מבנה מסד נתונים

להלן רשימת הטבלאות של מסד הנתונים הנגישים לציבור המשתמשים. ניתן להקליק על שם הטבלה בכדי להציג את פירוט השדות בטבלה.

שם טבלה

שם במסד הנתונים

אינדקסים

כרטיסי חשבון

Accounts

שמות קודי מיון בחשבונות

AccSortNames

קודי תמחיר

CostCodes

מטבעות

Currencies

שערי מט”ח

Rates

פריטים

Items

שמות קודי מיון בפריטים

ItemSortNames

שמות מחירונים

PriceListNames

מחירונים

PriceLists

מחירים מיוחדים – כותרות

SpecialPrices

מחירים מיוחדים – תנועות

SpecialPricesMoves

מספרים חליפיים

AlterKeys

פריטים חליפיים

AlternativeItems

שמות לתאריכים נוספים

ExtraDateNames

תאריכים נוספים

ExtraDates

שמות לנתונים נוספים

ExtraNoteNames

נתונים נוספים

ExtraNotes

שמות לסכומים נוספים

ExtraSumNames

סכומים נוספים

ExtraSums

הנה”ח

פקודות יומן : כותרות

JurnalTrans

פקודות יומן : תנועות

JurnalTransMoves

דפי בנק

BankPages

מסמכים

מסמכים – כותרות

Stock

מסמכים – תנועות

StockMoves

פירוט אריזות למסמך

PackingList

רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים

Protocol

מסמכים : כתובת ליצוא

ExportAdress

פרטי מכפלה במסמכים

Imultiply

שדות נוספים במסמכים – כותרות

ExtraStockDef

שדות נוספים במסמכים – תנועות מלאי

ExtraStockMovesDef

 

 

אינדקסים

כרטיסי חשבון

Accounts

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

AccountKey

מפתח חשבון

FullName

שם

SortGroup

מיון

Address

כתובת

City

עיר

Zip

מיקוד

Country

מדינה

Phone

טלפון

Fax

פקס

BalanceCode

קוד מאזן

Balance

יתרה

CreditTermsCode

קוד פיצול תשלומים

ברירת מחדל = 1 (מזומן)

TFtalDiscount

% הנחה ללקוח

VatExampt

פטור ממע”מ

0 – חייב ; 1 – פטור

DiscountCode

קוד הנחה

Filter

חתך

WorF

עיסוק

Details

הערות

datF1

לא בשימוש

datF2

לא בשימוש

SuF1

לא בשימוש

SuF2

לא בשימוש

SuF3

לא בשימוש

SuF4

לא בשימוש

AvgLatePay

ממוצע איחור תשלומים

MaxCredit

תקרת אשראי

MaxCreditCurrency

מטבע אשראי

MaxObligo

תקרת אובליגו

MaxObligoCurrency

מטבע אובליגו

CustomerNote

הודעת לקוח

הודעה המופיעה במסמכים

AssignKey

מפתח חשבון מרכז

Agent

סוכן

ברירת מחדל למסמכים

DeductionPrc

% ניכוי במקור

DeductionValid

תוקף ניכוי במקור

BankCode

קוד בנק

BranchCode

סניף בנק

BankAccount

מספר חשבון בנק

TaxFileNum

מספר עוסק מורשה

Sales

סה”כ מכירות

SalesCurrency

מטבע מכירות

Purchase

סה”כ קניות

PurchaseCurrency

מטבע קניות

Obligo

יתרת אובליגו

SpeciaItemBalance

לא בשימוש

MainAccount

קוד חשבון ראשי

FixedOrderCost

מחיר הזמנה קבוע

WizStock

VisitPeriod

מספר הימים בין ביקורי הספק

WizStock

AverageSupplyPeriod

זמן אספקה ממוצע

WizStock

SDSupplyPeriod

סטיית תקן – זמן אספקה

WizStock

Dumi

סימון לחשבונות מיוחדים

“?” ; “ללא”

