חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שיפורים בתוכנת חשבשבת ERP – מהדורה 2018

תקן חדש ומחייב לסליקה באשראי שב"א EMV – תקן בינלאומי שנוצר ע"י Europay, MasterCard, Visa.

על פי הוראת בנק ישראל וחברות האשראי נדרשים בתי העסק לעבוד עם קוראי כרטיסי אשראי העומדים בתקן EMV. כרטיסי האשראי חייבים לשאת שבב אלקטרוני הנקרא בקופה ע"י קורא כרטיסים חכם (PinPad) שקיבל את ההסמכה של שב"א. הלקוח נדרש להקיש את הקוד הסודי בעת ביצוע העסקה.
שיטה זו נועדה להילחם בזיופי כרטיסי אשראי.

להלן רשימת דגמי קורא כרטיסי האשראי התקניים:   

·        המכשיר של חברת Verifon דגם vx805

·        המכשיר של חברת דנגוט דגם PP791-USB

·        חברת אדיטק מדגם PAXs300.

מספר מנוי
לנוחותכם, מספר המנוי מופיע מעתה בתפריט הכללי של התוכנה.

המספר מופיע בצד שמאל למעלה מימין לסעיף אודות.
אנא הזדהו באמצעות מספר המנוי לצורך קבלת שירות.

מספר המנוי לא מופיע במקרים הבאים:

 1. בהפעלת חשבשבת עם תפריט אישי מותאם.
 2. בעמדת מכירה של מערכת קופות רושמות.

 

כללי

הגדרות חברה

במסך הגדרות חברה > לשונית הגדרות כלליות – המשך נוספו 2 סעיפים חדשים:
ברירת מחדל של תאריך לשליפת תנועות פתוחות בניתוח כרטיסים
ברירת מחדל של תאריך לשליפת תנועות פתוחות בהתאמות בנקים

בסעיפים אלה בוחרים האם ברירת המחדל בהתאמות בניתוח כרטיסים ידני ובהתאמת בנק ידנית תהיה לפי תאריך אסמכתא או לפי תאריך ערך.

הגדרות מלאי

חשבונית על בסיס מזומן – ניתן להציג מעתה בתחתית החשבונית את פרטי השקים, באמצעותם שילם הלקוח, ואת מספר הקבלה. יש להגדיר זאת במסך הגדרות המלאי ע"י סימון הסעיף הדפסת מספרי שקים.

הגדרות קופה

לא להדפיס פתקית ופרטי אשראי בעסקה טלפונית – ניתן לבחור מעתה לא להדפיס פתקית חתימה בעסקאות בהן לא הוצג כרטיס אשראי פיזי. המלצתנו היא להדפיס, שכן על הספח מופיעים פרטי האשראי המסייעים בעת תקלת אשראי.

פורמט הדפסה קבלות

לשונית חדשה פורמט הדפסה קבלות התווספה להגדרות קופה. באמצעות לשונית זו קובעים את פורמט ברירת המחדל למסמכים: קבלה וקבלת מט"ח. ניתן להגדיר פורמט הן למדפסת רגילה והן למדפסת צרה.

ניתן לשייך את פורמט ההדפסה של קבלה ושל קבלת מט"ח גם לכרטיס חשבון מסוים באמצעות פעולות נוספות > פורמט הדפסה לקבלה. בסעיף זה גם קובעים את מספר העותקים שיודפסו בעת הפקת הקבלה ללקוח.

העתקת קבוצת משתמשים לקבוצת חברות

סעיף זה מיועד ללקוחות שעובדים עם הגדרת משתמשים בחשבשבת ומעוניינים להעתיק את הגדרות המשתמשים מחברה אחת לחברה אחרת.
הפעלת התוכנית אפשרית רק למשתמשים המוגדרים בהרשאה של מורשה על.

 

הנהלת חשבונות

פרטי מפתח חשבון –  רוצים לדעת מתי פתחתם את כרטיס החשבון ומי פתח אותו?

מעתה ניתן לדעת מתי ועל ידי מי הוקם כרטיס חשבון: פעולות נוספות > פרטי מפתח חשבון. זיהוי המשתמש שפתח את כרטיס החשבון, רלוונטי רק לחברות בהן הוגדרו משתמשים.

