שיפורי מהדורה 2022 – חשבשבת H-ERP

אנו גאים להציג בפניכם את חשבשבת H-ERP – שיפורי מהדורה לשנת 2022.

ניהול מלאי

לתפריט הראשי של התוכנה נוסף הסעיף ניהול מלאי, המקל על הניווט בתפריטים הרלבנטיים. תפריט זה מאגד את הסעיפים הבאים: מסמכי מלאי, דוחות מלאי וכלים מתקדמים (אופטימיזציה של הרכש, דוח פארטו ועוד). תפריט זה פעיל רק עבור עסקים שרכשו את מערכת ניהול המלאי של חשבשבת H-ERP.

תפריט: ניהול מלאי > מסמכי מלאי / דוחות מלאי / כלים מתקדמים.

עדכון תוכנה 2022 חשבשבת ERP שיפורי מהדורה

תכניות עזר

תכניות עזר שהופעלו עד כה מחוץ לתוכנה, הועברו לתפריט כללי > תכניות עזר.

באמצעות תפריט זה ניתן להפעיל את התכניות הבאות:

קבצים במבנה אחיד

תכנית קבצים במבנה אחיד יוצרת קובץ נתוני חשבשבת.

הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא:
https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/BKMV2022.pdf

יצוא לרו"ח / יבוא לרו"ח

 

יצוא לרו"ח משמש לייצוא נתוני הנה"ח ממחשב אחד למחשב שני. התכנית מייצרת קובץ חיצוני, אותו ניתן לקלוט במחשב אחר, באמצעות הסעיף יבוא מרו"ח.

הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/Hstrans-exp2022-1.pdf

העברת אינדקסים

 

תכנית השרות העברת אינדקסים לחברה חדשה מיועדת לעסקים המעוניינים לפתוח חברה חדשה המבוססת על הגדרות חברה ואינדקסים של חברה קיימת בחשבשבת.
הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/IndexTransDoc2022.pdf

הגדרת יבוא נתונים אוטומטי (Masofon2)

 

 

תכניות באמצעותן ניתן להגדיר קליטת ממשקים אוטומטית. הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/Masofon2-2022.pdf

תפריט: כללי > תכניות עזר 

חיפוש חשבונות ופריטים

השלמה אוטומטית

לחלון חיפוש חשבונות וחיפוש פריטים נוספה האפשרות השלמה אוטומטית.

כאשר אפשרות זו מסומנת ומתחילים לרשום ערך לחיפוש, מופיעות אוטומטית הרשומות המתאימות לערך.
לכן, כפתור חיפוש, שבו בוחרים בדר"כ לאחר רישום הערך, לא מופיע במסך.
אם מעונינים שההשלמה האוטומטית תופיע באופן קבוע בחלון החיפוש, יש להגדיר סעיף זה כברירת מחדל.
תפריט: F7 חיפוש או תפריט קליק ימני > חיפוש
הגדרת ברירת מחדל: הגדרות > הגדרות חברה. > הגדרות כלליות – חשבונות/פריטים: השלמה אוטומטית בחיפוש חשבונות / פריטים.

 

חשבונות

למסך כרטיסי חשבון הוספנו שדות:

שליחת חשבונית מס מקור דיגיטלית בדוא"ל / שליחת קבלה דיגיטלית בדוא"ל

מסמנים סעיפים אלו אם מעוניינים לשלוח מסמך מקור של חשבונית מס או קבלה ישירות לדוא"ל.
להזכירכם, חובה לקבל אישור בכתב מהעסק על מנת לשלוח מסמך בדואל.
סעיפים אלו ממשיכים להופיע גם תחת תפריט פ.נוספות > נתונים למסמכי שיווק ורכש.

סריקה

לקוחות המעוניינים לצרף קובץ סרוק לרשומת החשבון, יסרקו את המסמך במסך זה ע"י בחירה בכפתור סריקה.

