מבנה מסד נתונים

להלן רשימת הטבלאות של מסד הנתונים הנגישים לציבור המשתמשים. ניתן להקליק על שם הטבלה בכדי להציג את פירוט השדות בטבלה.

אינדקסים

כרטיסי חשבון

Accounts

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

AccountKey

מפתח חשבון

 

FullName

שם

 

SortGroup

מיון

 

Address

כתובת

 

City

עיר

 

Zip

מיקוד

 

Country

מדינה

 

Phone

טלפון

 

Fax

פקס

 

BalanceCode

קוד מאזן

 

Balance

יתרה

 

CreditTermsCode

קוד פיצול תשלומים

ברירת מחדל = 1 (מזומן)

TFtalDiscount

% הנחה ללקוח

 

VatExampt

פטור ממע"מ

0 – חייב ; 1 – פטור

DiscountCode

קוד הנחה

 

Filter

חתך

 

WorF

עיסוק

 

Details

הערות

 

datF1

לא בשימוש

 

datF2

לא בשימוש

 

SuF1

לא בשימוש

 

SuF2

לא בשימוש

 

SuF3

לא בשימוש

 

SuF4

לא בשימוש

 

AvgLatePay

ממוצע איחור תשלומים

 

MaxCredit

תקרת אשראי

 

MaxCreditCurrency

מטבע אשראי

 

MaxObligo

תקרת אובליגו

 

MaxObligoCurrency

מטבע אובליגו

 

CustomerNote

הודעת לקוח

הודעה המופיעה במסמכים

AssignKey

מפתח חשבון מרכז

 

Agent

סוכן

ברירת מחדל למסמכים

DeductionPrc

% ניכוי במקור

 

DeductionValid

תוקף ניכוי במקור

 

BankCode

קוד בנק

 

BranchCode

סניף בנק

 

BankAccount

מספר חשבון בנק

 

TaxFileNum

מספר עוסק מורשה

 

Sales

סה"כ מכירות

 

SalesCurrency

מטבע מכירות

 

Purchase

סה"כ קניות

 

PurchaseCurrency

מטבע קניות

 

Obligo

יתרת אובליגו

 

SpeciaItemBalance

לא בשימוש

 

MainAccount

קוד חשבון ראשי

 

FixedOrderCost

מחיר הזמנה קבוע

WizStock

VisitPeriod

מספר הימים בין ביקורי הספק

WizStock

AverageSupplyPeriod

זמן אספקה ממוצע

WizStock

SDSupplyPeriod

סטיית תקן – זמן אספקה

WizStock

Dumi

סימון לחשבונות מיוחדים

"?" ; "ללא"

BalanceName

שם קוד מאזן

 

MainAccountName

שם חשבון ראשי

 

Protected

חסוי

0 – לא חסוי ; 1 – חסוי

CostCode

קוד תמחיר

 

DifferAcc

חשבון הפרשים

 

MatchCurr

מטבע ההתאמה במקרה של מט"ח

 

MatchCurrFlag

דגל התאמה

0 – מט"ח ; 1 – מטבע מוביל

Email

כתובת דוא"ל

 

Masav

העברה למס"ב

 

AccPass

קוד העברה לרו"ח

 

Delivery

יתרת תעודות משלוח פתוחות

 

DeductFile

מספר תיק מס הכנסה

 

DocCurr

מטבע ברירת מחדל למסמכי מט"ח

 

AccEDI

מפתח חשבון ל EDI

 

ExFile

קובץ מקושר

 

varietyID

מזהה מגוון

 

SbCardNo

נתוני כרטיס אשראי : מס' כרטיס

 

SbMon

נתוני כרטיס אשראי : תוקף – חודש

 

SbYear

נתוני כרטיס אשראי : תוקף – שנה

 

SbID

נתוני כרטיס אשראי : ת.ז.

 

Sb4digits

נתוני כרטיס אשראי : 4 ספרות אחרונות

 

SbCvv

נתוני כרטיס אשראי : CVV

 

SbPhone

נתוני כרטיס אשראי : טלפון

 

SbType

לא בשימוש

 

SbPays

לא בשימוש

 

SPhone

טלפון נייד

 

WebSite

אתר

 

TaxRepCode

סעיף חשבונאי (6111)

 

PointsQunt

מבצעים: נקודות

 

RntSplitCode

השכרות: קוד פיצול

 

DistLine

הפצה: קו חלוקה

 

obligoDelivery

יתרת תעודות משלוח לאובליגו

 

Obligolaybuy

יתרת שריונים לאובליגו

 

Distdoc

הפצה: סוג מסמך להפקה

37 – חשבונית ריכוז

4 – ת.משלוח

CustomerID1

בדיקת נתוני שקים: ת.ז.