פקודות יומן

גיליון דינמי

בבחירת השדות שיוצגו בגיליון הדינמי בשיטה המקוצרת, נוספו 2 שדות לבחירה בפקודות היומן:

שם קוד תמחיר – אם הוגדרו קודים כאלה,

מספר כותרת – מספר הכותרת של תנועת הנה"ח.

סריקה – שכחתם? אנחנו כאן

ניתן לסרוק מסמכים מתוך פקודת היומן, וכך לקשר מסמך לתנועה ספציפית. אפשרות זו קיימת גם לאחר שהמנה כבר נקלטה לקובץ הקבוע.

התאמת בנק ידנית

הדפסת כל ההתאמות בחתך – למה להדפיס כל התאמה בנפרד אם ניתן להדפיס את כל החתך?

בעת איתור התאמה לפי מפתח בנק ניתן להדפיס את כל ההתאמות של החשבון הרלוונטי בחתך ההתאמות שנבחר.

ניתוח כרטיסים ידני

רישום תנועות הנה"ח נפרדת לכל תנועה שסומנה

בניתוח כרטיסים ידני ניתן מעתה (כמו בהתאמת בנק) לסגור מספר תנועות פתוחות שסומנו, ולבחור שכל תנועת יומן תיסגר בשורה נפרדת בפקודת היומן ולא כקבוצה.

כאשר מסמנים סעיף זה מוצג החלון הבא:

בחלון זה, רושמים את מפתח החשבון הנגדי מולו ירשמו פקודות היומן. בנוסף קובעים עבור השדות: תאריך, אסמכתא, פרטים וכו', האם הנתונים יועתקו מתנועת היומן המותאמת עתה או יוחלפו בערך אחר שנרשם בחלון זה. הטור הימני במסך הוא שיקבע את ברירת המחדל בנתונים לפקודת היומן, אלא אם כן סימנתם את הסעיף אחר בשורה ורשמתם פרטים אחרים.

רק התאמות שכוללות תנועות גם לפני וגם אחרי – לאתר ללא מאמץ התאמת תנועות בין שנים שונות בכרטיסי החשבון

ניתן מעתה לאתר בקלות רשימת התאמות שכוללות תנועות משתי שנים שונות לדוגמה: חשבונית שנרשמה ב 2017 והקבלה הופקה ב 2018. כדי לעשות זאת בוחרים באיתור ומחיקת ניתוח כרטיסים > איתור לפי מפתח חשבון, ובוחרים באפשרות: רק התאמות שכוללות תנועות גם לפני וגם אחרי.

דוח מע"מ רש"פ לקובץ ** דוח חדש **

דוח חדש התווסף לקבוצת דוחות מס הכנסה ומע"מ: דו"ח מע"מ רש"פ לקובץ. הדו"ח מיועד לעסקים המובילים סחורה לשטחים ונכללו בהסדר "עוסקים גדולים" של רשות המיסים.
להפקת הדו"ח בוחרים: דוחות > דוחות הנה"ח > דוחות מס הכנסה ומע"מ > דו"ח מע"מ רש"פ לקובץ.

פריטים

פרטי מפתח פריט – רוצים לדעת מתי פתחתם את כרטיס הפריט ומי פתח אותו?

מעתה ניתן לדעת מי הקים מפתח פריט ומתי: פעולות נוספות > פרטי מפתח פריט.
האופציה מי הקים את המפתח רלבנטית רק לחברות בהן הוגדרו משתמשים.

בר קוד

בעת הקלדת ערך בשדה בר קוד בכרטיס הפריט, התוכנה בודקת האם הבר קוד קיים. אם כן, תוצג רשימת הפריט/ים בהם הבר קוד כבר מופיע.

עצי מוצר

הוספת בנים לעץ קיים

ניתן מעתה להוסיף בנים לעץ קיים גם בין שורות קיימות באמצעות תפריט הקליק הימני.
נוסף שדה חדש תאריך פתיחת העץ המוצג בחלק העליון של המסך.
רשימת הבנים מוצגת מעתה בגיליון דינמי, כך שניתן לבחור את השדות שיוצגו.

