ממשק H | CONNECT – API

ממשק API מגרסת SP5 2020 ומעלה

עמוד זה מסביר את מערכת הממשקים לתוכנת החשבשבת בגרסת חלונות כולל הנחיות למתכנתים.

מה זה ממשק API?

API  הוא ראשי תיבות של Application Programming Interface  או בעברית ממשק תכנות יישומים. הוא כולל  ספריות קוד פתוח, תקשורת נתונים ועוד, באמצעותן ניתן למשוך מידע או להתחבר למאגר מידע ונתונים של חברה אחרת. חשבשבת מאפשרת את החיבור אליה, על ידי קוד פתוח עבור הנתונים שלה ואף יצרה מאגרי מידע המסבירים את השימוש בקוד ה-API. באופן זה המתכנתים יכולים לחסוך זמן עבודה יקר. אחד היתרונות של ממשקי API הוא האפשרות להעביר מידע לחשבשבת המקומית בדחיפה דרך הדפדפן.

 • הערה: לחילופין, ניתן להשתמש בממשקי הקבצים של חשבשבת ללא כל שינוי. הסברים על ממשקים אלה ניתן למצוא באתר חשבשבת בסעיף: מידע לבתי תוכנה.

הסבר לתהליך בחשבשבת

תוכנת חשבשבת עובדת עם שרת MS SQL server המותקן אצל הלקוח. ההתקנה מתבצעת במחשב/שרת מקומי, או בשרת בענן.

ה-API איננו מתקשר ישירות עם שרת הלקוח, אלא עם שרת ייעודי של חברת חשבשבת.

חשבשבת מערכת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנת ERP ניהול פיננסי ניהול מלאי ניהול רכש

לאחר הרישום לשירות מתקין חשבשבת ייצור קשר לצורך התקנת התוסף
שירות למתכנת במייל hatmaot@h-erp.co.il  (ללא עלות)

 • תמיכה טלפונית/זום בתשלום בממשק API עבור שעות הטמעה במחיר 400 ₪ + מע"מ לשעה (או חלק ממנה)

מסמך זה מסכם את כל הנדרש למתכנתים על מנת להפעיל את ה API ללא כל תמיכה או עזרה. יש לקרוא מסמך זה בעיון. ניתן לשלוח מייל ולציין את שם הלקוח, מספר המנוי, שם הספק (הספק הוא תוכנת צד ג' שמעוניינת להתקשר עם חשבשבת) ולצרף פירוט של בקשת התמיכה.

הגדרות צד לקוח

1. Station ID
על מנת ששרת החשבשבת יזהה את התחנה שעבורה נשלחות קריאות ה-API יש להוסיף לכל קריאה פרמטר של Station, כך שניתן יהיה לזהות לאיזה לקוח אתם מפנים את קריאת ה-API.
לאחר הרישום לשירות ולאחר התקנת התוסף ניתן להיכנס לתפריט – כלים מתקדמים >> פרטי התחברות ל Mobile

API CONNECT - מערכת CRM חשבשבת מערכת ERP מערכת לניהול עסק תוכנה להנהלת חשבונות מערכת ניהול פיננסי

יפתח המסך הבא:

API CONNECT - מערכת CRM חשבשבת מערכת ERP מערכת לניהול עסק תוכנה להנהלת חשבונות מערכת ניהול פיננסי

2. מזהה חברה – Company

בכל התקנת חשבשבת ניתן לפתוח מספר לא מוגבל של חברות. כדי לזהות את החברה בספריית החברות, אליה  נדרשת התממשקות וקריאות ה- API, יש להוסיף פרמטר הנקרא Company . בכניסה לתוכנת חשבשבת, מוצג מסך הכולל את רשימת כל החברות. יש להעתיק את שם הקובץ באנגלית המוצג בספריית החברות:

API CONNECT - מערכת CRM חשבשבת מערכת ERP מערכת לניהול עסק תוכנה להנהלת חשבונות מערכת ניהול פיננסי

3. מזהה סוג הממשק API – plugin

לפי פרמטר זה יודעים איזה סוג ממשק רוצים לקלוט. לדוגמא, כדי ליצור קבלה בתוכנת חשבשבת, יש לציין את שם הפלאגין kupain כדי לקרוא נתונים מחשבשבת יש להשתמש בפלאג אין בשם Reports.

