חיובים קבועים

מערכת ניהול חיובים קבועים (חוזים) מיועדת לעסקים וארגונים המחייבים את לקוחותיהם לפי הסכמים

דוגמאות להסכמים שניתן להפיק בתוכנה

  • בניין משרדים שמחייב את הדיירים בגין דמי שכירות ואחזקה.
  • בית ספר המחייב הורים בתשלומים (סל תרבות, טיולים וכד').
  • תאגיד מים המחייב בגין צריכת מים.

ניתן לבחור את סוג המסמך שיופק בעת הפקת החיוב:

  • חשבונית מס
  • חשבונית מס / קבלה – מס"ב
  • חשבונית מס / קבלה – שבא
  • חשבון עסקה
  • הודעת חיוב

הצמדה

בעת הגדרת חיוב קבוע (חוזה) ניתן לקבוע שהסכומים יהיו צמודים למדד או למטבע מסוים. כמו כן, ניתן לקבוע שהחיוב יהיה לפי הסכום הגבוה מבין שתי ההצמדות. לדוגמה, בקניונים הסכום לחיוב הוא הגבוה מבין שני הסכומים הבאים: סכום קבוע שנקבע מראש או 3% מהפדיון החודשי.

 

דילוג לתוכן