BalanceName

שם קוד מאזן

MainAccountName

שם חשבון ראשי

Protected

חסוי

0 – לא חסוי ; 1 – חסוי

CostCode

קוד תמחיר

DifferAcc

חשבון הפרשים

MatchCurr

מטבע ההתאמה במקרה של מט”ח

MatchCurrFlag

דגל התאמה

0 – מט”ח ; 1 – מטבע מוביל

Email

כתובת דוא”ל

Masav

העברה למס”ב

AccPass

קוד העברה לרו”ח

Delivery

יתרת תעודות משלוח פתוחות

DeductFile

מספר תיק מס הכנסה

DocCurr

מטבע ברירת מחדל למסמכי מט”ח

AccEDI

מפתח חשבון ל EDI

ExFile

קובץ מקושר

varietyID

מזהה מגוון

SbCardNo

נתוני כרטיס אשראי : מס’ כרטיס

SbMon

נתוני כרטיס אשראי : תוקף – חודש

SbYear

נתוני כרטיס אשראי : תוקף – שנה

SbID

נתוני כרטיס אשראי : ת.ז.

Sb4digits

נתוני כרטיס אשראי : 4 ספרות אחרונות

SbCvv

נתוני כרטיס אשראי : CVV

SbPhone

נתוני כרטיס אשראי : טלפון

SbType

לא בשימוש

SbPays

לא בשימוש

SPhone

טלפון נייד

WebSite

אתר

TaxRepCode

סעיף חשבונאי (6111)

PointsQunt

מבצעים: נקודות

RntSplitCode

השכרות: קוד פיצול

DistLine

הפצה: קו חלוקה

obligoDelivery

יתרת תעודות משלוח לאובליגו

Obligolaybuy

יתרת שריונים לאובליגו

Distdoc

הפצה: סוג מסמך להפקה

37 – חשבונית ריכוז

4 – ת.משלוח

CustomerID1

בדיקת נתוני שקים: ת.ז.

CustomerID2

בדיקת נתוני שקים: ת.ז. 2

KupaPhone1

בדיקת נתוני שקים: טלפון

KupaPhone2

בדיקת נתוני שקים: טלפון

DeductValidFor

קליטת ניכוי מס במקור של ספקים ממס הכנסה עבור תכנת 1000 ומבזק

MivzakFlag

מבזק – האם לעדכן ניכוי במקור או שזה חשבון חדש

0 – חשבון חדש עבור מבזק

1 – חשבון מוכר עבור מבזק. בקשת עדכון בלבד

LetMasavMail

שליחת מכתבי מס”ב במייל

0-מדפסת ; 1-מייל

PartnersType

מדווח 2 מספרים – מערכת 1000

DeductType

סוג ניכוי במקור

מטבלת DeductTaxTypes

BooksPermission

אישור ניהול ספרים

0-אין ; 1-יש

BDate

תאריך פתיחת החשבון

RoundType

סוג עיגול למסמכים

 

 

שמות קודי מיון בחשבונות

AccSortNames

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

AccSortCode

קוד מיון

SortCodeName

שם קוד מיון

 

 

קודי תמחיר

CostCodes

שם שדה

פרוט

ערכים

CostCodeId

מזהה

CostCodeName

שם קוד

Split

סוג קוד התמחיר

0 – מרכז תמחיר ; 1 – הוצאה עקיפה

CostCode

קוד תמחיר

Dumi

מסמן קוד לא בשימוש רגיל

קוד ריק – לדוחות בלבד

Filter

חתך

 

 

 

 

מטבעות

Currencies

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

CurrencyName

שם מטבע

CurrencyCode

קוד מטבע

FixName

שם קבוע

0 -לא ; 1 – כן

Show

ספרור למיון המטבעות להצגה ברשימה

ForeignCode

קוד מטבע לועזי

 

 

שערי מט”ח

Rates

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

CurrencyCode

מטבע

DatF

תאריך

Rate

שער

Calculated

שער מוקלד / מחושב

0 – שער שהוקלד ; 1 – שער מחושב (עד 30 יום)

StationName

שם תחנה

 

 

 