מחיקת קבצי עצים

ניתן מעתה למחוק קבוצת עצי מוצר שבהם מופיע פריט מסוים או קבוצת עצים לפי סוג, לפי האבות או לפי הבנים. במחיקה לפי בנים ניתן גם לקבוע האם להתייחס לרמה ראשונה או לכל הרמות (כאשר העץ בנוי ממספר רמות). המחיקה מתבצעת באמצעות הסעיף מחיקת קבצי עצים שהתווסף לתפריט הגדרת עצי מוצר > פעולות נוספות.

קונפיגורטור

ישנם מוצרים לגביהם ניתן לבחור את החלקים המרכיבים אותם. לדוגמה, כאשר מרכיבים ארון ניתן לבחור את הציפוי של הדלתות ואת הפרזול. לעתים, הבחירה צריכה לעמוד בתנאים מסוימים. לדוגמה, בעת הרכבת מיטה עם מזרון לבחור את מסגרת המיטה (קטנה, בינונית או גדולה), ובהמשך יש לבחור את המזרון. אבל לא כל מסגרת מתאימה לכל מזרון. הקונפיגורטור מנהל את המעקב אחר בחירות אלה, בין אם מדובר על בחירות ללא תנאים הכרחיים (כמו בדוגמת הארון) ובין אם מדובר על בחירות עם תנאים הכרחיים (כמו בדוגמת המיטה עם מזרון). בשלב ראשון מגדירים את תנאי הקונפיגורציה, לדוגמה: 'אם בוחרים במסגרת קטנה, יש לבחור במזרון קטן'. לאחר מכן, בעת הפקת מסמכים, כאשר בוחרים את מרכיבי המיטה, התוכנה בודקת כי התנאים אכן מולאו.
הקונפיגורטור מיועד לעצי חשבונית (ולא עצי ייצור או הרכבה). בשלב ראשון מגדירים את הפריט הראשי, לדוגמה: מיטה עם מזרון, ולאחר מכן מגדירים את הפריטים המרכיבים את המוצר הסופי. לגבי כל פריט שנמכר ניתן לשייך מספר אפשרויות.

מסמכים

סריקה

ניתן לסרוק מסמכים ולקשר אותם למסמך במערכת (חשבונית וכו') בלשונית פרטי המסמך. הסורק חייב להיות מחובר פיזית לתחנה בה מתבצעת הסריקה.

גיליון דינמי

להגדרת השדות של הגיליון הדינמי במסמכים נוספו השדות הבאים:
שם חליפי – השם שהוגדר עבור מספר חליפי
תאריך נוסף – מתוך לשונית פרטי פריט במסמך
סכום נוסף 1, סכום נוסף 2, הערות נוספות 1, הערות נוספות 2 – מתוך לשונית נתוני שורה נוספים.

חשבונית מס ריכוז

מיון החשבונות בהדפסה לפי – 

סעיף חדש שנוסף לחלון הפקה המוצג בעת הפקת חשבונית מס ריכוז. ניתן לבחור שמיון החשבונות בעת ההדפסה יהיה לפי: מפתח חשבון, קוד מיון, סוכן.

מיון לפי מפתח חשבון – מיון ראשי לפי מפתח החשבון ומיון משני לפי האסמכתא (מזהה מלאי).
מיון לפי קוד מיון – מיון ראשי לפי קוד מיון, לאחר מכן לפי מפתח חשבון ולבסוף לפי האסמכתא (מזהה מלאי).
מיון לפי סוכן – מיון ראשי לפי סוכן, לאחר מכן לפי מפתח חשבון ולבסוף לפי האסמכתא (מזהה מלאי).

הדפסת העתק משוחזר – 

סעיף זה מופיע בתפריט פעולות נוספות בלשונית דפדוף. הסעיף מאחד את הסעיפים: הדפסת העתק למדפסת ושליחת העתק לדוא"ל. בחלון זה בוחרים פורמט הדפסה, מספר עותקים ולהיכן תופנה ההדפסה: מדפסת או דוא"ל.

פורמט הדפסה –

אפשרות זו נוספה לסעיפים: הדפסת העתק משוחזר והדפסת העתקים משוחזרים ברצף. ניתן לבחור את האפשרויות הבאות:
מהמסמך – ההעתק המשוחזר יודפס בפורמט שבו הופקה החשבונית המקורית.
מהגדרות החברה/הלקוח – העתק המשוחזר יודפס בהתאם לפורמט ההדפסה שנבחר ללקוח עבור חשבונית מס ריכוז, ואם לא הוגדר ללקוח אזי מתוך פורמט ההדפסה שהוגדר בהגדרות מלאי > הדפסת מסמכים.
אחר – בוחרים בסעיף זה בכדי לבחור פורמט הדפסה מסוים להדפסה הנוכחית.