 

CustomerID2

בדיקת נתוני שקים: ת.ז. 2

 

KupaPhone1

בדיקת נתוני שקים: טלפון

 

KupaPhone2

בדיקת נתוני שקים: טלפון

 

DeductValidFor

קליטת ניכוי מס במקור של ספקים ממס הכנסה עבור תכנת 1000 ומבזק

 

MivzakFlag

מבזק – האם לעדכן ניכוי במקור או שזה חשבון חדש

0 – חשבון חדש עבור מבזק

1 – חשבון מוכר עבור מבזק. בקשת עדכון בלבד

LetMasavMail

שליחת מכתבי מס"ב במייל

0-מדפסת ; 1-מייל

PartnersType

מדווח 2 מספרים – מערכת 1000

 

DeductType

סוג ניכוי במקור

מטבלת DeductTaxTypes

BooksPermission

אישור ניהול ספרים

0-אין ; 1-יש

BDate

תאריך פתיחת החשבון

 

RoundType

סוג עיגול למסמכים

 
    

 

 

שמות קודי מיון בחשבונות

AccSortNames

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

AccSortCode

קוד מיון

 

SortCodeName

שם קוד מיון

 
    

 

 

קודי תמחיר

CostCodes

שם שדה

פרוט

ערכים

CostCodeId

מזהה

 

CostCodeName

שם קוד

 

Split

סוג קוד התמחיר

0 – מרכז תמחיר ; 1 – הוצאה עקיפה

CostCode

קוד תמחיר

 

Dumi

מסמן קוד לא בשימוש רגיל

קוד ריק – לדוחות בלבד

Filter

חתך

 
    

 

 

 

 

מטבעות

Currencies

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

CurrencyName

שם מטבע

 

CurrencyCode

קוד מטבע

 

FixName

שם קבוע

0 -לא ; 1 – כן

Show

ספרור למיון המטבעות להצגה ברשימה

 

ForeignCode

קוד מטבע לועזי

 
    

 

 

שערי מט"ח

Rates

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

 

CurrencyCode

מטבע

 

DatF

תאריך

 

Rate

שער

 

Calculated

שער מוקלד / מחושב

0 – שער שהוקלד ;
1 – שער מחושב (עד 30 יום)

StationName

שם תחנה

 
    

 

 

 

פריטים

Items

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

 

ItemKey

מפתח פריט

 

ItemName

שם פריט

 

ForignName

שם לועזי

 

SortGroup

מיון

 

Filter

חתך

 

Price

מחיר מכירה

 

Currency

מטבע מכירה

 

PurchPrice

מחיר קניה אחרון

 

PurchCurrency

מטבע קניה

 

LastPurchDate

תאריך קניה אחרון

 

Quantity

יתרה במלאי

 

VatExampt

פטור ממע"מ

0 – חייב במע"מ ; 1 – פטור ממע"מ

DiscountCode

קוד הנחה

 

DiscountPrc

% הנחת מבצע

 

SalesUnit

יחידת מידה מכירות

מסך פריטים ראשי

PurchaseUnit

יחידת מידה רכש

פ.נוספות – נתוני רכש

Localization

איתור

 

BarCode

ברקוד

 

Weigt

משקל

 

Volume

נפח

 

DutyPrc

% מכס

 

WholesaleTaxPrc

מס קניה סיטונאים

 

RetailTaxPrc

מס קניה קמעונאים

 

DutyType

סעיף מכס

 

ConverF

לא בשימוש

 

ProductionTime

זמן ייצור

 

MainPurchase

הזמנה מינימאלית

 

StockLevel

רמת מלאי

 

ReorderQuant

נקודת הזמנה

 

StockCountDate

תאריך ספירת מלאי

 

TreeType

סוג עץ

1 – הרכבה ; 2 – ייצור ; 3 – חשבונית ; 4 – תמחיר

DatF1

תאריך ערך מלאי

 

DatF2

תאריך תמחיר ייצור

 

DatF3

  

DatF4

  

Suf1

מחיר ערך מלאי ללא מחסני ערובה

 

SuF2

תמחיר ייצור

 