פריטים

Items

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

ItemKey

מפתח פריט

ItemName

שם פריט

ForignName

שם לועזי

SortGroup

מיון

Filter

חתך

Price

מחיר מכירה

Currency

מטבע מכירה

PurchPrice

מחיר קניה אחרון

PurchCurrency

מטבע קניה

LastPurchDate

תאריך קניה אחרון

Quantity

יתרה במלאי

VatExampt

פטור ממע”מ

0 – חייב במע”מ ; 1 – פטור ממע”מ

DiscountCode

קוד הנחה

DiscountPrc

% הנחת מבצע

SalesUnit

יחידת מידה מכירות

מסך פריטים ראשי

PurchaseUnit

יחידת מידה רכש

פ.נוספות – נתוני רכש

Localization

איתור

BarCode

ברקוד

Weigt

משקל

Volume

נפח

DutyPrc

% מכס

WholesaleTaxPrc

מס קניה סיטונאים

RetailTaxPrc

מס קניה קמעונאים

DutyType

סעיף מכס

ConverF

לא בשימוש

ProductionTime

זמן ייצור

MainPurchase

הזמנה מינימאלית

StockLevel

רמת מלאי

ReorderQuant

נקודת הזמנה

StockCountDate

תאריך ספירת מלאי

TreeType

סוג עץ

1 – הרכבה ; 2 – ייצור ; 3 – חשבונית ; 4 – תמחיר

DatF1

תאריך ערך מלאי

DatF2

תאריך תמחיר ייצור

DatF3

DatF4

Suf1

מחיר ערך מלאי ללא מחסני ערובה

SuF2

תמחיר ייצור

SuF3

מחיר יבוא מועמס

SuF4

כמות באריזה

SuF5

מחיר ערך מלאי מחסני ערובה

SuF6

SuF7

SuF8

LastDiffer

DefaultWarehouse

מחסן

DemandPerDay

צריכה יומית

(WizStock)

DemandPerMonth

צריכה חודשית

(WizStock)

SDDemandPerMonth

סטיית תקן – צריכה חודשית

(WizStock)

StorageCost

עלות אחסנה

(WizStock)

MaxStoragePeriod

זמן אחסנה מקסימלי

(WizStock)

CostOfShortage

עלות חוסר

(WizStock)

FollowUp

ביקור ספק

(WizStock)

Dumi

דגל פריט

0 – פעיל ; 3 – לא פעיל ; 1 – סימון פריטים מיוחדים (מפתחות # * )

SalesAcc

חשבון הכנסות

StockPerUnit

סוג פריט

0 – פריט רגיל ; 1 – טבוע ; 2 – מונה ;

3 – מכפלה ; 4 – אצווה ; 5 – איתור ; 6 – תוקף ; 7 – אב מטריצה ; 8 – בן מטריצה

PurchAcc

חשבון הוצאות

VatFreeSalesAcc

חשבון הכנסות פטור ממע”מ

PrmUse

Expiring

דגל לציון תאריך תפוגה לפריט

NProductionTime

זמן ייצור

זמן ייצור

ExFile

קובץ מקושר

נתיב ושם הקובץ

SdDemandPerDay

כמות יומית נדרשת

(WizWhy)

ExPic

קובץ תמונה

נתיב ושם הקובץ

VatPrc

גרסה באנגלית – % מע”מ

ImpTaxPrc

% מס קניה ייבוא

KFormat

פורמט הדפסה לשובר החלפה

Kupa = 1

Kdays

מספר ימים מקסימאלי להחלפה

Kupa = 1

Expected

יתרת הזמנות צפויות

WieghtItem

דגל לציון פריט שקיל

1 – פריט שקיל

BDate

תאריך הקמת הפריט

InstMonths

מספר חודשים לאחריות מיום המכירה

InstFlag

דגל אחריות בטבוע

0-לפי הרשום ברכש

1-חישוב מיום המכירה

שמות קודי מיון בפריטים

ItemSortNames

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

ItemSortCode

קוד מיון

SortCodeName

שם קוד מיון

 

שמות מחירונים

PriceListNames

שם שדה

פרוט

ערכים

PriceListId

מזהה מחירון

PriceListName

שם מחירון

 

מחירונים

PriceLists

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

ItemKey

מפתח פריט

Price

מחיר

CurrencyCode

מטבע

PriceListNumber

מספר מחירון

PriceListNames.PriceListId

DatF

תאריך תוקף המחירון

DFlag

UseFId

משתמש

Users.UseFId

CngDate

תאריך שינוי המחיר

מחירים מיוחדים – כותרות

SpecialPrices

פרטי חשבון, פריט ותאריך

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

Details

ItemKey

מפתח פריט

AccountKey

מפתח חשבון

Price

לא בשימוש

CurrencyCode

לא בשימוש

MinQuantity

לא בשימוש

PackQuantity

לא בשימוש

ValidDate

תאריך תחילת תוקף

Active

דגל פעילות

0 – פעיל ; 1 – מבוטל

SourceID

שדה עזר להעתקת מחירון

 