רשתות שיווק

במסמך רשתות שיווק נוספה לשונית חדשה חתך סניפים ופריטים. לשונית זו מאפשרת להגביל את הפקת המסמכים לחתך פריטים לפי קוד מיון, חתך ומפתחות פריטים. כמו כן בלשונית זו מוצג כעת חתך הסניפים (בעבר הוא הוצג בלשונית 'חתך מסמכי בסיס').

דוח ריכוז לקובץ אקסל –

 ניתן להפיק דוח ריכוז לקובץ אקסל מתוך מסמך רשתות שיווק.

קבלות

העברה ישירה לבנק מט"ח

מסמך חדש: העברה ישירה לבנק מט"ח. מעתה קיימת הפרדה בין מסמכי העברה ישירה בשקלים לבין העברה ישירה במט"ח.

קבלת שקים חוזרים

בכניסה למסמך קבלת שקים חוזרים יש לבחור האם השק חזר מהבנק או מעו"ד והאם מטבע המסמך הוא שקל או מט"ח.

סגירת מסמכים כספית

סגירת מסמכים כספית מיועדת לעסקים בהם הלקוחות משלמים 'על חשבון' עד לתשלום מלא של החוב. בעת התשלום אין חובה לסגור חשבונית מסוימת במלואה או שורות מסוימות בחשבונית. אופציה זו נוספה עבור עסקים המעוניינים שהסגירה החלקית תתבצע גם במערכת השיווק ולא רק במערכת הנה"ח. מסמך הבסיס צריך להיות חשבון עסקה או תעודת משלוח או מכירה בהקפה (בקופה רושמת), שכן חייבת להתאפשר סגירת תנועת יציאה מהמלאי. סגירת מסמכים כספית מתבצעת מתוך המסמך חשבונית מס קבלה.

במסמך חשבונית מס קבלה בוחרים בתפריט פעולות נוספות > סגירת מסמכים כספית. בחלון חתך מסמכי בסיס בוחרים את סוג המסמך לסגירה: תעודת משלוח, חשבונית עסקה או מכירה בהקפה (קופה רושמת). אם הופקו ללקוח שני סוגי מסמכים ניתן לסמן את שניהם.

כיצד רושמים את הסגירה לפי סכומים?
קיימות שתי דרכים לסגירה לפי סכומים:

לתשלום – רושמים את הסכום ששולם והתוכנה סוגרת את המסמכים בשיטת FIFO, כלומר תחילה יסגרו המסמכים הישנים ביותר לפי תאריך ולפי סדר הפקתם.

סימון מסמכים לסגירה – המשתמש מסמן את המסמכים שברצונו לסגור וקובע את הסכום שייסגר בכל מסמך.

שירות

מסמכי שירות

במסמכי השירות (כרטיס עבודה, הזמנת שירות וכו') התווספו השדות: פרטים, % הנחה.

פרטי אצוות ללא מספר אצווה

בעת הקלדת פריט אצווה ללא מספר מוצגת ההודעה: 'קיימים פריטים מסוג אצווה ללא מספר אצווה'. אם יוצאים ללא בחירת אצווה תוצג שאלה: 'האם למחוק שורה זו?'
אם בוחרים לא – השורה תרשם ללא אצווה, אם בוחרים כן – השורה תמחק.

קוד תמחיר ושם קוד תמחיר

השדות קוד תמחיר ושם קוד תמחיר התווספו לגיליון הדינמי ולמסמך.

בתפריט פעולות נוספות > הגדרות > הגדרות – נוספו הסעיפים הבאים:

לא להתריע בעבודה ללא טבוע –

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שהתוכנה לא תציג את ההודעה: 'הפריט אינו פריט טבוע. האם להמשיך?'.

להתריע עבור טבוע פג תוקף – 

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שתוצג הודעה 'הפריט לא בתוקף' כאשר פג תוקפו של הפריט הטבוע. התוכנה תציג את פרטי הטבוע לאחר בחירה בכפתור אישור.