SuF3

מחיר יבוא מועמס

 

SuF4

כמות באריזה

 

SuF5

מחיר ערך מלאי מחסני ערובה

 

SuF6

  

SuF7

  

SuF8

  

LastDiffer

  

DefaultWarehouse

מחסן

 

DemandPerDay

צריכה יומית

(WizStock)

DemandPerMonth

צריכה חודשית

(WizStock)

SDDemandPerMonth

סטיית תקן – צריכה חודשית

(WizStock)

StorageCost

עלות אחסנה

(WizStock)

MaxStoragePeriod

זמן אחסנה מקסימלי

(WizStock)

CostOfShortage

עלות חוסר

(WizStock)

FollowUp

ביקור ספק

(WizStock)

 

Dumi

דגל פריט

0 – פעיל ; 3 – לא פעיל ; 1 – סימון פריטים מיוחדים (מפתחות # * )

SalesAcc

חשבון הכנסות

 

StockPerUnit

סוג פריט

0 – פריט רגיל ; 1 – טבוע ; 2 – מונה ;

3 – מכפלה ; 4 – אצווה ; 5 – איתור ; 6 – תוקף ; 7 – אב מטריצה ; 8 – בן מטריצה

PurchAcc

חשבון הוצאות

 

VatFreeSalesAcc

חשבון הכנסות פטור ממע"מ

 

PrmUse

  

Expiring

דגל לציון תאריך תפוגה לפריט

 

NProductionTime

זמן ייצור

זמן ייצור

ExFile

קובץ מקושר

נתיב ושם הקובץ

SdDemandPerDay

כמות יומית נדרשת

(WizWhy)

ExPic

קובץ תמונה

נתיב ושם הקובץ

VatPrc

גרסה באנגלית – % מע"מ

 

ImpTaxPrc

% מס קניה ייבוא

 

KFormat

פורמט הדפסה לשובר החלפה

Kupa = 1

Kdays

מספר ימים מקסימאלי להחלפה

Kupa = 1

Expected

יתרת הזמנות צפויות

 

WieghtItem

דגל לציון פריט שקיל

1 – פריט שקיל

BDate

תאריך הקמת הפריט

 

InstMonths

מספר חודשים לאחריות מיום המכירה

 

InstFlag

דגל אחריות בטבוע

0-לפי הרשום ברכש

1-חישוב מיום המכירה

    

שמות קודי מיון בפריטים

ItemSortNames

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

 

ItemSortCode

קוד מיון

 

SortCodeName

שם קוד מיון

 
    

 

שמות מחירונים

PriceListNames

שם שדה

פרוט

ערכים

PriceListId

מזהה מחירון

 

PriceListName

שם מחירון

 
    

 

מחירונים

PriceLists

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

 

ItemKey

מפתח פריט

 

Price

מחיר

 

CurrencyCode

מטבע

 

PriceListNumber

מספר מחירון

PriceListNames.PriceListId

DatF

תאריך תוקף המחירון

 

DFlag

  

UseFId

משתמש

Users.UseFId

CngDate

תאריך שינוי המחיר

 
    

מחירים מיוחדים – כותרות

SpecialPrices

פרטי חשבון, פריט ותאריך

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

Details

  

ItemKey

מפתח פריט

 

AccountKey

מפתח חשבון

 

Price

לא בשימוש

 

CurrencyCode

לא בשימוש

 

MinQuantity

לא בשימוש

 

PackQuantity

לא בשימוש

 

ValidDate

תאריך תחילת תוקף

 

Active

דגל פעילות

0 – פעיל ; 1 – מבוטל

SourceID

שדה עזר להעתקת מחירון

 
    

 

מחירים מיוחדים – תנועות

SpecialPricesMoves

כמויות ומחירים

** כל מחיר מיוחד ללקוח ופריט חייב להכיל מחיר לכמות 0 **

שם שדה

פרוט

ערכים

Price

מחיר

 

CurrencyCode

מטבע

 

MinQyantity

כמות מינימאלית

 

PackQuantity

כמות – אריזות

 

Active

דגל פעילות

0 – פעיל ; 1 – מבוטל

SPID

מזהה רשומה כותרת

 

ID

מזהה

 

DiscountPrc

% הנחה

 
    

 

 

 

מספרים חליפיים

AlterKeys

מספרים קטלוגיים שבשימוש לקוח או ספק כלשהו

שם שדה

פרוט

ערכים

AlteID

מזהה

 

ItemKey

מפתח פריט

 

AccountKey

מפתח חשבון

 

AlterKey

מפתח חליפי

 

Def

המספר החליפי שיישלף במסמכים

ברירת מחדל = 1

    

פריטים חליפיים

AlternativeItems

פריטים אשר אפשר להשתמש בהם כתחליף לפריטים אחר.

