H | PROTECT

חשבשבת ו-BDI מציגים מיזם משותף:
התרעות אונליין מפני התקשרות עם עסקים בסיכון

האם הלקוח יפרע את החוב?  חשבשבת ו-BDI יעדכנו אותך.

מדי יום מתמודדים עסקים רבים עם השאלה: מה האשראי שכדאי לתת ללקוחות השונים. כאשר מגיע לקוח חדש, או כאשר מוכרים באשראי ללקוח קיים, השאלה העומדת בפניכם: האם הלקוח יפרע את חובותיו או שמא עדיף לוותר על המכירה ולא להסתכן?

בחשבשבת אנחנו מנסים להקל על הבעיה, בשיתוף חברת ,BDI המתמחה בתחום זה.

אנחנו מציעים לכם להצטרף למיזם חדש, H | PROTECT, שיתריע בפניכם על לקוחות בסיכון.

איך זה עובד?

בעת הפקת מסמך מכירה כלשהו בחשבשבת  (הזמנה, חשבונית מס וכד’), לאחר שתרשמו את חשבון הלקוח, תוצג אחת ההודעות הבאות לגבי מצבו הכלכלי של הלקוח:

  • הלקוח עומד בבדיקה
  • הלקוח אינו עומד בבדיקה
  • לא מובהק


כיצד לומדת חשבשבת על מצבו הפיננסי של הלקוח?

בעסקים שיקחו חלק במיזם, אנחנו מתקינים תוכנה, שבודקת האם חלה הרעה במוסר התשלומים של הלקוחות שלכם בכל העסקים האחרים הלוקחים חלק במיזם. לדוגמה, האם ממוצע האיחור בתשלומים גדל בתקופה האחרונה? הנתונים עוברים אוטומטית לחברת BDI שתוסיף נתונים ממאגר המידע שלה. וכך, אם הלקוח שהגיע אליכם הוא גם לקוח של עסקים אחרים שמשתמשים בחשבשבת והצטרפו למיזם, ואם בשיעור גבוה של העסקים האחרים האלה נמצא שהלקוח מפגר בתשלומים, תקבלו הודעה. בנוסף, בנתונים של חברת BDI קיים מידע על בעיות כלכליות של הלקוח, לדוגמא, אם הוגשו נגדו תביעות משפטיות רבות, גם במקרה זה תקבלו הודעה. 

שאלות נפוצות

• התוכנה פועלת בצורה אוטומאטית, ואיש לא קורא את הנתונים הפיננסיים שלכם.
• האינדיקציה לסיכון מופעלת עבור ללקוחות שלכם שהם תאגידים (ולא אנשים פרטיים).
• השאלה מהי התוכנה המופעלת אצל הלקוח שלכם אינה חשובה. אנחנו בודקים אצל הספקים (משתמשי חשבשבת) האם הלקוח שלכם עובד איתם, והאם חלה החמרה במוסר התשלומים של הלקוח אצל הספקים האחרים.
• גם אם הלקוח מאחר כרונית בתשלומים, אבל לא חלה החמרה באיחורים שלו – הלקוח לא ייחשב כבעייתי.
• אין חובה לציין בחשבונית את תנאי התשלום של הלקוח, מכיון שאם זה הנוהג שלכם, אזי רק שינוי בימי הפרעון של הלקוח הוא בעל משמעות.

עשרות אלפי עסקים משתמשים בחשבשבת, ולכן קיים סיכוי סביר שלקוח בעייתי כבר התגלה בעסקים אחרים שמשתמשים בחשבשבת. כלומר, כאשר אתם מצטרפים לשירות H-protect יש לכם יתרון בהיותנו משפחה גדולה שאתם חלק ממנה.

תנו ל-H | PROTECT להקטין את חשיפתכם לסיכונים.

מבצע השקה למצטרפים עד 31/03/2021
רק 99 ש”ח לחודש (במקום 199 ש”ח) 
• אין הגבלה למספר הבדיקות

דילוג לתוכן