פרטי עוסק מורשה מאתר רשות המיסים

לתפריט הקליק הימני בשדה מספר ע"מ בכרטיס החשבון נוספה האפשרות: פרטי עוסק מורשה מאתר רשות המיסים.
בחירה באפשרות זו בודקת את מספר העוסק ב- 3 מאגרים: רשם החברות, רשם השותפויות ורשם העמותות, ומציגה מידע אודות העסק, העמותה או השותפות, כדוגמת סטטוס חברה, האם החברה מפרת חוק, דוח שנתי אחרון שהוגש, תיאור החברה, מטרת החברה/העמותה, כתובת וכו'.

תפריט: הנהלת חשבונות > חשבונות

פורמט הדפסה לקבלות חוזים

ניתן להתאים ללקוח פורמט הדפסה עבור קבלות שמופקות במודול חיובים קבועים (חוזים).

תפריט: הנהלת חשבונות > חשבונות > פ.נוספות > פורמט הדפסה לקבלות חוזים

התאמת בנק ידנית / ניתוח כרטיסים ידני

לחלון תנועת יומן לסגירת הפרש בהתאמות נוספו השדות החדשים (אופציונליים): תאריך 4, תאריך 5, אסמכתא 4, אסמכתא 5.

לחלון הגיליון הדינמי בהתאמת בנק ידנית- ובניתוח כרטיסים נוספו השדות: תאריך 4, תאריך 5, אסמכתא 4, אסמכתא 5.

תפריט: הנהלת חשבונות > התאמות וניתוח כרטיסים > התאמות בנק ידניות
תפריט: הנהלת חשבונות > התאמות וניתוח כרטיסים > ניתוח כרטיסים ידני

סוגי תנועה – רישום נתונים בתנועות היומן

בהגדרת סוג תנועה, ניתן לקבוע ברירת מחדל לתוכן שדה הפרטים בתנועה כמו כן, ניתן לקבוע את אופן חישוב תאריך הערך.
סעיף זה פעיל בתנאי שבסוג התנועה הוגדר רק חשבון אחד כסימן שאלה (החשבון שנרשם בעת רישום פקודת היומן).

תפריט: הנהלת חשבונות > סוגי תנועה > פ.נוספות > עדכון נתונים בתנועות יומן

פקודות יומן – פריסת תנועה

לתנועת יומן במאגר זמני נוספה אפשרות לבצע פיצול למספר תנועות, לדוגמה: פריסה של הוצאות הביטוח של המעלית בעסק על פני 12 חודש.
ניתן לבחור את מספר השורות לפיצול השורה. על פי בחירתכם יקודם אוטומטית התאריך (תאריך אסמכתא, תאריך ערך, תאריך נוסף)
על פי מספר החודשים שבחרתם.

תפריט: הנהלת חשבונות > פקודות יומן > תפריט הקליק הימני > פריסת תנועה

מסמכים

הפקת חשבונית בסכום אפס

ניתן להפיק חשבונית מס וחשבונית זיכוי בסכום אפס. לדוגמה: סגירת תעודת משלוח או החזרה ללא חיוב.

תפריט: מסמכים > מכירות > חשבונית מס / חשבונית זיכוי 

 

הגדרת תבנית דוא"ל למסמכים

ניתן להגדיר לכל סוג מסמך שנשלח דיגיטלית מחשבשבת, תבנית הכוללת נוסח קבוע של הודעת דוא"ל. התבנית כוללת: שורת נושא לדוא"ל ותוכן הדוא"ל. ניתן לשבץ בטקסט שדות מתוך המסמך שנשלח, לדוגמה: שם לקוח, מספר המסמך שנשלח, סכום המסמך, תאריך פרעון ועוד. בעת שליחת הדוא"ל טקסט זה יצטרף למסמך שהופק בחשבשבת H-ERP.

מידע מפורט ניתן למצוא בקישור הבא: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/EmailFormat.pdf

 

יצוא מסמך לתוכנת Excel

ניתן לייצא מסמכים שהופקו ומסמכים במאגר זמני מחשבשבת H-ERP לתוכנת EXCEL.

