קליטת שערי מט"ח לתקופה

בחשבשבת ERP קיימת אפשרות לקליטת שערי מט"ח ליום הנוכחי באמצעות ממשק אוטומטי לכל החברות המופיעות ספרית החברות.

ניתן לעיין בהסבר כאן.

אם מתעורר הצורך בקליטת שערי מט"ח לתקופה (טווח תאריכים). יש לבצע זאת באופן הבא:

 1. יצירת קובץ שערי המט"ח לתקופה מאתר בנק ישראל.
 2. עיבוד הקובץ בתוכנת אקסל לקליטתו בחשבשבת ERP.
 3. יבוא השערים לחשבשבת מתוך התוכנה.

להלן הסבר שלב אחר שלב.

הורדת קובץ שערי מט"ח מבנק ישראל

 •  נכנסים לאתר של בנק ישראל –  http://www.boi.org.il
 • בצד שמאל של המסך בסעיף שערי חליפין יציגים בוחרים לשערים נוספים. כעת יופיע חלון שערי חליפין יציגים ובו פירוט המטבעות עם השער היציג נכון להיום.
 • בוחרים בלשונית בחירה במטבע ובתקופה (משמאל ללשונית שערי חליפין יציגים).

ניתן ללחוץ על הקישור הבא בכדי להגיע ישירות למסך הרלוונטי:   http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx

 • כעת יופיע החלון הבא:

186
בחר מטבע – עד שישה מטבעות: בסעיף זה ברירת מחדל היא יצירת קובץ עבור מטבע דולר. ניתן לבחור מטבלה זו עד 6 מטבעות. בכדי לבחור יותר ממטבע אחד, יש ללחוץ על כפתור CTRL ובמקביל להקליק עם העכבר על המטבע הרצוי.

אופן הצגת הנתונים: בסעיף זה יש לבחור יצירת קובץ אקסל.

טווח נבחר: ניתן לבחור טווח תאריכים בדרכים הבאות:
מתאריך עד תאריך – ברירת המחדל מתייחסת לשנה אחורה מהיום הנוכחי. ניתן לקבוע את התקופה הרצויה מתאריך עד תאריך. בחירה באפשרות זו מייצרת קובץ המכיל שער לכל יום שבו פורסם שער יציג.
יום העסקים בכל חודש – בשיטה זו יופק קובץ המכיל עבור כל חודש בטווח השנים שנקבע את השער היציג ליום העסקים שצוין. בדוגמא הנוכחית, הקובץ יכיל את השער ל- 1 לכל חודש בין השנים 2011-2012.
אם לא פורסם שער יציג ביום העסקים שנבחר מוצג השער האחרון שפורסם לפניו.

תקופה – בחלק התחתון של המסך ניתן לבחור יצירת קובץ עבור: חודש אחרון, שלושה חודשים אחרונים או שנה אחרונה באמצעות סימון הסעיף המתאים.

ליצירת הקובץ בוחרים בכפתור חפש הממוקם מימין להגבלת טווח התאריכים.

 • כעת יוצג חלון שמירת קובץ Excel.

187

להמשך בוחרים בסעיף שמירה (save).

כעת יופיע חלון שמירת קובץ. ברירת המחדל היא שמירה הקובץ על שולחן העבודה.
מומלץ לשמור את הקובץ במחיצה המשותפת Rep  או במחיצת התוכנה Hash7.

188

להמשך בוחרים בשמירת הקובץ save. ברירת המחדל היא שמירת הקובץ בשם ExchangeRates. ניתן לשנות את שם הקובץ.

נעבור כעת לעריכת הקובץ לקליטה.

עיבוד קובץ שערי מט"ח

כעת יש לפתוח את הקובץ שנוצר בתוכנת Excel.

יתכן ובעת הפתיחה תקבלו הודעת שגיאה מתוכנת Excel, יש להמשיך ולפתוח את הקובץ.

189

בחלק העליון של המסך מופיעות כותרות (מסומנות באדום במסך לעיל). כותרות אלו אינן יכולות להיקלט לחשבשבת. יש למחוק מהגיליון את 3 השורות הראשונות.

כעת נקבע שם לקבוצת התאים הרלוונטית.

קביעת שם לקבוצת תאים:

לסימון תחום התאים מציבים את הסמן על אחת משורות הגיליון שבתחום ולוחצים בו זמנית על צירוף המקשים: Ctrl   * (כוכבית). התוכנה תסמן את התחום, כמו בדוגמא הבאה:

190

רושמים שם לקבוצת התאים בצד שמאל של החלון (מסומן במסך הנ"ל באדום). במקרה זה קבענו שם לקבוצת תאים: שערים – ונקיש ENTER לסיום.