מחירים מיוחדים – תנועות

SpecialPricesMoves

כמויות ומחירים

** כל מחיר מיוחד ללקוח ופריט חייב להכיל מחיר לכמות 0 **

שם שדה

פרוט

ערכים

Price

מחיר

CurrencyCode

מטבע

MinQyantity

כמות מינימאלית

PackQuantity

כמות – אריזות

Active

דגל פעילות

0 – פעיל ; 1 – מבוטל

SPID

מזהה רשומה כותרת

ID

מזהה

DiscountPrc

% הנחה

 

 

 

מספרים חליפיים

AlterKeys

מספרים קטלוגיים שבשימוש לקוח או ספק כלשהו

שם שדה

פרוט

ערכים

AlteID

מזהה

ItemKey

מפתח פריט

AccountKey

מפתח חשבון

AlterKey

מפתח חליפי

Def

המספר החליפי שיישלף במסמכים

ברירת מחדל = 1

פריטים חליפיים

AlternativeItems

פריטים אשר אפשר להשתמש בהם כתחליף לפריטים אחר.

משמשים כאופציה חליפית בפריסת עצי ייצור.

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

ItemKey

מפתח פריט

AlterItem

מפתח פריט חליפי

Priority

עדיפות

במידה וקיימים מס’ פריטים חליפיים לאותו פריט. ככל שהערך הרשום גבוה יותר – עדיפות גבוהה יותר.

 

 

 

שדות נוספים לאינדקס חשבונות ואינדקס פריטים

 

שמות לתאריכים נוספים

ExtraDateNames

שם שדה

פרוט

ערכים

DatFID

קוד תאריך נוסף

DatName

שם תאריך נוסף

ItemFlag

תאריך נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

 

תאריכים נוספים

ExtraDates

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

DatFID

קוד תאריך נוסף

KeF

מפתח חשבון / פריט

DatF

ערך – תאריך נוסף

ItemFlag

תאריך נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

 

שמות לנתונים נוספים

ExtraNoteNames

שם שדה

פרוט

ערכים

NoteName

שם נתונים נוספים

ItemFlag

נתון נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

NoteID

קוד נתונים נוספים

 

נתונים נוספים

ExtraNotes

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

KeF

מפתח חשבון / פריט

Note

ערך – נתונים נוספים

ItemFlag

נתון נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

 NoteId

קוד נתונים נוספים

 

שמות לסכומים נוספים

ExtraSumNames

שם שדה

פרוט

ערכים

SufId

קוד סכום נוסף

SufName

שם סכום נוסף

ItemFlag

פרט נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

 

סכומים נוספים

ExtraSums

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

SufId

קוד סכום נוסף

KeF

מפתח חשבון / פריט

Suf

ערך – סכום נוסף

ItemFlag

פרט נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

 

 

 

פקודות יומן

פקודות יומן : כותרות

JurnalTrans

שם שדה

פרוט

ערכים

TransId

מזהה

TransDebID

מפתח חשבון חובה ראשי

חן החובה המוצג בתצוגה המקוצרת

TransCredID

מפתח חשבון זכות ראשי

חן הזכות המוצג בשיטה המקוצרת

DebName

שם חשבון חובה ראשי

CredName

שם חשבון זכות ראשי

BatchNo

מספר מנה

Description

פרטים

Reference

אסמכתא

Ref2

אסמכתא שנייה

TransType

קוד סוג תנועה

TransTypes.TransTypeCode

CurrencyCode

מטבע

ValueDate

תאריך אסמכתא

DueDate

תאריך ערך

Status

סטאטוס

0 – זמני ; 1 –קבוע

Changeable

סוג התנועה

0 – תנועה רגילה ; 1 – תנועה מממשק חלונות לחלונות ; 2 – תנועת הפרשי שער (differ = 1) ; 3 – תנועת סטורנו ; 5 – תנועה מממשק עם סכום שקלים ומט”ח ;