הדפסת כרטיסים ברצף

בתפריט פעולות נוספות > הדפסות > הדפסת כרטיסים ברצף – בוחרים בסעיף זה אם מעוניינים להדפיס ברצף מסמכי שירות.

במסך חתך מסמכים, קובעים את החתך הרצוי, את סוג המסמך שאותו מעוניינים להדפיס (הצעת מחיר, הזמנה, הזמנת סוכן, כרטיס, כרטיס סוכן), את העובד המסוים או כל העובדים ואת סטטוס המסמך. בחירה בכפתור המשך מציגה את כל המסמכים שעונים על התנאים שנקבעו בחלון חתך מסמכים.

אם מעוניינים להדפיס את כל המסמכים המופיעים ברשימת המסמכים בוחרים בכפתור הגדרות הדפסה ברצף, אחרת חוזרים לחלון חתך. כעת יופיע חלון הדפסת כרטיס בפורמט אחר.
כאן קובעים להיכן תתבצע ההדפסה ובוחרים בכפתור הדפסה ברצף.

דפדוף בחשבוניות שירות קודמות

לסרגל הכלים של המסמך נוספו 2 כפתורי קיצור דרך – להגדרת פעולות נוספות.

קובץ קבוע

בדפדוף בקובץ קבוע > שינוי כרטיס, ניתן לערוך את נתוני השדות הבאים:
שדות בכותרת במסמך: תאריך ערך, תאריך נוסף, איש קשר
שדות בתנועה: תאריך ערך, תאריך נוסף, מחסן, יחידת מידה, מס' חליפי
פרטים נוספים: תאריך 3, קוד תמחיר

חוזים

עדכון מחירים מיוחדים לפרטי המסמך

בחוזה רגיל ובהפקת קבוצת חוזים נוסף הסעיף עדכון מחירים מיוחדים לפרטי מסמך. יש לסמן את הסעיף לפני כל הפקה.

 שליפת תאריך נוסף ממסמך הבסיס 

שינוי כתובת דוא"ל בעת הפקת מסמך בחוזים

בחלון טיוטות חיובים > פעולות נוספות > פרטי חשבון ניתן לרשום את הדוא"ל של הלקוח להפקה הנוכחית.

 השדות מספר חליפי ושם חליפי

בגיליון הדינמי של טיוטות חיובים ופרטי הפריט – טיוטות נוספו השדות:
מספר חליפי ותאור חליפי (שם חליפי).

 כפתורי קיצור דרך

לחלק העליון של מסך ניהול חוזים וחיובים והן ללשונית טיוטות חיובים נוספו 5 כפתורי קיצור דרך באמצעותם ניתן להגדיר קיצור לפעולות נוספות.

עדכון בעקבות ספירה

הדפסת המסמך עדכון בעקבות ספירה

כאשר בוחרים בכפתור מדפסת במסמך עדכון בעקבות ספירה, נוספה האפשרות בפרטי הדפסה: הדפסת השורות המסומנות לעדכון ללא הפרש בספירה – יודפסו רק שורות שסומנו לעדכון ואין הפרש בין הכמות בפועל לכמות בספירה. 
סעיף זה התווסף גם להדפסת מסמך ספירת מלאי מהקובץ הקבוע. 

מחולל מסמכים

הגדרות לוגו

במחולל מסמכים > קובץ > הגדרות לוגו
עסקים המגדירים לוגו אחד עבור מסמך בפורמט אנגלי ומסמך בפורמט עברי, יוכלו מעתה להגדיר לוגו עברי גם בבחירת הגדרת לוגו אנגלי ולהפך.

תמונת רקע

ניתן להוסיף תמונת רקע למסמך מסוג PDF . קובץ רקע מסוג PDF מוצג רק בשליחת מסמך באמצעות דוא"ל. להוספת תמונת רקע בוחרים עריכה > תמונת רקע.