שמות הממשקים הקיימים  Plugin –  HESHIN חשבונות, IMOVEIN מסמכים, KUPAIN ממשק קבלות, Movein תנועות יומן, Itemin פריטים, Reports: משיכת נתונים משרת חשבשבת

 • תוכן הממשק והשדות הנדרשים מפורטים במסמך Plugin Dataלחץ כאן

4. רישום סוג Plugin לקליטה

לצורך אימות דו כיווני יש להעניק הרשאה לספק לבצע קריאת API מהתחנה המקומית:
יש להיכנס לתפריט. הגדרות >> הגדרות H-Connect ולרשום באחת מתחנות חשבשבת את הנתונים הבאים
4.1. חברה: לקליטת הממשק – חברה מספריית החברות המקומית
4.2. מזהה הספק: ה-ID של קובץ האבטחה, הנמצא בשרת הספק והתקבל מה NETPASSPORT (פירוט בהמשך).
4.3. סוג ממשק API לקליטה: סוג Plugin אותו רוצים להפעיל.

H-API CONNECT - מערכת CRM חשבשבת מערכת ERP מערכת לניהול עסק תוכנה להנהלת חשבונות מערכת ניהול פיננסי

הגדרות – צד ספק

לאבטחת המידע יש לבנות מנגנון דו כיווני. כלומר, לא די להגדיר את צד הלקוח ונתוני הלקוח, אלא יש להגדיר גם את צד הספק. לכן, יש להחתים את הנתונים בכל קריאת API, בין אם מעוניינים לקרוא נתונים מתוך מסד הנתונים של חשבשבת, ובין אם מעוניינים לשלוח נתונים למסד הנתונים של חשבשבת.

החתמת הנתונים מתבצע באמצעות מערכת Net-Passport   כפי שיוסבר בהמשך התיעוד.

הנחיות למתכנת -רישום וקבלת מזהה ספק להחתמת הנתונים:

ניתן להוריד חינם מאתר https://netpassport.io/register קובץ אבטחה שחותם כל קריאה וכתיבה לשרת המקומי. קובץ זה חותם את הספק המורשה והנו ייחודי לספק.

הקמת ספק חדש :
ספק חדש
הוא התוכנה צד ג' המבקשת לבצע קריאות API לחשבשבת המקומית. הרישום הינו ברמת הספק ולא ברמת לקוח קצה או ממשק, כלומר, נדרש רישום חד פעמי. ניתן להשתמש בהגדרות אלו ללקוחות קצה שונים ולממשקים שונים. 

 1. יש להירשם לשרות בכתובת –https://netpassport.io

בכניסה לאתר מוצג המסך הבא:

netpassport - API CONNECT - מערכת CRM חשבשבת מערכת ERP

1.1 לוחצים על SIGN IN :

ואז ניתן להתחבר לשרות באמצעות שלוש האפשרויות הבאות :

netpassport - API CONNECT - מערכת CRM חשבשבת מערכת ERP מערכת לניהול עסק תוכנה להנהלת חשבונות מערכת ניהול פיננסי

בסיום הקמת החשבון מוצג מספר הספק Netpassport id  בצד ימין של המסך בחלקו העליון:

netpassport - API CONNECT - מערכת CRM חשבשבת מערכת ERP מערכת לניהול עסק תוכנה להנהלת חשבונות מערכת ניהול פיננסי

מזהה ספק זה, ישמש אתכם לכל קריאות ה-API שתבצעו לתכנת חשבשבת. מספר זה יש  לרשום בשדה netPassport id כפי שפורט לעיל.