6 – תנועה מממשק עם סכום מט”ח בלבד ; 7 – תנועה מממשק עם סכום שקלים בלבד

StockID

מזהה תנועת מלאי לתנועות שנוצרו בהפקת מסמכים

CostCode

קוד תמחיר

Differ

תנועת הפרשי שער

0 – לא ; 1 – כן

CreditTermShare

אחוז בפיצול לפי תנאי תשלום

לא בשימוש

SuF

סכום כולל חובה או זכות (בחד צידיות – הסכום שנרשם)

SuFDlr

סכום כולל מט”ח

BachNo

תנועת עדכון

0 – תנועה רגילה ; 1 – תנועה לאחר עדכון סכומים אוטומאטיים (₪ או מט”ח)

2 – תנועת עדכון סכומים אחרון (₪ או מט”ח) ; 4 – תנועת העברת הכנסות (מנה 9998) ; 5 – תנועת העברת הכנסות שבוטלו (מנה 9998).

LockingIs

חשבון נעול בהתאם לסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (status = 0)

0 – חובה וזכות לא נעולים ; 1 – זכות נעול

2 – חובה נעול ; 3 – חובה וזכות נעולים

4 – ניתן לשינוי רק בשיטה מפורטת

Type

סוג מנה

0 – רגילה ; 1 – צפויה ; 2 – תקציבית

4 – תנועת העברת שנה (מנה 9998)

Ref3

אסמכתא שלישית

DatF3

תאריך נוסף

UseFID

קוד משתמש

Users.UseFID

Quant

כמות

PaymentID

מזהה לקבלת שק או אשראי

CreditPays.ID או Cheqs.ID

CKID

מזהה לתנועת שק

CKSumToPay.CKID

FixedID

מזהה לתנועה אחרי התיקון

0 – אין תיקון ; מספר אחר – מספר התנועה שתוקנה (JurnalTrans.TransID)

TemCopy

דגל לשימוש זמני

JurnalMatchID

שימוש זמני

FixDate

תאריך תיקון

נרשם בתנועת התיקון

Branch

סניף

PaymentIDTbl

סוג טבלת תשלומים עבור שדה paymentID

0 – מזומן או לא תשלום ; 1 – שקים ; 2 – אשראי

Details

הערות

Det2

הערות נוספות

ExFile

קובץ מקושר

IssueDate

תאריך עדכון לקבוע (קליטת מנה)

KupaNam

מספר קופה

Osek874

מספר עוסק מורשה עבור לקוח מזדמן

IssueFlag874

דגל לסימון תנועות שהועברו בדוחות מע”מ ישנים

0 –

1 – תנועה שהועברה בדוח מעמ שיטה ישנה

moveNum

מיון השורות במסמך

FaultTrans

דגל בדיקת תקינות טרם קליטת המנה לקובץ הקבוע

0 – תקין 1 – לא תקין

פקודות יומן : תנועות

JurnalTransMoves

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

TransID

מזהה רשומת כותרת

JurnalTrans.TransID

AccountKey

מפתח חשבון

DebitCredit

חובה / זכות

0 – זכות ; 1 – חובה

Suf

סכום

SufDlr

סכום מט”ח

IsFrayer

חשבון ניתן לשינוי בהתאם לסוג תנועה –

רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (JurnalTrans.status = 0)

0 – חשבון נעול ; 1 – חשבון לא נעול

PercenF

אחוז הסכום בתנועה על פי סוג התנועה

FullMatch

תנועה מותאמת במלואה

0 – לא מותאם ; 1 – מותאם

דפי בנק

דפי בנק

BankPages

שם שדה

פרוט

ערכים

AccountKey

מפתח חשבון בנק

Reference

אסמכתא

Details

פרטים

DatF

תאריך

SuF

סכום

CreditDebit

חובה/זכות

0 – זכות ; 1 – חובה

Balance

יתרה מצטברת

Recon

תנועה מותאמת

0 – לא ; 1 – כן

ReconNo

מס’ התאמת הבנק

PageNo

מספר דף

ID

מזהה

SecDate

תאריך נוסף

מסמכים

מסמכים – כותרות

Stock

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

DocumentID

סוג מסמך

DocumentsDef.DocumentID

DocNumber

ספרור

Status

סטאטוס

0 – זמני ;

1 – קבוע ;

2 – היסטוריה

AccountKey

מפתח חשבון

AccountName

שם חשבון

Address

כתובת

City

עיר

Phone

טלפון

Batch

מנה בהנהח”ש

תמיד 9999 (עבור מסמכים המעדכנים הנהח”ש)