התאמת מדפסת לסוג הנייר

כידוע, ניתן  לבחור האם להדפיס מסמכים על דף שבו מופיע לוגו מודפס מראש או להדפיס את הלוגו בעת הפקת המסמך. חלק מהעסקים נוהגים להדפיס מסמך מקור עם לוגו, בעוד העתקים מודפסים על נייר לבן רגיל. במקרים מסוג זה יש להגדיר מדפסת אחת למקור ומדפסת אחרת להעתקים.
אם המקור מודפס על ניר לבן שבו יש להדפיס לוגו בעת הפקת המסמך בתוכנה, יש לוודא שהסעיף Logo Printed on אינו מסומן.

 בוחרים בתפריט הקליק הימני של התוכנה בסעיף הגדרת מדפסת מקור. אם המקור מודפס על ניר לוגו, יש לסמן את הסעיף החדש: Logo Printed on (ראו צילום מסך רצ"ב). 

אם המקור מודפס על ניר לבן שבו יש להדפיס לוגו בעת הפקת המסמך בתוכנה, יש לוודא שהסעיף Logo Printed on אינו מסומן.

באופן דומה, מגדירים בתפריט הקליק הימני הגדרת מדפסת העתקים.

כאשר עובדים בשיטה זו אין צורך להגדיר פורמט הדפסה ללא לוגו.

בעת הדפסת מסמך לדוא"ל – תמיד יודפס הלוגו.

קשרי לקוחות

סריקה – נוספה אפשרות לסרוק לרשומת פעילות מסמך מתוך מערכת קשרי לקוחות.

דגל עבור חשבונות לא פעילים

במסך הגדרות > הגדרות כלליות > לשונית תזכורות – נוספה האפשרות לבחור 'לא להציג חשבונות לא פעילים'. כאשר סעיף זה מסומן לא יוצגו תזכורות עבור חשבונות לא פעילים.

הצעת מחיר יצוא ללקוח פוטנציאלי

נוספה האפשרות להפיק הצעת מחיר והצעת מחיר מקושרת לפעילות עבור לקוח פוטנציאלי.

רשימת פעילויות – ברירת המחדל שלי

למסך רשימת פעילויות נוסף הכפתור ברירת המחדל שלי. זוהי גם ברירת המחדל של חלון זה.

מעבר מלקוח פוטנציאלי לחשבון רגיל

בעת המרת לקוח פוטנציאלי ללקוח רגיל ניתן להתחשב בברירת המחדל שנקבעו להקמת חשבונות חדשים בתוכנה.

דוחות הנה"ח - אינדקס חשבונות ואלפון חשבונות

בדוח אינדקס חשבונות ובדוח אלפון חשבונות נוסף חתך סוכן מ- עד-. הדוח מתייחס כמובן למספר הסוכן שנרשם ברשומת הלקוח. 

מחוללי דוחות

בכניסה למחולל הדוחות מוצג אוטומטית חלון המציג את רשימת התיקיות הקיימות.

דוחות הכוללים נתוני עסקה באשראי – בכל המחולל שונו שדות שבא ל > חברת אשראי.

מחוללים חדשים:

כרטסת תיקון תנועות – (הנה"ח > כרטסת) באמצעות מחולל זה ניתן לבנות דוחות המציגים תנועות שעברו תיקון תנועות. הדוח כולל נתונים אודות התנועה לפני התיקון ולאחריה.

טיוטות שנפסלו ע"י חברת האשראי – (שיווק ומלאי > ניהול חוזים) באמצעות מחולל זה ניתן לבנות דוח המציג פרטים אודות טיוטת החוזה שנפסלה לרבות קוד השגיאה, תיאור השגיאה, מספר החוזה ועוד.

 תוספות לדוחות קיימים:

איתור תנועות ותמחיר – (כללי > תמחיר הנה"ח ומלאי)

 • במסך ההגדרה הכללי נוסף הסעיף: תנועות ומסמכים במאגר זמני. ניתן לבחור: ללא תנועות ומסמכים במאגר זמני, כולל תנועות ומסמכים במאגר זמני או תנועות ומסמכים במאגר זמני בלבד.
 • נוסף שדה אסמכתא 2 לחתך.
 • ניתן להציג את טור סכום בפורמט של חובה/זכות (בדומה לשדה כמות).
 • בדוח איתור תנועות ותמחיר הוצגו רק הכרטיסים שהוגדרו בחשבון ראשי הכנסות והוצאות (חשבונות תוצאתיים). מעתה הדוח כולל גם חשבונות שמוגדרים בחשבון ראשי רכוש קבוע.

