תשלומים

מערכת התשלומים מאפשרת לשלם לספקים בשתי הדרכים הבאות:

  • שקים שמודפסים באמצעות תוכנת חשבשבת.
  • הוראות העברה ישירה לבנק באמצעות מס"ב (המסלקה הבנקאית)

כאשר מפיקים תשלומים, חשבשבת מפרטת את החשבוניות הפתוחות של כל ספק

  • ניתן לסמן חשבוניות שלא ישולמו.
  • ניתן להקטין את הסכום לתשלום (תשלום ע"ח). חשבשבת תעקוב אחר יתרת החוב, ובעת התשלום הבא תציג את היתרה לתשלום.
  • ניתן לשנות את מועד התשלום.
  • ניתן לרכז כמה תשלומים לתשלום אחד.
  • ניתן לפצל תשלום למספר תשלומים בתאריכים שונים.
  • בעת הפקת התשלומים חשבשבת רושמת את פקודת היומן ומסמנת סגירות בין החשבוניות לבין התשלומים.
  • חשבשבת בודקת את תוקף האישור על ניכוי במקור, ומנכה את הסכומים לפי האישור.

*עסקים שמפיקים שקים מכמה חשבונות בנק יכולים להשתמש במדפסת עם דיו מגנטית. בשיטה זו מדפיסים את השיקים על נייר לבן, וחשבשבת מדפיסה גם את הפס המגנטי.

דילוג לתוכן