TerminalDoc

קבלת תרומה

0 – לא ; 1 – כן

ValueDate

תאריך אסמכתא

DueDate

תאריך ערך

PayDate

תאריך תשלום

Copies

מספר עותקים

TransType

סוג תנועה חייב במע”מ

VatFreeTransType

סוג תנועה פטור ממע”מ

DiscountPrc

אחוז הנחה כללית

TFtal

סה”כ המסמך

VatPrc

אחוז מע”מ

TFtalVatFree

סכום התנועות הפטורות ממע”מ

** לפני הנחה כללית

TFtalVat

סכום התנועות החייבות במע”מ

** לפני הנחה כללית

Reference

אסמכתא שנייה

Remarks

הערות

MarketingNet

לא בשימוש

PrintStyle

סוג הפקה בחשבונית ריכוז

1 – שורה למסמך בסיס

2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר

3 – כל השורות של מסמכי הבסיס

4 – מסמך למסמך בסיס

OriginalPrinted

האם הודפס מקור

0 – לא ; 1 – כן

Details

פרטים

ברירות מחדל

StockBatch

לא בשימוש

WareHouse

מחסן

Agent

סוכן

TaxType

לא בשימוש

EvalCurrency

מטבע לשערוך תנועות הנהח”ש

Currency

מטבע המסמך

₪ – ברירת מחדל ; מטבע מוביל לשערוך – מסמכי יצוא וקבלות מט”ח

FatherPriceList

מחירון אב

מסמכי ייצור

SonPriceList

מחירון בן

מסמכי ייצור

TransStore

מחסן מקור

העברה בין מחסנים

TransAgent

סוכן מקור

העברה בין מחסנים

ProtocolID

מזהה רשימות מקושרות

ExportAddr

מזהה לטבלת ייצוא

UseFId

קוד משתמש

Users.UseFID

BranchID

סניף

(מרשומת משתמש) Users.Branch

Rate

שער לשערוך בהנהח”ש

MainRate

שער למטבע המסמך

 1.0000 (שקלי) – ברירת מחדל

DiscountPrcR

שמירת הנחה מקורית

שדה זמני

IssueDate

תאריך הפקה

Quantity

כמות

פרטים להנהח”ש

Ref3

אסמכתא שלישית

פרטים להנהח”ש

CostCode

קוד תמחיר

פרטים להנהח”ש

CheqAccKey

קבלת שקים חוזרים: מפתח החשבון שהשק שלו חזר

שק חוזר :

documentDef.DocumentId = 46

CheqBackBy

קבלת שקים חוזרים: החזרת שק ע”י

documentDef.DocumentId = 46

1 – בנק ; 2 – עו”ד

הוצאת שקים חוזרים: אפשרות הפקדה

documentDef.DocumentId = 47

1 – הפקדה חוזרת של השק לבנק

2 – החזרת השק ללקוח

3 – העברת השק לטיפול עו”ד

MarketingNetNum

רשתות שיווק: ספרור

ConID

מזהה בטבלת חוזים

Con.ID

BankPay

חוזים:

1 – חשבונית מס קבלה ששולם עבורה באמצעות מס”ב

InterFlag

>0 מסמך אינטרנט

Pikadon

0 – אחרת

1 – קבלת פיקדון

SInvPrintStyle

פורמט חשבונית ריכוז

1 – שורה למסמך בסיס

2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר

3 – כל השורות של מסמכי הבסיס

4 – מסמך למסמך בסיס

ExtraText1

נתונים נוספים: הערה נוספת 1

ExtraText2

נתונים נוספים: הערה נוספת 2

ExtraText3

נתונים נוספים: הערה נוספת 3

ExtraText4

נתונים נוספים: הערה נוספת 4

ExtraText5

נתונים נוספים: הערה נוספת 5

ExtraSum1

נתונים נוספים: סכום נוסף 1

ExtraSum2

נתונים נוספים: סכום נוסף 2

ExtraSum3

נתונים נוספים: סכום נוסף 3

CRMAcc

מפתח חשבון פוטנציאלי

כאשר AccountKey = לקוחות מזדמנים

Contact

איש קשר

KupaNum

מספר קופה

PointBalance

יתרת נקודות

RntFlag

מזהה מלאי של מסמך בסיס עבור חשבוניות עם חיוב כמה חשבונות בלבד

Ddeposit

העברה ישירה לבנק

0 – לא ; 1 – כן

Ddsum

סכום העברה ישירה לבנק

PayTotla

שדה זמני

Miv

הופעלו מבצעים

0 – לא ; 1 – כן

ExFile

קובץ מקושר

DDComm

העברה ישירה לבנק – סכום עמלה

BaseOrderStockID

מזהה הזמנה ששונתה

עבור אותו מזהה status = 2

contactMail

דואל

Osek874

מספר עוסק מורשה עבור לקוחות מזדמנים

 