דוח תנועות מותאמות במט"ח – (הנה"ח > ניתוח כרטיסים)
במסך ההגדרה הראשי של הדו"ח נוספה האפשרות: חתך תנועות לדו"ח התאמות במט"ח. כאשר בוחרים כן, ניתן להגדיר את החתך באמצעות לחיצה על הכפתור משמאל (להלן צילום מסך).

להלן פירוט רשימת השדות שנוספו לבחירה במחוללים השונים:
במחוללי הדוחות השונים נוספו השדות: קוד תמחיר ושם קוד תמחיר מתוך פרטי הפריט. 

שם המחולל
השדות שנוספו לבחירה

מאזן

 • מזהה משתמש שפתח את כרטיס החשבון.

כרטסת

 • תאריך התאמת בנק (שדה מרשומת התנועה > פרטים כלליים)
 • מזהה משתמש שפתח את כרטיס החשבון (שדה מרשומת החשבון – פרטי החשבון). 

איתור תנועות

 • מזהה הפקה בדו"ח מע"מ מקוון.

איתור תנועות ותמחיר

 • אסמכתא 2.

דוח קופה למעט פרטי תשלום

איש קשר מהמסמך.

יתרות מלאי לפי פריטים

 • קוד תמחיר בפריט
 • מזהה משתמש שהקים את הפריט
 • בבחירת טור יתרה – ניתן בחתך להגביל לקובץ המקושר מרשימת התנועה.

 

איתור תנועות מלאי

 • מזהה משתמש שהקים את הפריט
 • שם קוד תמחיר בתנועה
 • קוד לועזי של מטבע מחיר מכירה מהפריט
 • מספר EDI
 • שם פריט חליפי
 • מסמך מאינטרנט
 • קובץ מקושר מרשומת התנועה (כלומר קובץ שקושר לשורת הפריט במסמך). 

איתור תנועות מלאי – כותרת

 • סכום שנסגר למי שעושה שימוש באופציה סגירה כספית במסמכים.
 • שליחת חשבונית דיגיטלית למייל – תוכן השדה מציג את הבחירה בכרטיס החשבון: לשלוח / לא לשלוח.

איתור תנועות ומסמכי בסיס

 • שם קוד תמחיר
 • שם פריט חליפי
 • סוג מסמך בסיס של מסמך הבסיס
 • קובץ מקושר מרשומת התנועה.

איתור תנועות ומסמכים סוגרים

 • חתך הפריט
 • שם פריט חליפי
 • סטטוס נוכחי של מסמך / סטטוס נוכחי סוגר – מספר הסטטוס מתוך רשומת הכותרת עבור מי שהגדיר סטטוס להפקת מסמכים.

תנועות תיק יבוא

 • מספר טבוע. 

אינדקס מספרים טבועים

 • מחיר יבוא אחרון (ש"ח) – מרשומת הפריט 
 • ומרשומת פריט האב.

טיוטות חוזים ומלאי

 • קוד תמחיר לשורה (פרטי התנועה בטיוטה > פרטים כלליים).

מסמכי שירות – כותרת

 • נוסף סעיף פריטים – חלפים תחת פריטי המסמך – כמות וכסף, המכיל את השדות הבאים:
 • סה"כ בתנועה
 • סה"כ בתנועה לחיוב. 

הגדרות מסופונים ומסמכים

 • פעולה ביתרה שלילית – הפעולה שתתבצע כאשר היתרה שלילית (להתריע, לחסום, להתעלם).
מחוללי קשרי לקוחות

אינדקס חשבונות CRM

 • שם סוכן.

אינדקס אנשי קשר ולקוחות

 • יתרת חשבון
 • שם סוכן.

תשובות לקוחות לשאלון

 • תאריך פתיחת שאלון
 • מזהה משתמש / עובד. 

ממשקים

נוספו הממשקים החדשים הבאים:

יבוא רשימת קודי מיון – 

2 ממשקים חדשים ליבוא קודי מיון.
אחד עבור כרטיסי החשבון ואחד עבור כרטיסי הפריט.

אחד עבור כרטיסי החשבון ואחד עבור כרטיסי הפריט.