1.2 – יש להוריד את שני הקבצים הבאים מ- netPassport:

 publickey.pem

 privatekey.pem

App console    >>     Generate key pair    >>   Save keys & download public key

יש להוריד את קובץ KEYS.ZIP ולחלץ אותו לתיקיה.

בעת החתמת הנתונים, יש להפעיל את החתימה עם ה-netPassport id ועם ה- privatekey, ניתן להפנות את הקוד לקובץ (ע"פ הדוגמא המצורפת), או להזין את ה- privatekey בקוד עצמו

 1. החתמת הנתונים :

כפי שפורט לעיל, על מנת להבטיח את אמינות הנתונים, וכדי שרק מי שמורשה לכך, יוכל לבצע קריאות API משרת הנתונים של חשבשבת, נדרש בכל קריאת API להחתים את הנתונים.

בכל קריאת API החתימה משתנה בהתאם לנתונים בקובץ JSON.

החתמת הנתונים מתבצעת לאחר הגדרת מזהה ספק, (netpassport id) כפי שפורט לעיל, ע"י השוואת ה-private key ומזהה הספק, מול הנתונים הקיימים בהגדרות הספק בשרת חשבשבת.

שימו לב! יש להחתים אך ורק את הנתונים שנמצאים תחת  ה- message כפי שמופיע בדוגמא לקוד בהמשך התיעוד

להלן הסבר ודוגמא בקוד כיצד לבצע את החתמת הנתונים בכל קריאה.

בהמשך יפורט איך ניתן להחתים את הנתונים גם למי שלא עובד עם node.js  או לא מעוניין להתקין ספריות של node.js בשרת.

Sign data

There are two way to sign data , use netPassport in node.js or by EXE file
Node.js

 • download your private key from netpassport.io .
 • $ npm install net-passport

const { signer } = require("net-passport");

 const fs = require("fs");

// Pass in the .pem file or a pth to the file

const pk = fs.readFileSync(

    path.join(__dirname, "lib", "keys", "privatekey.pem"),

    "utf-8"

  );

// OR

const pk = path.join(__dirname, "lib", "keys", "privatekey.pem")

// Initiate your message object

const message = {

    netPassportID: 112233,

    myData: "Hi there"

  };

// Pass in two parameters that includes your object message (as mentioned above) and

     a private key or path   to  your private key

const signature = signer.sign(message, pk);

send the signature to the API.

Learn more about net-passport in https://www.npmjs.com/package/net-passport.

By exe file

download your private key from netpassport.io , and EXE file from:   

for windows: https://sws.wizground.com/files/netPassport-win.exe

for mac: https://sws.wizground.com/files/netPassport-macos

for linux: https://sws.wizground.com/files/netPassport-linux

 // send port as parameter to netPasport EXE and execute it 

let port = 8040;

const exec = require("child_process").exec;

function createServer() {

  return new Promise((resolve, reject) => {

    var child = exec(`netPassport-win.exe ${port}`);

    child.stdout.on("data", data => {

      console.log(data);

      resolve("ok");

    });

    child.on("error", err => {

      console.log(`exe failed! , ${err}`);

      reject("err");

    });

  });

}

  // send post message to http://localhost:yourPort/sign with the 

  // following parametrs for signing your data:

  // privatekey – .pem file or a pth to the file.

  // netPassportID – your net passport ID (from 

  // https://netpassport.io/home# on the top right).                     

  // data – your data.

    let signature = await axios.post(`http://localhost:${port}/sign`, {

      privatekey: "./privateKey.pem",

      netPassportID: "588406346880516097",

      data: JSON.stringify(modulData),

    });

 // to check if the signature is correct send post message to 

  // http://localhost:yourPort/verify with the following parametrs:

  // privatekey – .pem file or a pth to the file.

  // netPassportID – your net passport ID (from 

     https://netpassport.io/home# on the top right).                     

  // data – your data.