 

 

מסמכים – תנועות

StockMoves

שם שדה

פרוט

ערכים

StockID

מזהה לכותרת המסמך

Stock.ID

ItemName

שם פריט

ItemKey

מפתח פריט

Warehouse

מחסן

Agent

סוכן

Reference

אסמכתא שנייה

Details

פרטים

DocumentID

סוג מסמך

DocumentsDef.DocumentID

DueDate

תאריך ערך

AlteNum

מספר חליפי

Unit

יחידת מידה

Status

סטאטוס

0 – זמני ;

1 – קבוע ;

2 – שורה מבוטלת

CurrencyCode

מטבע

Rate

שער

Price

מחיר

Quantuty

כמות שנרשמה במסמך

TFtal

סה”כ בתנועה

אחרי הנחה בשורה

DiscountPrc

אחוז הנחה בתנועה

Tree

סוג עץ

0 – שורה רגילה;

1 – אב הרכבה

2 – בן הרכבה ;

7 – אב ייצור

BaseMoveID

מזהה לשורת הבסיס בשורות שנרשמו על סמך מסמכי בסיס

StockMoves.ID של שורת הבסיס

SupplyQuantity

יתרה לאספקה

נלקחת בחישובי יתרה במלאי – כרטסת.

BaseQuantity

יתרת פתוחים

הכמות בעת הפקת מסמך ע”ס מסמך

BaseDate

תאריך רישום במלאי

אם מסמך בסיס מעדכן מלאי > תאריך הרישום = תאריך האסמכתא של מסמך הבסיס.

אם מסמך הבסיס אינו מעדכן מלאי > תאריך הרישום = תאריך האסמכתא של מסמך האב.

SaleTaxPrc

אחוז מס קניה

CommisionPrc

אחוז עמלה

BaseFlag

דגל שורה ע”ס

0 – לא תפוס בזמני / מסמך אב הופק

1 – תפוס בזמני

VatExampt

פריט פטור ממע”מ

0 – חייב במע”מ ;

1 – פטור ממע”מ

TreeFatherMoveID

מזהה לתנועת מלאי של רשומת אב הרכבה (עבור רשומות בנים של עץ הרכבה) ולרשומת אב מטריצה

StockMoves.ID של האב

הרכבה – ירשם בבנים ובאב

מטריצה – ירשם בבנים בלבד

Packs

אריזות

SupplyPacks

יתרת אריזות

CommisionPaid

תשלום עמלה לסוכן (הפעלת עמלות לסוכנים ועדכון תשלומים בדוחות מלאי)

0 – לא ; 1 – כן

Instance

מספר טבוע לפריט (כאשר Items.StockPerUnit = 1)

* בייצור 1- עבור production

BurdonOn

מזהה שורה מועמסת

StockId של הכניסה

BurdInstance

מזהה פריט טבוע עליו מעמיסים

CancleDate

תאריך ביטול

במחיקת שורה נשמרת היסטוריה (StockMoves.status=2)

PurchQuantity

יתרה לרכש

מיועד להפקת הזמנת רכש ע”ס הזמנה

JurnalAcc

כרטיס הוצאות / הכנסות אחר לפריט

BurdInstItemKey

מפתח פריט סידורי עליו מעמיסים

ID

מזהה

ExpireDate

תאריך נוסף

BranchID

מזהה סניף

Users. Branch

Production ID

מזהה בטבלת ייצור (עבור שורות מדו”ח ייצור, הוראת עבודה, הזמנת ייצור ..)