תפריט: מסמך שהופק: מסמכים > מכירות > סוג המסמך הרצוי > קובץ קבוע > פעולות נוספות > הדפסות >
הדפסת העתק משוחזר בפורמט אחר > הדפסה ל: מסך > קובץ > יצוא ל- EXCEL

מסמך בזמני: מסמכים > מכירות > סוג המסמך הרצוי > פעולות נוספות > הדפסות > הדפסת טיוטה>
הדפסה ל: מסך > קובץ > יצוא ל- EXCEL

איחוד כל המסמכים ל- PDF אחד

ניתן בהפקת העתקים משוחזרים ברצף לדוא"ל, לאחד את כל המסמכים של החשבון לקובץ PDF אחד.  
לתשומת לבכם: היות וחלק מתיבות המייל שלכם מוגבלות בנפח, אנא הגבילו את טווח התאריכים, האסמכתאות וכו'.
התוכנה תשלח במייל קובץ אחד בשם:

HashDocMergeXXXX.pdf

XXXX מייצג את מפתח החשבון של הנמען   לדוגמה: HashDocMerge30001.pdf

תפריט: מסמכים > מכירות/רכש > סוג המסמך הרצוי > קובץ קבוע > פעולות נוספות > הדפסות > הדפסת העתקים משוחזרים ברצף >
E_MAIL > שליחת כל המסמכים לאותו חשבון במייל אחד > איחוד כל המסמכים ל- PDF אחד.

חשבונית ריכוז

הפקת חשבונית בסכום אפס
ניתן להפיק גם חשבונית ריכוז בסכום אפס. לדוגמא, סגירת תעודות משלוח ללא חיוב.
ניתן לקבוע סעיף זה כברירת מחדל בהגדרות חברה > הדפסת מסמכים, בנוסף לבחירת פורמט ההדפסה של חן הריכוז.

תפריט: מסמכים > מכירות > חשבונית מס ריכוז > פרטים נוספים > הפקת חשבונית בסכום אפס.

 

רשתות שיווק

ניתן מעתה להפיק מסמכי רשתות שיווק ברשת ממספר עמדות במקביל.
לפורמט ההדפסה של רשתות שיווק נוספה אפשרות להוסיף את השדה מספר סניף ברשת השיווק.

תפריט: מסמכים > מכירות > רשתות שיווק.

קבלה

למסמך קבלת שקים נוסף השדה האופציונלי תאריך נוסף. ניתן להגדיר כי שדה זה יוצג בפקודת היומן.

תפריט: מסמכים > קבלות > קבלה > שקים >כפתור גליון דינמי > סימון השדה: תאריך נוסף.
הגדרת ברירת מחדל עבור פקודת היומן: הגדרות > הגדרות קופה > הגדרות קופה כללי.  

 

קרדיט גארד EMV

במהדורה זו גרסת קרדיט גארד כוללת תקן EMV עבור עסקאות טלפוניות.

מסמכי יבוא/יצוא – שליחה לדוא"ל

במסמכי יבוא יצוא הנשלחים בדוא"ל יופיע מעתה שם החברה בלועזית, בנושא המייל ובגוף המייל,
בהנחה שלא נבחרה שליפה של טקסט קבוע אחר בהגדרות.

תפריט: מסמכי יצוא: מסמכים > מכירות > יצוא
מסמכי יבוא: מסמכים > רכש > יבוא

מחולל מסמכים

נוספה האפשרות: במקרה של ערך זהה לשורה הקודמת להציג ריק
כאשר במסמך יש ערך שחוזר על עצמו בכל שורה במסמך, לדוגמה, מונה מים נוכחי, ניתן מעתה להציגו רק בשורה הראשונה,
כך שהוא לא יחזור על עצמו בשורות הבאות.

