ניהול משאבי אנוש

באמצעות מערכת זו מנהלים את כוח האדם.

המערכת מאפשרת את הפעולות הבאות:

  • ניתן לרשום סיכומי פגישות עם העובדים, השתלמויות שכל אחד מהעובדים עבר, חופשות, היעדרויות צפויות וכד'.
  • המערכת שומרת היסטוריה מלאה של כל השינויים שחלו ברשומת העובד, ובכל עת ניתן "לדפדף" בהיסטוריה של כל עובד.

מערכת זו אינה מפיקה משכורות.

דילוג לתוכן