משמשים כאופציה חליפית בפריסת עצי ייצור.

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

ItemKey

מפתח פריט

 

AlterItem

מפתח פריט חליפי

 

Priority

עדיפות

במידה וקיימים מס' פריטים חליפיים לאותו פריט. ככל שהערך הרשום גבוה יותר – עדיפות גבוהה יותר.

    

 

 

 

שדות נוספים לאינדקס חשבונות ואינדקס פריטים

 

שמות לתאריכים נוספים

ExtraDateNames

שם שדה

פרוט

ערכים

DatFID

קוד תאריך נוסף

 

DatName

שם תאריך נוסף

 

ItemFlag

תאריך נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

    

 

תאריכים נוספים

ExtraDates

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

DatFID

קוד תאריך נוסף

 

KeF

מפתח חשבון / פריט

 

DatF

ערך – תאריך נוסף

 

ItemFlag

תאריך נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

    

 

שמות לנתונים נוספים

ExtraNoteNames

שם שדה

פרוט

ערכים

NoteName

שם נתונים נוספים

 

ItemFlag

נתון נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

NoteID

קוד נתונים נוספים

 
    

 

נתונים נוספים

ExtraNotes

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

KeF

מפתח חשבון / פריט

 

Note

ערך – נתונים נוספים

 

ItemFlag

נתון נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

 NoteId

קוד נתונים נוספים

 
    

 

שמות לסכומים נוספים

ExtraSumNames

שם שדה

פרוט

ערכים

SufId

קוד סכום נוסף

 

SufName

שם סכום נוסף

 

ItemFlag

פרט נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

    

 

סכומים נוספים

ExtraSums

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

 

SufId

קוד סכום נוסף

 

KeF

מפתח חשבון / פריט

 

Suf

ערך – סכום נוסף

 

ItemFlag

פרט נוסף בפריט / חשבון

0 – חשבון ; 1 – פריט

    

 

 

 

פקודות יומן

פקודות יומן : כותרות

JurnalTrans

שם שדה

פרוט

ערכים

TransId

מזהה

 

TransDebID

מפתח חשבון חובה ראשי

חן החובה המוצג בתצוגה המקוצרת

TransCredID

מפתח חשבון זכות ראשי

חן הזכות המוצג בשיטה המקוצרת

DebName

שם חשבון חובה ראשי

 

CredName

שם חשבון זכות ראשי

 

BatchNo

מספר מנה

 

Description

פרטים

 

Reference

אסמכתא

 

Ref2

אסמכתא שנייה

 

TransType

קוד סוג תנועה

TransTypes.TransTypeCode

CurrencyCode

מטבע

 

ValueDate

תאריך אסמכתא

 

DueDate

תאריך ערך

 

Status

סטאטוס

0 – זמני ; 1 –קבוע

Changeable

סוג התנועה

0 – תנועה רגילה ;
1 – תנועה מממשק חלונות לחלונות ; 2 – תנועת הפרשי שער (differ = 1) ; 3 – תנועת סטורנו ;
5 – תנועה מממשק עם סכום שקלים ומט"ח ;

6 – תנועה מממשק עם סכום מט"ח בלבד ;
7 – תנועה מממשק עם סכום שקלים בלבד

StockID

מזהה תנועת מלאי לתנועות שנוצרו בהפקת מסמכים

 

CostCode

קוד תמחיר

 

Differ

תנועת הפרשי שער

0 – לא ; 1 – כן

CreditTermShare

אחוז בפיצול לפי תנאי תשלום

לא בשימוש

SuF

סכום כולל חובה או זכות (בחד צידיות – הסכום שנרשם)

 

SuFDlr

סכום כולל מט"ח

 

BachNo

תנועת עדכון

0 – תנועה רגילה ;
1 – תנועה לאחר עדכון סכומים
אוטומאטיים (₪ או מט"ח)

2 – תנועת עדכון סכומים אחרון (₪ או
מט"ח) ;
4 – תנועת העברת הכנסות (מנה
9998) ;
5 – תנועת העברת הכנסות שבוטלו
(מנה 9998).