יבוא מגוונים – 

ממשק חדש המיועד לעסקים שעובדים במכירה על פי מגוונים ספציפיים ללקוח, לדוגמא: במכירה לרשתות שיווק.

יבוא דפי בנק – 

מסך הקליטה הראשי של דפי הבנק השתנה ונראה כעת כך:

יש לבחור את הסעיף המתאים לסוג הבנק שקולטים.

שני פורמטים חדשים לקליטת דפי בנק:

בנק הדואר

קליטת דף הבנק מתבצעת מקובץ Excel שנמסר מבנק הדואר. הקובץ מכיל נתונים כדוגמת כותרות וסיכומי ביניים שהתוכנה משמיטה בעת הקליטה.

בנק לאומי גרסה חדשה

שיטה זו מיועדת לעסקים המנהלים מספר חשבונות בנק ומעוניינים לקלוט את דף הבנק באמצעות קובץ אחד. הקובץ כולל בתוכו מידע של מספר חשבונות בנק המתנהלים בבנק לאומי. לקליטת הממשק בפעם הראשונה נא פנו לסניף השירות.

לקליטת דף מחברת האשראי מקליקים בחלק התחתון של המסך על הסעיף בחירת כרטיסי אשראי. כעת תופיע הרשימה הבאה:

בסעיף זה 2 סעיפים חדשים:
ישראכרט, אמריקן אקספרס ואמינית שוברים CHSH
ישראכרט, אמריקן אקספרס ריכוזים PCH
שיטות עבודה חדשות לקליטת דפי בנק מישראכרט. הבחירה בשיטת העבודה בהתאם להנחיות של ישראכרט.

תוספות ועדכונים לממשקים קיימים

יבוא חשבונות

 בממשק זה ניתן לקלוט מעתה גם את השדות הבאים: מגוון, מחיר קבוע להזמנה, זמן אספקה ממוצע, חריגה מזמן אספקה, תדירות ביקור, שיטת עיגול מסמכים, פרטי כרטיס אשראי (מספר כרטיס, חודש, שנה).

יבוא נתונים נוספים להנה"ח – 

בממשק זה ניתן לקלוט מעתה גם את השדות הבאים: כמות בתנועה, קוד תמחיר, מספר ע.מ. פרטים בתנועה.

תנועות מלאי / מספרים חליפיים – 

לשני ממשקים אלו התווסף השדה: שם פריט חליפי.

נתונים נוספים למסמכים – 

באמצעות ממשק זה ניתן לעדכן נתונים נוספים במסמכים שהופקו. לממשק זה נוספו שדות רבים לממשק ואף התווספה אפשרות לעדכן שדות מהתנועה במסמך.
להלן פירוט השדות:
שדות מכותרת המסמך: כתובת, עיר, קוד תמחיר, אישר קשר, כתובת לייצוא, הערה לייצוא.
שדות מהתנועה: מזהה תנועה, הערה נוספת 1, הערה נוספת 2, סכום נוסף 1, סכום נוסף 2, סוכן, פרטים, יחידת מידה, תאריך ערך, תאריך נוסף, קובץ, מחסן, פריט חליפי, קוד תמחיר בתנועה.

איפוס יתרות לאספקה – 

באמצעות ממשק נתונים נוספים למסמכים, ניתן לאפס יתרה לאספקה במסמכים מסוג הצעת מחיר והזמנה. בכדי לבצע זאת חובה לקשר בממשק את השדות הבאים: מזהה תנועה, מזהה מסמך, מספר מסמך.

רשאי לצפות במחירים

ביצוא נתונים למסופונים (כללי > מסופונים > יצוא נתונים למסופונים) במסך שבו מגדירים את ההרשאות של הסוכן התווסף לחלון הרשאות והתרעות הסעיף רשאי לצפות במחירונים.

 שינוי סוג אינדקס חשבונות/פריטים 

ניתן להחליף סוג אינדקס חשבונות או פריטים מאינדקס ספרתי באורך קבוע לאינדקס לועזי או לאינדקס עברי. הפעלת שינוי זה יכולה להתבצע רק ע"י סניפי השירות. נא פנו אליהם לעזרה נוספת.

גלגל הצלה עזרה ללקוחות - תוכנה לניהול פיננסי חשבשבת תוכנת ERP

צריכים עזרה נוספת? לחצו כאן >