תפריט: מסמכים > מחולל מסמכים > בחירת הפורמט הרצוי > מציבים את הסמן על השדה הרלוונטי בחלק של הגדרת הפריטים במסמך >
בוחרים בכפתור מאפיינים / או בתפריט עריכה מאפיינים > במקרה של ערך זהה לשורה הקודמת להציג ריק

כרטיסי פריט

לכרטיסי הפריט נוספו האפשרויות הבאות:

מחיר קניה אחרון לפני הנחות

בשדה זה מופיע מחיר הקניה ברוטו כפי שנרשם במסמך.
מחיר זה התווסף למחיר הקניה נטו לאחר הנחות.
שימו לב שבהגדרות חברה יש לבחור את המחיר שישלף אוטומטית למסמכי הרכש.
ברירת המחדל היא מחיר נטו כולל הנחה, כפי שהיה עד כה.

סריקה 

לקוחות המעוניינים לצרף קובץ סרוק לרשומת הפריט, יסרקו את המסמך במסך זה ע"י בחירה בכפתור סריקה.

שינוי (כאשר מבצעים תיקון בנתוני הפריט)

סעיף זה רלוונטי עבור עסקים שבחרו בהגדרות חברה > הגדרות כלליות חשבונות/פריטים > עדכון פרטי פריט קיים באמצעות
הקליק הימני בעכבר
. מעתה יש לבחור בכפתור שינוי על מנת לשנות את השדות: סוג פריט, פטור ממעמ, פריט שקיל וסטטוס פריט.

תפריט: פריטים > כרטיסי פריט

דוחות

לתפריט דוחות נוסף הסעיף: קבצים במבנה אחיד BKMV. סעיף זה מופיע גם בתפריט כללי > תכניות עזר.

שם התפריט דוחות מלאי תוקן לשם דוחות שיווק ומלאי.

תפריט: דוחות

הדפסת לוגו

לכל הדוחות נוספה אפשרות של הדפסת לוגו. התוכנה שולפת את הגדרת הלוגו של החברה הנוכחית, אם הוגדר כזה במחולל המסמכים.
אפשרות זו נוספה גם למחוללי הדוחות החשובים: מאזן בוחן, דוח יתרות מלאי וכדומה.

דוח מאזן שנתי לפי חודשים

נוספה אפשרות להגביל את שנת המס גם לפי תאריכי ערך.

תפריט: דוחות > דוחות הנה"ח > מאזן בוחן > מאזן שנתי לפי חודשים

 דוח מעמ לקובץ PCN874

שידור הקובץ באתר רשות המיסים
לחלון נתוני ההפקה, המוצג בדוח מע"מ PCN874, נוספה האפשרות שידור הקובץ באתר רשות המיסים.
סעיף זה מוצג כאשר בוחרים יצירת קובץ לשידור. התוכנה מפעילה קישור המציג את חלון שידור הקובץ באתר רשות המיסים..

תפריט: דוחות > דוח מעמ לקובץ PCN874

 

דוחות מע"מ מפורטים

לתפריט דוחות הנה"ח נוסף תת סעיף חדש בשם: דוחות מע"מ מפורטים.

דוחות מעמ מפורטים חשבשבת מערכת ERP תוכנה לניהול העסק שיפורי מהדורה

בסעיף זה מוצגים 3 דוחות חדשים:

ריכוז דיווחי מעמדוח המרכז את דיווחי מעמ מקוון (874) ומציג את הטורים הבאים:
מזהה דוח מעמ, חודש ושנת דיווח, סך עסקאות חייבות, עסקאות פטורות, מעמ עסקאות, מעמ תשומות ומעמ תשומות לנכסים.למידע מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:
https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/874RepCon.pdf
איתור תנועה בדיווח מע"מ 874

איתור תנועות המציג את הנתונים הבאים בתנועה מבוקשת שדווחה למעמ: חודש דיווח, שנת דיווח ומספר דוח מעמ.

להסבר מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/874RepTrn.pdf

כרטסת לבדיקת דיווח מע"מ 874

כרטסת המציגה את כל תנועות כרטיסי החשבון המשתתפים במעמ: כלומר, בעלי אחד מהחשבונות הראשיים הבאים: מעמ עסקאות, מעמ תשומות, מעמ תשומות לנכסים.