  //signature – the signature you got in sing request

    let verify = await axios.post(`http://localhost:${port}/verify`, {

      privatekey: "./privateKey.pem",

      netPassportID: "588406346880516097",

      data: JSON.stringify(modulData),

      signature: signature.data,

    });

    console.log(verify.data);

אפשרות חתימה לאתרי WORDPRESS בתוסף נלווה – להסבר לחץ כאן   

 H-connect Errors API ממשק

 

Error in API parameters

 

חסר שדה station בגוף הבקשה

Body. Station parameter is missing

1

חסר שדה station בגוף הבקשה

Body. Plugin parameter is missing

2

חסר שדה station בגוף הבקשה

Body. Company parameter is missing

3

חסר שדה station בגוף הבקשה

Body. Message parameter is missing

4

שדה netPassportID בשדה message שבגוף הבקשה

body.message.netPassportID parameter is missing

5

חסר שדה  pluginData בשדה  message שבגוף הבקשה

body.message.pluginData parameter is missing

6

חסר שדהsignature  בגוף הבקשה

body.signature parameter is missing

7

 Net Passportחסר אימות / נכשל 

your net passport is not correct

8

התחנה המבוקשת לא בשרות – Hconnect

Not in service

9

אין הרשאה בחשבשבת למודול המבוקש

you are not allowed to use [moduleType] module

10

שגיאה בטעינת המודול

Failed to load [moduleType] module

11

אין קובץ פרמטרים למודול הנבחר

No [plugin] parameters file

12

שגיאה באימות הנתונים

Failed to validate [plugin] module

13

קובץ אצווה לא קיים

Batch file '[batchPath]' doesn't exist

14

JSON   לא תקין

Invalid JSON

15

parameters file – קובץ הפרמטרים (בתחנה)

 

אין שדה field

no field key

1

ערך השדהfield  ריק                          

'field' value is empty

2

אין שדה required

no required key

3

ערך השדה  requiredלא בולאני

'required' value is not Boolean

4

 אין שדהtype

no type key

5

ערך השדה type  לא חוקי

invalid 'type'

6

אין שדה length

no length key  

7

ערך השדה length  לא תואם לסוג בשדה type

'length' value is not numeric

8

JSON  הנתונים לא חוקי

pluginData object

9

אין שדה  dataבpluginData

no data key in pluginData

10

סוג השדה data אינו מערך

your data is not an array

11

invalid data- נתונים לא תקינים

 

שדה נדרש

required field

1

סוג הערך שנשלח שגוי

type error , [field] is not a [field type]

2

אורך הערך שנשלח שגוי

length err ([field]) length ([length]) is not small equal to [type] length ([field length])

3

הגדרת "מסופון 2"

עד כאן הסברים לגבי העברת מידע מהספק לשרת המקומי בצד הלקוח. נתוני הממשק נשמרים בתיקייה בשרת החשבשבת תחת hash>>rep>>hconnect

בשלב זה הפלאג-אין מבצע המרה לקובץ שאותו ניתן לקלוט בחשבשבת ודוחף אותו דרך "מסופון 2" לחשבשבת.

מנגנון זה הינו הדרך היחידה לקליטת ממשק api לחשבשבת והוא שומר הסף לאימות הנתונים, כך שירשמו בצורה תקינה בתוכנה.
יצירת קובץ אצווה "מסופון 2" במבנה הבא:

batch file name: compId_interface_netPassportI

c:\hash7\Hconnect\compId_interface_netPassportId_*.dat   :קובץ מיובא   

Delimited   :מבנה הקובץ  

(,)  :תו מפריד

 *.prm  :קובץ פרמטרים

 Ansi2Ansi  :המרה לעברית

דוגמה:

ממשק API CONNECT - חשבשבת מערכת ERP תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול פיננסי ורכש תוכנת קשרי לקוחות CRM תוכנת הנהלת חשבונות

לפירוט ולהרחבה על תוכנית מסופון 2 לחץ כאן

דוגמא לקוד קריאת API

API Post

Send post API request to https://ws.wizground.com/api In the following structure:

 • שים לב, כל עוד לא הוגדר בחשבשבת "מסופון 2" לא יתבצע שום עדכון במסד הנתונים, יתקבל חיווי שקריאת ה API עבדה בצורה תקינה אך הנתונים לא יקלטו לחשבשבת

JS example:

fetch ("https://ws.wizground.com/api", {

  headers: {

    "Content-Type":"application/json"

  },

  method: 'POST',

  body: JSON.stringify({

    "station": "4cf0a29b-5e20-4855-a46b-8293f31c1d59",  //   wanted station`s ID

    "plugin": "imovein",                                                                  //   wanted module`s name

    "company": "demo",                                                              //   wanted company

    "message": {                                                                            //   message body:

                 "netPassportID": "5884063480516097",              //   net-passport ID

                 "pluginData":] {

      "Accountkey": "2",

      "Reference": "9000919",

      "DocumentID": "34",

      "ItemKey": "4202",

      "Quantity": "20.00,{ "

{

      "Accountkey": "2",

      "Reference": "9000919",

      "DocumentID": "34",

      "ItemKey": "4203",

      "Quantity": "5.00"

   }]},

                                                                                           //  signed data (explanation below)

     "signature": "eyJhbGciOiJQUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJuZXRQYXNzcG9                   

ydElEIjoiNTg4NDA2MzQ2ODgwNTE2MDk3IiwibXlEYXRhIjoiaGVsbG8iLCJpYXQiOjE2MDA5NTY2MjJ9.Ez74J6dZjP-chNoTZVRO24_e5wvSXxmX3FFB99vRY7F7AQQt_YcYdHcZj-9InfN7w7Tq-18zBGNDrvtnpBIXIiFmXkr7Q66VCas-gq9S-alm4Z3jBFHPFFMFY3bfm_EDKKeqBVxC3o4pYdfJpIfYQNJ-6Yn-lfw7fvDmHqnDDr0nmPwGhTvJCqu16ogLC24d0MVMlNFFqDkD3sT-h6iWBcBunSd-ZkczZpP0UVa6PXJoH494LIPI8tn4vZruYYLL0jhMNpEMB2pT48ugiljnK-GpzTRA67ZsJ73gT- -HE6uSFVJMZ8Hd7FjEkv8PsH0ZWutj8WDEIG8DzHoZc28qJqBWPZsU43blmQyVXBrVOxZ7Xw6c0PeUzMcQkiHoxnD3
c55mLNXvNDuKuJBI0BBJjgy2iDdQf-L1denrqaacTtgPaFquNB-vtkxtYlLStEIc_2-50z-
MKOjHvRtsWx2f_2nNIvB0EXT-A_kDJqn9r-AFXiJN3hgE_lSQ"

})

  .then(response => response.json())

  .then(result => console.log(result))

  .catch(error => console.log(`{error} ${ error }`));

דוגמאות נוספות לJSON:

Imovein json:JSON KUPAIN
 : [{      "DocumentID": "34",      "AccountKey": "20003",      "AccountName": "ליווט ",      "ValueDate": "16/02/2021",      "ItemKey": "4203",      "ItemName": "עכבר",      "Quantity": "20.00",      "Price": "45.00",      "DiscountPrc": "10.00",      "Remarks": "בדיקה API",      "reference": "90009122"    },{      "DocumentID": "34",      "AccountKey": "20003",      "AccountName": "ליווט ",      "ValueDate": "16/02/2021",      "ItemKey": "4202",      "ItemName": "מקלדת אינטרנט",      "Quantity": "10.00",      "Price": "50.00",      "DiscountPrc": "10.00",      "Remarks": "בדיקה API",      "reference": "90009122"    }] {"accountKey":"2",                "docNumber":"699",                "transType":"33",                "payDate":"13\/01\/2021",                "suF":"100.00",                    "payments":"1",        "creditFirm":"ויזה",                "cheqsCustomerID":"123456789",                "stockPhone":"0509876543",                "4Digits":"1880",                "FirstPayment":"0",                "stockExtraText5":"bob@gmail.com"                }
 
