מערכת הנהלת חשבונות וניהול פיננסי

מערכת הנהלת חשבונות וניהול פיננסי כוללת את המרכיבים הבאים:

הנהלת חשבונות שקלית

באמצעות מערכת זו פותחים כרטיסי חשבון, רושמים את תנועות היומן, ומפיקים את כל הדוחות הדרושים להנה"ח.

ניתן לבצע באמצעות מערכת הנה"ח וניהול פיננסי את הפעולות הבאות:

 • פתיחה ועדכון של סוגי תנועה

 • פתיחה ועדכון של כרטיסי חשבון

 • הגדרת סיסמאות והרשאות של עובדים

 • רישום פקודות יומן

 • רישום תנועות סטורנו אוטומטיות

 • קליטה אוטומטית של פקודות יומן מתוכנות זרות

 • ניהול תקציב

 • ניהול תמחיר

 • ניהול תנועות צפויות

ניהול מט"ח

 • קליטת שערי מט"ח ומדד

 • רישום אוטומטי של תנועות הפרשי שער

 • ניהול מספר בלתי מוגבל של מטבעות.

 • ניתן לבצע הפרשי שער לפי קבוצות התנועות שהותאמו בניתוח הכרטיסים.

 • ניתן להפעיל שערוכים בשיטות שונות: בעת עדכון סכומי מט"ח בתנועות יומן ניתן לבחור את התאריך לביצוע שערוך (תאריך אסמכתא, תאריך ערך או תאריך שלישי), וניתן לקבוע כיצד יבוצע השערוך לגבי תנועות בתאריכים עתידיים (לא לשערך, לשערך לפי השער הידוע האחרון, לשערך לפי שער בתאריך קבוע).

התאמות בנק וניתוח יתרות

מערכת זו משלימה את הנהלת החשבונות. באמצעותה מפיקים התאמות בנק, ומוצאים את התנועות הפתוחות המרכיבות את היתרה של כל חשבון. חשבשבת כוללת אלגוריתם ייחודי שבאמצעותו היא מוצאת באופן אוטומטי אילו תנועות מתאימות זו לזו, גם במקרים בהם ההתאמה מורכבת מכמה תנועות שסוגרות כמה תנועות אחרות. מערכת ההתאמות כוללת את המרכיבים הבאים:

 • קליטה אוטומטית של דפי בנק

 • קליטה ידנית של דפי בנק

 • התאמות בנק אוטומטיות

 • התאמות בנק ידניות

 • ניתוח אוטומטי של יתרות כרטיסי חשבון

 • ניתוח ידני של יתרות כרטיסי חשבון

 • הפקת דוחות תנועות מותאמות ותנועות הפתוחות, כדוגמת: דוח גיול חובות, דוח ניתוח כרטיסים, דוח התאמת בנק, מכתבים ללקוחות.

 • הפקת דוחות ביקורת

 • קליטה אוטומטית של תנועות כרטיסי אשראי

 • התאמה אוטומטית של כרטיסי אשראי

דוחות הנה"ח

ניהול פיננסי ותזרים מזומנים

תקציב

תמחיר

לכל המודולים של חשבשבת >

דילוג לתוכן