קובץ האקסל המכיל את שערי המט"ח מוגדר כקובץ אינטרנט. על מנת לקלוט את הקובץ בחשבשבת יש לשנות את סוג הקובץ לאקסל. לשינוי סוג הקובץ בוחרים בתפריט קובץ >שמירה בשם.

191

שם הקובץ: לבחירתכם. ניתן לבחור שם קובץ בעברית. בדוגמה הנ"ל בחרנו: שערים.

סוג קובץ: חובה לסמן Excel Workbook.

להמשך בוחרים בכפתור שמירה.

קליטת קובץ שערי מט"ח בחשבשבת

בתפריט כללי בוחרים בסעיף ממשקים > יבוא שערי מט"ח.

בסעיף שיטת היבוא מסמנים את האפשרות: יבוא מטבלת ODBC ובוחרים בכפתור הפעלה.

192

בפעם הראשונה שנכנסים לחלון זה יש לבצע הגדרות שיפורטו להלן.

ניתן לשמור את נתוני תצורת היבוא להפקות עתידיות, ולהפעיל שוב באמצעות כפתור פתח (כפתור התיקיה הצהובה בסרגל הכלים).

כעת בוחרים בצד ימין של המסך בכפתור בחירת בסיס נתונים.

בחלון הבא מסמנים את האפשרות Excel Files.

193

כעת יופיע חלון בחירת קובץ. יש לאתר את הקובץ תחת המחיצה בה שמרתם את הקובץ.

194

כעת יוצג בחלון הקודם בצד ימין שם הטווח שהגדרתם, בדוגמה נוכחית: שערים.

195

להמשך בוחרים בכפתור אישור.

כעת יוצג שוב חלון תצורת יבוא. בחלק העליון מוצגים שם הטבלה וקובץ Excel. ניתן ללחוץ על כפתור תצוגה מקדימה בכדי להציג את תוכן הקובץ.

במרכז החלון רשימת השדות שניתן לייבא. יש לקשר בין הנתונים בגיליון לנתונים המוצגים בחלון הממשק.

שדה תאריך מסומן בכוכביות *** – סימון זה קובע ששדה תאריך הוא שדה חובה לקליטה.

196

בטור שם השדה המיובא יש לבחור את השדה הרלוונטי מתוך קובץ Excel. לבחירת שדה. מציבים את הסמן בשורה הרלוונטית ומקליקים עם הקליק השמאלי בעכבר. בשורה זו יופיע כעת חלון של שדה בחירה (Combo box). לחיצה נוספת תציג את רשימת השדות הקיימת בקובץ לקליטה. שמות אלו הם כותרות הטורים מגליון Excel.

197

בדוגמה הנוכחית נקשר את שדה תאריך, שדה דולר, שדה ליש"ט ושדה אירו. שדה אירו מופיע בסוף הטבלה.

אם בכוונתכם לקלוט שוב קבוצת שערי מט"ח מומלץ בסיום תהליך שיוך השדות לשמור את נתוני תצורת היבוא. לשמירת הקובץ בוחרים בכפתור עם ציור דיסקט שבסרגל הכלים.

כעת יופיע החלון הבא:

198

סיומת שם הקובץ היא wpr (Windows parameter Files). בסעיף שם קובץ מומלץ לרשום שם משמעותי, לדוגמה: Rates.
להמשך בוחרים בכפתור שמור – save.

קליטת השערים לחשבשבת
לסיום וקליטת הנתונים בתוכנה בוחרים בכפתור יבוא שערים.

אם לא שמרתם את נתוני הקישור יופיע כעת חלון שמירת הנתונים. אחרת תופיע השאלה: האם להמשיך בקליטה? יש לבחור כן.

כעת יתחיל הממשק לפעול ויוצג חלון התקדמות של קליטת הממשק. בקליטת ממשק למספר מטבעות לתקופות ארוכות (שנים) התהליך יארך מספר דקות.

199

בסיום קליטת הממשק תוצג ההודעה:

200

ניתן להיכנס כעת לתוכנת חשבשבת לסעיף הגדרות > שערי מט"ח ולוודא שהקליטה הסתיימה בהצלחה. כמו כן ניתן להיעזר בתפריט דוחות > דוחות הנה"ח > שערי מט"ח.

יבוא שערים פעם נוספת

לקליטת שערים בפעמים הבאות, יש לפעול באופן הבא:

 • בוחרים בתפריט כללי > ממשקים > יבוא שערי מט"ח > יבוא מטבלת ODBC בכפתור הפעלה.
 • בוחרים פתיחה של קובץ ע"י 201  ושולפים את קובץ ההגדרות ששמרנו (Rates.wpr)
 • אם מעוניינים להוסיף או לגרוע מטבעות, מתקנים הגדרה ובוחרים שוב בכפתור שמירה.
 • בוחרים בכפתור יבוא שערים.

לחזרה לתמיכה בבתי תוכנה לחצו כאן >

דילוג לתוכן