הכרטסת כוללת אפשרות להבחין בין תנועות שדווחו בהפקת דוח מעמ מקוון Pcn874, לבין תנועות שטרם דווחו.

להסבר מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/874RepLed.pdf

תפריט: דוחות > דוחות הנה"ח > דוחות מע"מ מפורטים

מחולל דוחות/אשף דוחות

מחוללי דוחות חדשים

דו"ח התאמות בנקים – מחולל דוחות הכולל שדות הן מדף הבנק והן מהתנועה בהנה"ח שהותאמה.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > הנה"ח > ניתוח כרטיסים > דוח התאמות בנקים


זיכוי תשלומי אשראי
– מחולל זה מאפשר להציג רשימת זיכויים של תשלומי אשראי בקבלות.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > קופה > איתור קבלות בשקלים 


שינויים ועדכונים בכרטיסי חשבון / בכרטיסי פריט
2 מחוללים חדשים המאפשרים להציג את כל השינויים שבוצעו בכל שדה בכרטיס החשבון או בכרטיס הפריט.
ניתן להציג בדוחות גם את פרטי המשתמש שביצע את השינויים.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > כללי > שינויים ועדכונים בכרטיסי חשבון / בכרטיסי פריט

רשימת דוחות במחולל
אינדקס דוחות זה כולל את הנתונים הבאים: מזהה הדוח, שם הדוח, האם הדוח ב'קליק' האם ניתן לתזמון, ועוד.
באמצעות מחולל זה ניתן לתזמן בקלות דוחות בתפריט משימות מתוזמנות.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > כללי > רשימת דוחות במחולל

שיפורים במחוללים קיימים

למחולל הפקדת אשראי נוספו 2 טורים:
סוג מסמך ו- סוג מסמך הפקדה.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > קופה > הפקדת אשראי  

הדפסת מסמכים בממשק יבוא תנועות מלאי

לממשק יבוא תנועות מלאי נוספה האפשרות: הדפסה לאחר ההפקה.
מסמנים אפשרות זו בכדי להדפיס את המסמכים שנקלטים בממשק הנוכחי.

תפריט: כללי > ממשקים – יבוא נתוני מלאי > יבוא תנועות מלאי

 

בדיקת נתונים

לבדיקת נתונים נוסף הסעיף: בדיקת כפילות מספר עוסק מורשה.
כאשר נמצא מספר עוסק שמופיע ביותר מחשבון אחד בחשבשבת, מופיע חלון ובו מספר העוסק מורשה.
ניתן להעתיק מספר זה ולבצע חיפוש משדה מפתח חשבון על ידי קליק ימני > חיפוש חשבון לפי מס' עוסק מורשה.

תפריט: כללי > בדיקת נתונים

 

התקנת קובץ תעודה יעודית למסוף שבא (סעיף זה פעיל רק ללקוחות שעובדים עם שבא)

לכל מסוף שעובד עם שבא יש להתקין תעודה ייחודית. בעת התקנת מערכת אשראי בחשבשבת אנו מתקינים עבורכם את התעודות.
סעיף זה מיועד למקרים של הוספת מסופים חדשים.
קובץ התעודה מיוצר ע"י שבא ומועבר אליכם מצוות התמיכה של חשבשבת. על פי הוראתם יש להיכנס לחלון זה ולבצע התקנה.

תפריט: כללי > תכניות מדריכים > התקנת קובץ תעודה

חיובים קבועים – חוזים

ניהול חוזים מופיע מעתה בתפריט חשבשבת כחיובים קבועים – חוזים.
ביצועי המערכת בעת יצירת המסמכים שופרו משמעותית.

מערכת ניהול חוזים כוללת במהדורה זו את 2 הסעיפים הבאים:
● הגדרות
● הפקת חוזה

הגדרות
בסעיף חדש זה קובעים את הגדרות ברירת מחדל לכל סוג מסמך המופק במערכת חיובים קבועים.
כל הסעיפים הרלוונטיים אוחדו למסך אחד לנוחות המשתמש. ניתן כמובן לשנות את ברירות המחדל לחוזה ספציפי שמגדירים.