LockingIs

חשבון נעול בהתאם לסוג תנועה –
רלוונטי רק עבור תנועה בזמני
(status = 0)

 

0 – חובה וזכות לא נעולים ;
1 – זכות נעול

2 – חובה נעול ;
3 – חובה וזכות נעולים

4 – ניתן לשינוי רק בשיטה מפורטת

Type

סוג מנה

0 – רגילה ; 1 – צפויה ; 2 – תקציבית

4 – תנועת העברת שנה (מנה 9998)

Ref3

אסמכתא שלישית

 

DatF3

תאריך נוסף

 

UseFID

קוד משתמש

Users.UseFID

Quant

כמות

 

PaymentID

מזהה לקבלת שק או אשראי

CreditPays.ID או Cheqs.ID

CKID

מזהה לתנועת שק

CKSumToPay.CKID

FixedID

מזהה לתנועה אחרי התיקון

0 – אין תיקון ;
מספר אחר – מספר התנועה שתוקנה (JurnalTrans.TransID)

TemCopy

דגל לשימוש זמני

 

JurnalMatchID

שימוש זמני

 

FixDate

תאריך תיקון

נרשם בתנועת התיקון

Branch

סניף

 

PaymentIDTbl

סוג טבלת תשלומים עבור שדה paymentID

0 – מזומן או לא תשלום ;
1 – שקים ; 2 – אשראי

Details

הערות

 

Det2

הערות נוספות

 

ExFile

קובץ מקושר

 

IssueDate

תאריך עדכון לקבוע (קליטת מנה)

 

KupaNam

מספר קופה

 

Osek874

מספר עוסק מורשה עבור לקוח מזדמן

 

IssueFlag874

דגל לסימון תנועות שהועברו בדוחות מע"מ ישנים

0 –

1 – תנועה שהועברה בדוח מעמ שיטה ישנה

moveNum

מיון השורות במסמך

 

FaultTrans

דגל בדיקת תקינות טרם קליטת המנה לקובץ הקבוע

0 – תקין
1 – לא תקין

    

פקודות יומן : תנועות

JurnalTransMoves

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

TransID

מזהה רשומת כותרת

JurnalTrans.TransID

AccountKey

מפתח חשבון

 

DebitCredit

חובה / זכות

0 – זכות ; 1 – חובה

Suf

סכום

 

SufDlr

סכום מט"ח

 

IsFrayer

חשבון ניתן לשינוי בהתאם לסוג תנועה –

רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (JurnalTrans.status = 0)

 

0 – חשבון נעול ;
1 – חשבון לא נעול

 

PercenF

אחוז הסכום בתנועה על פי סוג התנועה

 

FullMatch

תנועה מותאמת במלואה

0 – לא מותאם ; 1 – מותאם

    

דפי בנק

דפי בנק

BankPages

שם שדה

פרוט

ערכים

AccountKey

מפתח חשבון בנק

 

Reference

אסמכתא

 

Details

פרטים

 

DatF

תאריך

 

SuF

סכום

 

CreditDebit

חובה/זכות

0 – זכות ; 1 – חובה

Balance

יתרה מצטברת

 

Recon

תנועה מותאמת

0 – לא ; 1 – כן

ReconNo

מס' התאמת הבנק

 

PageNo

מספר דף

 

ID

מזהה

 

SecDate

תאריך נוסף

 
    

מסמכים

מסמכים – כותרות

Stock

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

DocumentID

סוג מסמך

DocumentsDef.DocumentID

DocNumber

ספרור

 

Status

סטאטוס

0 – זמני ;

1 – קבוע ;

2 – היסטוריה

AccountKey

מפתח חשבון

 

AccountName

שם חשבון

 

Address

כתובת

 

City

עיר

 

Phone

טלפון

 

Batch

מנה בהנהח"ש

תמיד 9999
(עבור מסמכים המעדכנים הנהח"ש)

TerminalDoc

קבלת תרומה

0 – לא ; 1 – כן

ValueDate

תאריך אסמכתא

 

DueDate

תאריך ערך

 

PayDate

תאריך תשלום

 

Copies

מספר עותקים

 

TransType

סוג תנועה חייב במע"מ

 

VatFreeTransType

סוג תנועה פטור ממע"מ

 

DiscountPrc

אחוז הנחה כללית

 

TFtal

סה"כ המסמך

 

