטיים לחתך שהוגבל .מסמנים סעיף זה אם לא מעוניינים לכלול כרטיסי חשבון עבורם לא היה איחור בתשלום.

לעדכן את הקובץ:

מסמנים סעיף זה כאשר רוצים לעדכן את תוצאת הדוח בכרטיס החשבון הרלוונטי. הנתון ירשם בכרטיס החשבון בשדה: ממוצע איחור בתשלומים. ערך זה מופיע בחלון הבא:

כרטיסי חשבון > פעולות נוספות > תשלומים, אשראי ואובליגו.

הפקת הדוח:

להצגת נתוני הדוח בוחרים בכפתור הפקה.

כיצד מחשבת התוכנה את ימי האיחור?  פינת הגאון. לא חובה להתעמק.

  1. בכל כרטיס חשבון, התוכנה סורקת את התנועות המותאמות ומחשבת את ההפרש בימים בין החובה והזכות בכל סגירה. כל חיוב מקבל משקל לפי הסכום .כלומר מחלקים את סכום התנועה המותאמת לסכום הכולל של התנועות המותאמות .לדוגמא, חשבונית בגובה 1500 ₪ תקבל שקלול של 0.1 מתוך סך חשבוניות של 15000 ₪ שנסגרו בכרטיס הלקוח בתקופת הדוח.
  • מכפילים את משקל כל תנועה במספר ימי האיחור שנמצאו עבורה.
  • מחברים את כל הסכומים שהתקבלו בסעיף 3 ומקבלים את סך ממוצע האיחור בתשלומים .

התוצאה הסופית מעוגלת.

כדי להמחיש את החישוב מצורף להלן כרטיס לקוח בו מעט תנועות שיקלו בהצגת החישוב:

חלק יחסי מסך התנועות* סכום סה"כ ימי איחור תאריך התשלום בפועל תאריך ערך מס . חשבונית
0.393843  26,100  15  15/2/20  31/1/20  410131
 0.159949  10,600  15  15/2/20  31/1/20  410146
 0.082991  5,500  10  10/3/20  29/2/20  410211
0.194197  12,870  10  10/3/20  29/2/20  410352
0.123729  8,200  10  10/3/20  29/2/20  410236
0.045266  3,000  10  10/4/20  31/3/20  410386
   66,720 סה"כ:      

* חישוב החלק היחסי מתבצע באופן הבא:

סכום התנועה / סכום התנועות המותאמות, לדוגמה עבור חשבונית 410131:

 .26,100    /    66,720

כעת נבצע מכפלה של ימי האיחור לכל חשבונית כפול היחס שמצאנו ונצבור את כל הסכום יחד:

ימי איחור משוקללים חלק יחסי  סה"כ ימי איחור מס . חשבונית
5.907651 0.393843  15  410131
2.399239  0.159949  15  410146
0.829913  0.082991  10  410211
1.941967 0.194197  10  410352
1.237288 0.123729  10  410236
0.452659 0.045266  10  410386
12.76872  סך ימי איחור עבור חשבון 30015  

כפי שניתן לראות בדוח ממוצע איחור בתשלומים לעיל, סך ימי האיחור שחושבו עבור לקוח 30015 הדסה תעשיות סבון בע"מ הוא 12.76 ימים. 

בדוח ממוצע איחור תשלומים התוצאה מוצגת מעוגלת: 13 ימי איחור.

גלגל הצלה עזרה ללקוחות - תוכנה לניהול פיננסי חשבשבת תוכנת ERP

צריכים עזרה נוספת? לחצו כאן >