הפקת חוזה
בחלון זה מגדירים ומפיקים חוזים ספציפיים לקבוצת חשבונות ופריטים, הן חוזה בודד והן חוזה קבוצתי.

קבוצת חוזים
מעבר בין חוזה ספציפי לקבוצת חוזים מבצעים ע"י סימון הסעיף קבוצת חוזים. סעיף זה מוצג בלשוניות: רשימת חוזים, הגדרת חוזה
וספריית הפקות קבוצתיות

לרשימת המסמכים שניתן להפיק בחיובים קבועים נוסף המסמך הזמנה.

במסמכים הכוללים חוזה עם תשלום באשראי (חשבונית מס קבלה אשראי וקבלת אשראי) ניתן להגדיר לכל חוזה מסוף אשראי שונה.

 

פורמט הדפסה
ניתן להגדיר לכל לקוח פורמט הדפסה לקבלת חוזים.
ניתן להגדיר לכל חוזה פורמט הדפסה ייחודי.
בעת הפקת טיוטה התוכנה מדפיסה את המסמך בפורמט הדפסה שהוגדר בחוזה.

טיוטות שגויות באשראי
כאשר מפיקים חוזה עם תשלום באשראי והתקבלו לחלק מהחוזים הודעות שגיאה שנשמרו כטיוטות, לא ניתן יהיה להמשיך
ולהפיק חוזה חדש מאותו סוג עד לסיום הטיפול בטיוטות השגויות.
ניתן כמובן, במידת הצורך, למחוק טיוטות אלו ולהפיקן שוב בשלב מאוחר יותר.

תפריט: מסמכים > חיובים קבועים – חוזה  

הגדרות

שליפת מחיר קניה אחרון במסמכי רכש

ניתן לקבוע איזה מחיר קניה יישלף כברירת מחדל למסמכי הרכש:
מחיר נטו כולל הנחה: מחיר אחרי כל ההנחות (הנחת שורה והנחה כללית),
מחיר ברוטו: המחיר שנרשם במסמך האחרון.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הגדרות כלליות

סגירת מסך בסיום עדכון קבוצת מחירים לא פעילים /פעילים

ניתן לקבוע את ברירת המחדל עבור הסעיפים: עדכון קבוצת מחירים ללא פעילים / עדכון קבוצת מחירים לפעילים,
שבתפריט פעולות נוספות >  מחירים מיוחדים.
כאשר סעיף זה לא מסומן התוכנה לא תסגור את החלון, בסיום העדכון קבוצת מחירים פעילים/לא פעילים.
יעיל כאשר יש צורך לבצע מספר עדכונים באופן רציף.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הגדרות כלליות – המשך

 

הפקת חשבוניות ריכוז בסכום אפס

ניתן להגדיר כברירת מחדל הפקת חשבוניות ריכוז בסכום אפס. לדוגמה: הופקו רק תעודות משלוח ללא מחירים ומעוניינים לסגור אותן.
אם סעיף זה לא סומן ובעת הפקת חשבונית ריכוז נוצרת חשבונית בסכום אפס, יוצג חלון מסמכים שלא יופקו ותצוין הסיבה:
חשבונית בסכום אפס.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים  

שיטת הפקה במסמכי ריכוז

ניתן לקבוע את ברירת המחדל לשיטת ההפקה בה יופקו חשבוניות ריכוז:
האפשרויות: שורה אחת לכל מסמך בסיס, שורה אחת לכל פריט באותו מחיר, כל השורות של כל מסמכי הבסיס או מסמך נפרד
לכל מסמך בסיס.
לפני ההפקה ניתן, כמובן, לשנות בחירה זו.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים  

 

הדפסת מספר ע.מ בספח השק

ניתן לקבוע כברירת מחדל שעל גבי שקים המופקים בתוכנה יודפס מספר העוסק מורשה של מקבל התשלום.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים – המשך 