VatPrc

אחוז מע"מ

 

TFtalVatFree

סכום התנועות הפטורות ממע"מ

** לפני הנחה כללית

TFtalVat

סכום התנועות החייבות במע"מ

** לפני הנחה כללית

Reference

אסמכתא שנייה

 

Remarks

הערות

 

MarketingNet

לא בשימוש

 

PrintStyle

סוג הפקה בחשבונית ריכוז

1 – שורה למסמך בסיס

2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר

3 – כל השורות של מסמכי הבסיס

4 – מסמך למסמך בסיס

OriginalPrinted

האם הודפס מקור

0 – לא ; 1 – כן

Details

פרטים

ברירות מחדל

StockBatch

לא בשימוש

 

WareHouse

מחסן

 

Agent

סוכן

 

TaxType

לא בשימוש

 

EvalCurrency

מטבע לשערוך תנועות הנהח"ש

 

Currency

מטבע המסמך

₪ – ברירת מחדל ;
מטבע מוביל לשערוך – מסמכי יצוא וקבלות מט"ח

FatherPriceList

מחירון אב

מסמכי ייצור

SonPriceList

מחירון בן

מסמכי ייצור

TransStore

מחסן מקור

העברה בין מחסנים

TransAgent

סוכן מקור

העברה בין מחסנים

ProtocolID

מזהה רשימות מקושרות

 

ExportAddr

מזהה לטבלת ייצוא

 

UseFId

קוד משתמש

Users.UseFID

BranchID

סניף

(מרשומת משתמש) Users.Branch

Rate

שער לשערוך בהנהח"ש

 

MainRate

שער למטבע המסמך

 1.0000 (שקלי) – ברירת מחדל

DiscountPrcR

שמירת הנחה מקורית

שדה זמני

IssueDate

תאריך הפקה

 

Quantity

כמות

פרטים להנהח"ש

Ref3

אסמכתא שלישית

פרטים להנהח"ש

CostCode

קוד תמחיר

פרטים להנהח"ש

CheqAccKey

קבלת שקים חוזרים: מפתח החשבון שהשק שלו חזר

שק חוזר :

documentDef.DocumentId = 46

CheqBackBy

קבלת שקים חוזרים: החזרת שק ע"י

documentDef.DocumentId = 46

1 – בנק ;
2 – עו"ד

הוצאת שקים חוזרים: אפשרות הפקדה

documentDef.DocumentId = 47

1 – הפקדה חוזרת של השק לבנק

2 – החזרת השק ללקוח

3 – העברת השק לטיפול עו"ד

MarketingNetNum

רשתות שיווק: ספרור

 

ConID

מזהה בטבלת חוזים

Con.ID

BankPay

חוזים:

1 – חשבונית מס קבלה ששולם עבורה באמצעות מס"ב

InterFlag

 

>0 מסמך אינטרנט

Pikadon

 

0 – אחרת

1 – קבלת פיקדון

SInvPrintStyle

פורמט חשבונית ריכוז

1 – שורה למסמך בסיס

2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר

3 – כל השורות של מסמכי הבסיס

4 – מסמך למסמך בסיס

ExtraText1

נתונים נוספים: הערה נוספת 1

 

ExtraText2

נתונים נוספים: הערה נוספת 2

 

ExtraText3

נתונים נוספים: הערה נוספת 3

 

ExtraText4

נתונים נוספים: הערה נוספת 4

 

ExtraText5

נתונים נוספים: הערה נוספת 5

 

ExtraSum1

נתונים נוספים: סכום נוסף 1

 

ExtraSum2

נתונים נוספים: סכום נוסף 2

 

ExtraSum3

נתונים נוספים: סכום נוסף 3

 

CRMAcc

מפתח חשבון פוטנציאלי

כאשר AccountKey = לקוחות מזדמנים

Contact

איש קשר

 

KupaNum

מספר קופה

 

PointBalance

יתרת נקודות

 

RntFlag

מזהה מלאי של מסמך בסיס עבור חשבוניות עם חיוב כמה חשבונות בלבד

 

Ddeposit

העברה ישירה לבנק

0 – לא ; 1 – כן

Ddsum

סכום העברה ישירה לבנק

 

PayTotla

שדה זמני

 

Miv

הופעלו מבצעים

0 – לא ; 1 – כן

ExFile

קובץ מקושר

 

DDComm

העברה ישירה לבנק – סכום עמלה

 

