חשבשבת ERP

שכירות

מערכת שכירות מיועדת לעסקים המשכירים ציוד או מקומות: השכרת מכונות צילום, חדרים, כלי רכב, עגורנים וכד’. המערכת מטפלת בכל שלבי ההשכרה,

מסופונים

עסקים רבים נותנים לסוכנים שלהם מסופונים באמצעותם הסוכנים מפיקים הזמנות, תעודות משלוח, קבלות וכד’. חשבשבת מציעה שני סוגים של מסופונים.

תשלומים

מערכת התשלומים מאפשרת לשלם לספקים בשתי הדרכים הבאות:   שקים שמודפסים באמצעות תוכנת חשבשבת. הוראות העברה ישירה לבנק באמצעות מס”ב