האם לבטל התאמות בביטול שק

ניתן להגדיר כברירת מחדל שבעקבות ביטול שק שהופק בחשבשבת, תבוטל ההתאמה בין חשבונית הספק לתשלום שבוטל.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים – המשך  

מחיצת יעד לשמירת קבצי מס"ב

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים לקבוע מחיצת יעד שבה ישמר קובץ השידור למס"ב.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים – המשך  

 

 

רישום תאריך נוסף מפרטי השק בפקודת היומן

לקבלת שקים נוספה אפשרות לרשום תאריך נוסף לכל שורת שק. מסמנים סעיף זה אם מעוניינים להציג תאריך זה
בשדה תאריך 3 בפקודת היומן.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – המשך

  

הגדרות קופה – אשראי

מסך הגדרות קופה, עבור משתמשי מערכת תקבולים באשראי, עבר שינוי. עסקים שכבר עובדים עם המערכת לא צריכים לבצע שינוי
בהגדרת קופות אשראי או חברות סליקה.

כרטיסי חשבון קופות אשראי
בסעיף זה מגדירים את כרטיסי החשבון של קופות האשראי בשקלים ומט"ח של החברות המנפיקות כרטיסי אשראי: כאל, ישראכרט, MAX.
יש להגדיר את החברות הרלוונטיות עבורכם.

כרטיסי חשבון חברות סליקה
בסעיף זה רושמים את כרטיסי החשבון של הבנקים המוגדרים עבור עסקאות שנסלקות ע"י כאל, ישראכרט, MAX, קרדקום וטרנזילה.
יש להגדיר את החברות הרלוונטיות עבורכם.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי 

 

הסעיפים הבאים רלוונטיים לקבלת תשלום באשראי עבור שבא, קרדיט גארד ועסקאות ידניות:

ברירת מחדל – זיכוי ע"ס עסקת מקור
מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שזיכוי לעסקה שנרשמה באשראי תתבצע על סמך עסקת המקור כולל פרטי האשראי שנרשמו בה.
בנוסף, ניתן להגדיר, ברמת המשתמש, האם פרטי האשראי ישלפו מהקבלה המקורית או שהמשתמש יוכל לבחור פרטי אשראי שונים.

 

בחירת שיטות תשלום/עדכון מועדי זיכוי
סעיפים אלו הופרדו ל- 2 כפתורים: בחירת שיטות תשלומים ועדכון מועדי זיכוי.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי  

 

משתמשים

לסעיף ביצוע עסקאות זיכוי נוספו 2 תתי סעיפים שיש לבחור אחד מהם:

לזכות כרטיס האשראי של עסקת החובה או כל כרטיס אחר
במקרה זה המשתמש יוכל לבחור באיזה כרטיס אשראי יתבצע הזיכוי. על פי כרטיס האשראי בו התבצע התשלום המקורי או אחר.

לזכות כרטיס האשראי של עסקת החובה בלבד (למעט עסקאות מקורא הכרטיסים)
במקרה זה הזיכוי יתבצע על פי כרטיס האשראי בו התבצע התשלום המקורי, למעט עסקה שמתבצעת ע"י קורא כרטיסים.

תפריט: הגדרות > משתמשים > הרשאות כלליות המשך

 

הגדרות מסמכים ל H-Protect

סעיף זה מיועד ללקוחות שעושים שימוש במערכת H-protect של חשבשבת, מערכת לבדיקה פיננסית של הלקוחות שלכם בשיתוף חברת BDI.
בסעיף זה קובעים עבור אילו מסמכי שיווק ורכש תתבצע בדיקה של מצב הלקוח לפני ההפקה.

ניתן לבחור האם תתבצע בדיקה בלבד (תוצאת הבדיקה תוצג באמצעות "רמזור"), או שבנוסף

ל'רמזור' ייפתח חלון התראה לפני הפקת המסמך.

תפריט: הגדרות > הגדרות מסמכים ל- H-Protect

מידע נוסף על חשבשבת מערכת ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת מערכת ERP

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP

דילוג לתוכן