BaseOrderStockID

מזהה הזמנה ששונתה

עבור אותו מזהה status = 2

contactMail

דואל

 

Osek874

מספר עוסק מורשה עבור לקוחות מזדמנים

 
    

 

 

 

מסמכים – תנועות

StockMoves

שם שדה

פרוט

ערכים

StockID

מזהה לכותרת המסמך

Stock.ID

ItemName

שם פריט

 

ItemKey

מפתח פריט

 

Warehouse

מחסן

 

Agent

סוכן

 

Reference

אסמכתא שנייה

 

Details

פרטים

 

DocumentID

סוג מסמך

DocumentsDef.DocumentID

DueDate

תאריך ערך

 

AlteNum

מספר חליפי

 

Unit

יחידת מידה

 

Status

סטאטוס

0 – זמני ;

1 – קבוע ;

2 – שורה מבוטלת

CurrencyCode

מטבע

 

Rate

שער

 

Price

מחיר

 

Quantuty

כמות שנרשמה במסמך

 

TFtal

סה"כ בתנועה

אחרי הנחה בשורה

DiscountPrc

אחוז הנחה בתנועה

 

Tree

סוג עץ

0 – שורה רגילה;

1 – אב הרכבה

2 – בן הרכבה ;

7 – אב ייצור

BaseMoveID

מזהה לשורת הבסיס בשורות שנרשמו על סמך מסמכי בסיס

StockMoves.ID של שורת הבסיס

SupplyQuantity

יתרה לאספקה

נלקחת בחישובי יתרה במלאי – כרטסת.

BaseQuantity

יתרת פתוחים

הכמות בעת הפקת מסמך ע"ס מסמך

BaseDate

תאריך רישום במלאי

אם מסמך בסיס מעדכן מלאי >
תאריך הרישום = תאריך האסמכתא של מסמך הבסיס.

אם מסמך הבסיס אינו מעדכן מלאי > תאריך הרישום = תאריך האסמכתא של מסמך האב.

SaleTaxPrc

אחוז מס קניה

 

CommisionPrc

אחוז עמלה

 

BaseFlag

דגל שורה ע"ס

0 – לא תפוס בזמני / מסמך אב הופק

1 – תפוס בזמני

VatExampt

פריט פטור ממע"מ

0 – חייב במע"מ ;

1 – פטור ממע"מ

TreeFatherMoveID

מזהה לתנועת מלאי של רשומת אב הרכבה (עבור רשומות בנים של עץ הרכבה) ולרשומת אב מטריצה

StockMoves.ID של האב

הרכבה – ירשם בבנים ובאב

מטריצה – ירשם בבנים בלבד

Packs

אריזות

 

SupplyPacks

יתרת אריזות

 

CommisionPaid

תשלום עמלה לסוכן (הפעלת עמלות לסוכנים ועדכון תשלומים בדוחות מלאי)

0 – לא ; 1 – כן

Instance

מספר טבוע לפריט
(כאשר Items.StockPerUnit = 1)

* בייצור 1- עבור production

BurdonOn

מזהה שורה מועמסת

StockId של הכניסה

BurdInstance

מזהה פריט טבוע עליו מעמיסים

 

CancleDate

תאריך ביטול

במחיקת שורה נשמרת היסטוריה (StockMoves.status=2)

PurchQuantity

יתרה לרכש

מיועד להפקת הזמנת רכש ע"ס הזמנה

JurnalAcc

כרטיס הוצאות / הכנסות אחר לפריט

 

BurdInstItemKey

מפתח פריט סידורי עליו מעמיסים

 

ID

מזהה

 

ExpireDate

תאריך נוסף

 

BranchID

מזהה סניף

Users. Branch

Production ID

מזהה בטבלת ייצור (עבור שורות מדו"ח ייצור, הוראת עבודה, הזמנת ייצור ..)

Production.ID

InstanceFrom

מונה התחלתי עבור מספר טבוע

 

BatchNum

מספר אצווה

 

Localization

איתור

 

WarrentyDate

תאריך תפוגה

 

FMPay

 שרות

1 – תנועה לחיוב

SourceMoveID

מזהה תנועה בחברת המקור

עבור תנועות שנוצרו ביבוא תנועות מלאי מחשבשבת

VatPrc

% מע"מ

עבור חברה מרובת מע"מ

TVat

סכום מע"מ

PayAcc

חשבון לחיוב (שרות)

 

MIVID

מזהה מבצע

 

AssKey

חשבון מרכז

 

OriginalQnt

כמות מקורית ממסמך בסיס

 

OriginalBaseQnt

יתרה לאספקה מסמך בסיס

אחרי הפקה של שורה נוכחית

OPrice

מחיר שנשלף לשורה

 

OPriceCurrencyCode

מטבע שנשלף לשורה

 

KupGift

האם להדפיס שובר מתנה לפריט?