API GET

לצורך משיכת נתונים מהחשבשבת המקומית, ניתן ליצור דוח במחולל הדוחות ולקרוא לדוח דרך מערכת ה- API, ע"י הפעלת  ה- Command prompt

  בתיקייה C:\hash7\H-Mobile\H-Mobile-1.0.8\Hconnect יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. להפעיל את התוכנית Hrep
 2. להגדיר את ה-ID של החברה ממנה רוצים למשוך את הנתונים (קוד חברה/מזהה חברה). לעזרה בנושא לחץ כאן
 3. להגדיר מספר ID של הדוח שממנו רוצים לשלוף את הנתונים. לעזרה בנושא לחץ כאן
H-CONNECT

לאחר מכן, יש להעתיק את השורות המוצפנות של השאילתה שנוצרה, ולהדביק אותה בקוד ה API encrypt_reportData

H-CONNECT
H-CONNECT

Reports JSON:

 

required

remarks

field

מפתח לקוח

 Yes 

encrypt_reportData

מספר קבלה

 Yes 

params_data

 1. The data in this file include two parts:
  • "encrypt_reportData" – a long encrypted string that refers to the report structure.
  • "params_data" – if the report was designed to be issued according to parameters, this part lists the parameters that you have to enter for a proper export of the data.
 2. If you do use parameters you should update one property value only on each property object. The property "defVal" includes a default value for this property and this is the place to change it to the value that you want. All other properties should be modified according to their type. For example for report (below) having sort codes 100 – 399 you should change to "100" instead "-999999999" and 399 instead "999999999".
  • Date type parameter is in mm/dd/yy format.

Jason Example with "client" changes:

encrypt_reportData =                '0c61e292d66a71326e011b089534ee1……………….4b4312a84bac14e0ab520a0361d9bcd090';

 

params_data=[

    {   "p_name":"__MUSTACH_P0__",

        "id":"0",

        "type":"long",

        "name":"חתך/שדה מרשומת החשבון/1. פרטי חשבון/קוד מיון",

        "defVal":"100",

        "opName":"מ..עד",

        "opOrigin":"from"

    },

    {   "p_name":"__MUSTACH_P1__",

        "id":"500",

        "type":"long",

        "name":"חתך/שדה מרשומת החשבון/1. פרטי חשבון/קוד מיון1",

        "defVal":"399",

        "opName":"מ..עד",

        "opOrigin":"to"

    }

];

 

דגשים לבניית מערכת ממשקים לאתרי סחר

סנכרון אתר האינטרנט הוא בעל חשיבות משתי סיבות:

 1. שיקוף הנתונים הקיימים בתוכנת חשבשבת ERP אל מול הלקוחות (מלאי זמין למכירה, מחיר המכירה ללקוח קיים וכו').
 2. חיסכון בכוח אדם ויצירת מנגנון אוטומטי בין האתר לבין מערכת המידע.

הפונקציות אותן ניתן להטמיע בין המערכות באמצעות מערכת הממשקים:

 1. סנכרון כרטיסי חשבון: אתרי B2B ידרשו סנכרון חשבון בין חשבשבת לבין האתר.

מכיוון שניהול הלקוח מתבצע בחשבשבת (ניהול האובליגו והאשראי), יש חשיבות להקמת כרטיסי הלקוחות בחשבשבת ובסנכרון חד כיווני לאתר.

 1. סנכרון כרטיסי פריטים: הפריטים מוקמים בחשבשבת. חשוב מאד לנצל את האפשרויות בתוכנה לניהול מלאי מוקפד, וליצירת הזמנות רכש, תוך שימוש בכלים המתקדמים לתכנון הרכש והאופטימיזציה של המלאי. סנכרון הפריטים מתבצע בתדירות הרצויה, פעם בלילה או מספר פעמים ביום. הסנכרון הוא חד כיווני לאתר האינטרנט. דוח הפריטים יכיל את הפריטים הקיימים באתר וכן את המלאי הזמין למכירה באתר.