Production.ID

InstanceFrom

מונה התחלתי עבור מספר טבוע

BatchNum

מספר אצווה

Localization

איתור

WarrentyDate

תאריך תפוגה

FMPay

 שרות

1 – תנועה לחיוב

SourceMoveID

מזהה תנועה בחברת המקור

עבור תנועות שנוצרו ביבוא תנועות מלאי מחשבשבת

VatPrc

% מע”מ

עבור חברה מרובת מע”מ

TVat

סכום מע”מ

PayAcc

חשבון לחיוב (שרות)

MIVID

מזהה מבצע

AssKey

חשבון מרכז

OriginalQnt

כמות מקורית ממסמך בסיס

OriginalBaseQnt

יתרה לאספקה מסמך בסיס

אחרי הפקה של שורה נוכחית

OPrice

מחיר שנשלף לשורה

OPriceCurrencyCode

מטבע שנשלף לשורה

KupGift

האם להדפיס שובר מתנה לפריט?

1 – כן

TfTalVat

סה”כ בתנועה כולל מע”מ

LineNum

מספר שורה

BaseLineNum

מספר שורת בסיס

ExtraText1

הערה נוספת 1

ExtraText2

הערה נוספת 2

ExtraSum1

סכום נוסף 1

ExtraSum2

סכום נוסף 2

VatPrice

מחיר כולל מע”מ

קופה רושמת

CounterVal

ערך מונה

BaseDocType

סוג מסמך בסיס

DocumentsDef.DocumentID

LineNoForSorting

מיון השורות במסמך

מיועד להוספת שורה בין שורות

ODiscountPrc

אחוז הנחה שנשלף לשורה

פירוט אריזות למסמך

PackingList

**ניתן לצרף לכל מסמך שיווק

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

StockID

מזהה רשומת כותרת מלאי

Stock.ID

BoxNoFrom

מקופסא

BoxNoTo

עד קופסא

TFtalBoxes

סה”כ קופסאות

DHight

גובה

DWidth

רוחב

DLength

אורך

TFtalVolum

סה”כ נפח

TFtalWeight

ס”ה משקל

BoxQuantity

כמות בקופסא

TFtalQyant

כמות כוללת

Item

מפתח פריט

Description

תיאור

Remarks

הערות

AlterNum

מספר חליפי

רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים

Protocol

שם שדה

פרוט

ערכים

DatF

תאריך

AccountKey

מפתח חשבון

Subject

נושא

DocumentType

סוג מסמך

DocumentsDef.DocumentID

Reference

אסמכתא

DocID

מזהה מסמך

ValueDate

תאריך ערך

Matched

בוצע

0 – לא ; 1 – כן

DocName

שם מסמך

מסמכים : כתובת ליצוא

ExportAdress

שם שדה

פרוט

ערכים

StockId

מזהה המסמך אליו מקושר

Stock.ID

ExpAddress

כתובת ליצוא

PackingRemarks

הערות ליצוא

פרטי מכפלה במסמכים

Imultiply

שם שדה

פרוט

ערכים

MValue

ערך גורם המכפלה

FactorID

מזהה גורם המכפלה

ExtraSumNames.SuFID

ID

מזהה

FactorName

שם גורם המכפלה

MoveID

מזהה תנועת המלאי

StockMoves.ID

PrID

מזהה ייצור

FactorSort

סדר הופעת גורמי המכפלה

שדות נוספים במסמכים – כותרות

ExtraStockDef

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

FldName

שם מקורי– ברירת מחדל

UsrFldName

שם חדש – הגדרת משתמש

StockFld

שם שדה בטבלת stock

ExtraNote ; ExtraSum

ExType

סוג שדה

1 – טקסט (ExtraNote)

2 – סכום (ExtraSum)

ExDef

ערך ברירת מחדל משדות נוספים לחשבון

ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId

UpJur

עדכון בהנהח”ש

0 – ללא עדכון בהנה”ח

1 – עדכון בהנה”ח בשדה פרטים (JurnalTrans.Details)

2 – עדכון בהנה”ח בשדה פרטים 2 (JurnalTrans.Det2)

 

 

שדות נוספים במסמכים – תנועות מלאי

ExtraStockMovesDef

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

FldName

שם מקורי– ברירת מחדל

UsrFldName

שם חדש – הגדרת משתמש

StockFld

שם שדה בטבלת StockMoves

ExtraText ; ExtraSum

ExType

סוג

1 – טקסט (ExtraNote)

2 – סכום (ExtraSum)

ExDef

ערך ברירת מחדל משדות נוספים לפריט

ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId

דילוג לתוכן