1 – כן

TfTalVat

סה"כ בתנועה כולל מע"מ

 

LineNum

מספר שורה

 

BaseLineNum

מספר שורת בסיס

 

ExtraText1

הערה נוספת 1

 

ExtraText2

הערה נוספת 2

 

ExtraSum1

סכום נוסף 1

 

ExtraSum2

סכום נוסף 2

 

VatPrice

מחיר כולל מע"מ

קופה רושמת

CounterVal

ערך מונה

 

BaseDocType

סוג מסמך בסיס

DocumentsDef.DocumentID

LineNoForSorting

מיון השורות במסמך

מיועד להוספת שורה בין שורות

ODiscountPrc

אחוז הנחה שנשלף לשורה

 
    

פירוט אריזות למסמך

PackingList

**ניתן לצרף לכל מסמך שיווק

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

 

StockID

מזהה רשומת כותרת מלאי

Stock.ID

BoxNoFrom

מקופסא

 

BoxNoTo

עד קופסא

 

TFtalBoxes

סה"כ קופסאות

 

DHight

גובה

 

DWidth

רוחב

 

DLength

אורך

 

TFtalVolum

סה"כ נפח

 

TFtalWeight

ס"ה משקל

 

BoxQuantity

כמות בקופסא

 

TFtalQyant

כמות כוללת

 

Item

מפתח פריט

 

Description

תיאור

 

Remarks

הערות

 

AlterNum

מספר חליפי

 
    

רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים

Protocol

שם שדה

פרוט

ערכים

DatF

תאריך

 

AccountKey

מפתח חשבון

 

Subject

נושא

 

DocumentType

סוג מסמך

DocumentsDef.DocumentID

Reference

אסמכתא

 

DocID

מזהה מסמך

 

ValueDate

תאריך ערך

 

Matched

בוצע

0 – לא ; 1 – כן

DocName

שם מסמך

 
    

מסמכים : כתובת ליצוא

ExportAdress

שם שדה

פרוט

ערכים

StockId

מזהה המסמך אליו מקושר

Stock.ID

ExpAddress

כתובת ליצוא

 

PackingRemarks

הערות ליצוא

 
    

פרטי מכפלה במסמכים

Imultiply

שם שדה

פרוט

ערכים

MValue

ערך גורם המכפלה

 

FactorID

מזהה גורם המכפלה

ExtraSumNames.SuFID

ID

מזהה

 

FactorName

שם גורם המכפלה

 

MoveID

מזהה תנועת המלאי

StockMoves.ID

PrID

מזהה ייצור

 

FactorSort

סדר הופעת גורמי המכפלה

 
    

שדות נוספים במסמכים – כותרות

ExtraStockDef

שם שדה

פרוט

ערכים

Id

מזהה

 

FldName

שם מקורי– ברירת מחדל

 

UsrFldName

שם חדש – הגדרת משתמש

 

StockFld

שם שדה בטבלת stock

ExtraNote ; ExtraSum

ExType

סוג שדה

1 – טקסט (ExtraNote)

2 – סכום (ExtraSum)

ExDef

ערך ברירת מחדל משדות נוספים לחשבון

ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId

UpJur

עדכון בהנהח"ש

0 – ללא עדכון בהנה"ח

1 – עדכון בהנה"ח בשדה פרטים (JurnalTrans.Details)

2 – עדכון בהנה"ח בשדה פרטים 2 (JurnalTrans.Det2)

    

 

 

שדות נוספים במסמכים – תנועות מלאי

ExtraStockMovesDef

שם שדה

פרוט

ערכים

ID

מזהה

 

FldName

שם מקורי– ברירת מחדל

 

UsrFldName

שם חדש – הגדרת משתמש

 

StockFld

שם שדה בטבלת StockMoves

ExtraText ; ExtraSum

ExType

סוג

1 – טקסט (ExtraNote)

2 – סכום (ExtraSum)

ExDef

ערך ברירת מחדל משדות נוספים לפריט

ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId

    
דילוג לתוכן