מהו מלאי זמין?
מלאי זמין מתייחס ליתרת הפריט ממחסן האתר,  אחרי גריעת צבר ההזמנות. ניתן לרשום בשדה נתון נוסף בפריט כמות מינימום, ולהתחשב בנתון זה בנוסחה לחישוב המלאי הזמין.

 1. סנכרון מחירונים: חשבשבת מאפשרת לקבוע מחירים ללקוחות בדרכים מגוונות. לדוגמא, ניתן לקבוע מחיר לפי כמות, או להחיל על המחיר מבצע כלשהו. יש להעביר את המחירון הרלוונטי מהמשרד האחורי לאתר, ולוודא שבקבוצת הפריטים הנמכרים באתר, אין משתמשים במשרד האחורי במחירים  תחת תנאים מורכבים (שאם לא כן, המחיר באתר עלול להיות שונה מהמחיר במשרד האחורי)
  יש לוודא שמחיר המכירה העובר לאתר אינו כולל מע"מ,  וגם הממשק החוזר אינו כולל מע"מ במחיר. על אף זאת, חובה להציג באתר קמעונאי את המחיר הכולל מע"מ
 2. ממשק הזמנות: הזמנות מלקוחות מתקבלות בערוצים השונים: בהקלדה משיחת טלפון, באמצעות מסופוני סוכנים, מאתרי סחר וגם מאתר האינטרנט. כדאי לסמן את ההזמנות מהאתר כדי שניתן יהיה לפלח את ההזמנות לפי ערוצים השונים.
  קיימות שתי אפשריות לקליטת הזמנות: למאגר זמני או למאגר קבוע.
  אם ההזמנות המקוריות הופקו באמצעות תוכנה אחרת (או בפנקס ידני) יש לקלוט את ההזמנות באמצעות המסמך הזמנת סוכן. ההזמנה צריכה לכלול את נתוני המוצרים (פריטים) כמויות, מחירים (ללא מע"מ), סוג משלוח, פרטי הלקוח, הערות וכו'.
 3. ממשק קבלות: אחד הנושאים הקריטיים בניהול אתר אינטרנט המבצע סליקה של כרטיס אשראי הוא הפקת קבלות. לפי הוראות רשות המסים יש להפיק קבלה מיד עם סליקת כרטיס האשראי. חשבשבת מאפשרת קליטה של הקבלה ממערכת הסליקה החיצונית ושליחת הקבלה ללקוח במייל. נתוני התשלום ייקלטו במאגר זמני של הקבלות, ועל המשתמש להפיק את הקבלה (או מספר קבלות ברצף) באופן יזום. הקבלות יופקו ויישלחו למייל אותו רשם הלקוח כאשר ביצע את ההזמנה באתר.
 4. חשבונית אוטומטית: הזמנת סוכן הנכנסת מממשק יכולה להפוך, באופן אוטומטי, לחשבונית מס. פעולה זו מתאימה ללקוחות שהמוצר שהם רוכשים אינו פריט מלאי ואין תהליך ליקוט, אריזה ומשלוח, כך שהמוצר סופק במלואו בזמן הרכישה באתר. אם רוצים לממש אופציה זו נדרשת תמיכה ממחלקת הטמעות.
 5. פקודות יומן: באתרים מסויימים מפיקים חשבוניות מס וקבלות בתוכנות אחרות, ומעוניינים לממשק לחשבשבת אך ורק את נתוני פקודות היומן (הנהח"ש בלבד).אם רוצים לנהל את המלאי בחשבשבת, יש להעביר ממשק נוסף – של תנועות המלאי.

מידע נוסף על חשבשבת מערכת ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת מערכת ERP

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP

דילוג לתוכן