H | PROTECT

HPROTECT בשיתוף עם BDI

חשבשבת ו-BDI מציגים מיזם משותף:
התרעות אונליין מפני התקשרות עם עסקים בסיכון

האם הלקוח יפרע את החוב?  חשבשבת ו-BDI יעדכנו אותך.

מדי יום מתמודדים עסקים רבים עם השאלה: מה האשראי שכדאי לתת ללקוחות השונים. כאשר מגיע לקוח פוטנציאלי, או כאשר מוכרים ללקוח קיים, השאלה העומדת בפניכם: האם הלקוח יפרע את חובותיו או שמא עדיף לוותר על המכירה ולא להסתכן?
בחשבשבת אנחנו מנסים להקל על אי הודאות, בשיתוף חברת BDI, המתמחה בתחום זה.
אנחנו מציעים לכם להצטרף למיזם חדש, H | PROTECT, שמתריע בפניכם על לקוחות בסיכון.


איך זה עובד?

בעת הפקת מסמך מכירה/רכש כלשהו בחשבשבת  (הזמנה, חשבונית מס וכד'), לאחר שתרשמו את חשבון הלקוח, יוצג רמזור לגבי מצבו הפיננסי של הלקוח:

  • הלקוח עומד בבדיקה (צבע ירוק).
  • הלקוח אינו עומד בבדיקה (צבע אדום).
  • לא מובהק – אין די נתונים (צבע צהוב).

ניתן להפעיל בדיקה זו באופן יזום, גם ללא הפקת מסמכים, באמצעות קליק ימני בשדה מפתח חשבון > בדיקת סיכון פיננסי H-PROTECT.

  • האינדיקציה לסיכון מופעלת עבור עוסקים מורשים. 
  • תנו ל-H | PROTECT להקטין את חשיפתכם לסיכונים.

מבצע השקה למצטרפים תוך חודש מיום תחילת העבודה בחשבשבת:
רק 99 ₪ לחודש+מע"מ (במקום 199 ₪) לאורך השנה הראשונה.

     •  התוכנה אינה שולחת דוחות, אלא מדליקה חיווי רמזור בעת העבודה.
     •  אין הגבלה למספר הבדיקות.

HPROTECT
דילוג לתוכן