חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שיפורי מהדורה 2022 – חשבשבת H-ERP

אנו גאים להציג בפניכם את חשבשבת H-ERP – שיפורי מהדורה לשנת 2022.

תפריט ניווט מהיר
למסך הראשי של חשבשבת H-ERP נוסף תפריט אישי לבחירה המוצג בצד ימין של המסך.
זהו תפריט ניווט מהיר הכולל 12 כפתורים שניתן להגדיר ככפתורים מהירים. לדוגמה: כרטיס חשבון, חשבונית מס, קבלה, פקודות יומן, דוחות קבועים ועוד. לכל משתמש תפריט ניווט מהיר אישי ומותאם. ניתן להעתיק את תפריט הניווט בין משתמשים וחברות.
להצגת הסבר מלא אודות הגדרת כפתור ניווט אישי, נא הקליקו על הקישור הבא: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Qmenu.pdf

ניהול מלאי
לתפריט הראשי של התוכנה נוסף הסעיף ניהול מלאי, המקל על הניווט בתפריטים הרלבנטיים. תפריט זה מאגד את הסעיפים הבאים: מסמכי מלאי, דוחות מלאי וכלים מתקדמים (אופטימיזציה של הרכש, דוח פארטו ועוד). תפריט זה פעיל רק עבור עסקים שרכשו את מערכת ניהול המלאי של חשבשבת H-ERP.

תפריט: ניהול מלאי > מסמכי מלאי / דוחות מלאי / כלים מתקדמים.

עדכון תוכנה 2022 חשבשבת ERP שיפורי מהדורה

תכניות עזר
תכניות עזר שהופעלו עד כה מחוץ לתוכנה, הועברו לתפריט כללי > תכניות עזר.

באמצעות תפריט זה ניתן להפעיל את התכניות הבאות:

קבצים במבנה אחיד

תכנית קבצים במבנה אחיד יוצרת קובץ נתוני חשבשבת.

הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא:
https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/BKMV2022.pdf

יצוא לרו"ח / יבוא לרו"ח

 

יצוא לרו"ח משמש לייצוא נתוני הנה"ח ממחשב אחד למחשב שני. התכנית מייצרת קובץ חיצוני, אותו ניתן לקלוט במחשב אחר, באמצעות הסעיף יבוא מרו"ח.

הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/Hstrans-exp2022-1.pdf

העברת אינדקסים

 

תכנית השרות העברת אינדקסים לחברה חדשה מיועדת לעסקים המעוניינים לפתוח חברה חדשה המבוססת על הגדרות חברה ואינדקסים של חברה קיימת בחשבשבת.
הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/IndexTransDoc2022.pdf

הגדרת יבוא נתונים אוטומטי (Masofon2)

 

 

תכניות באמצעותן ניתן להגדיר קליטת ממשקים אוטומטית. הסבר מלא ניתן למצוא בקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/Masofon2-2022.pdf

תפריט: כללי > תכניות עזר 

כללי

במקומות רבים בתוכנה הוחלפו הכפתורים במסך לכפתורים בולטים ומאוירים, להלן דוגמה לחלון כניסת משתמש.

בחירת מיקום שדות וצבע תוכן שדה באמצעות גיליון דינמי
במקומות שונים בתוכנה בהם הנתונים מוצגים בטבלה, כדוגמת: פקודות יומן, מסמכים, חיפוש, התאמות ידניות ועוד, נעשו מספר שינויים:

 1. רקע השורות בטבלה נצבעו כך שניתן לראות בקלות מעבר בין שורה לשורה.
 2. ניתן לבחור את מיקום השדה בטבלה, לדוגמה שדה תמחיר בסמוך לשדה אסמכתא בפקודת היומן.
 3. ניתן לבחור את צבע תוכן השדה.

להצגת הסבר מלא אודות בחירת מיקום שדות וצבע בגיליון דינמי, נא הקליקו על הקישור הבא: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/poscol.pdf

ייצוא גיליון דינמי לתוכנת אקסל \ CSV
ניתן לייצא כל גיליון דינמי בתוכנה לגיליון אקסל \ CSV באחת הדרכים הבאות:

 1. נכנסים למסך הרלוונטי (פקודת יומן, מסמכים, התאמות, תשלומים לספקים, חיפוש, כרטסות ועוד).
  מקליקים על כפתור החץ המוצג תחת כפתור הגיליון הדינמי 
  בתפריט הגיליון הדינמי בוחרים בסעיף ייצוא לאקסל.
 2. נכנסים למסך הרלוונטי, מציבים את הסמן באחד השדות במסך הרלוונטי ומקליקים על מקש F6.

בשלב זה בוחרים את שם הקובץ, ברירת המחדל היא שמירת הקובץ במחיצה המשותפת Rep.
ניתן לבחור האם סוג הקובץ יהיה אקסל או CSV. עם שמירת הקובץ, תפתח תוכנת Excel והנתונים יוצגו למסך.
הטורים שיוצגו בדוח הם הטורים שנבחרו לגיליון הדינמי. שם החברה ושם הדוח יוצגו בגיליון בהתאם.

להצגת הסבר מלא אודות יצוא גליון דינמי לאקסל, נא הקליקו על הקישור הבא: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/Herp2Excel.pdf

חיפוש חשבונות ופריטים

השלמה אוטומטית
לחלון חיפוש חשבונות וחיפוש פריטים נוספה האפשרות השלמה אוטומטית.

כאשר אפשרות זו מסומנת ומתחילים לרשום ערך לחיפוש, מופיעות אוטומטית הרשומות המתאימות לערך.
לכן, כפתור חיפוש, שבו בוחרים בדר"כ לאחר רישום הערך, לא מופיע במסך.
אם מעונינים שההשלמה האוטומטית תופיע באופן קבוע בחלון החיפוש, יש להגדיר סעיף זה כברירת מחדל.

תפריט: F7 חיפוש או תפריט קליק ימני > חיפוש
הגדרת ברירת מחדל לחיפוש: הגדרות > הגדרות חברה. > הגדרות כלליות – חשבונות/פריטים: השלמה אוטומטית בחיפוש חשבונות / פריטים.

מעבר לדפדוף בתוצאות החיפוש
לחלון חיפוש חשבונות וחיפוש פריטים נוספה האפשרות מעבר לדפדוף בתוצאות החיפוש.
כאשר בוחרים בכפתור זה, התוכנה מציגה את כל הרשומות שנמצאו בחלון החיפוש בתצוגת דפדוף לפי קבוצת חשבונות/פריטים לפי חתך.
בחלק העליון של המסך כפתורי חצים בעזרתם ניתן לדפדף בין החשבונות/הפריטים.

תפריט: חשבונות: הנהלת חשבונות > חשבונות > F7 או קליק ימני משדה מפתח חשבון > מעבר לדפדוף בתוצאות החיפוש
פריטים: פריטים > כרטיסי פריט > F7 או קליק ימני משדה מפתח פריט > מעבר לדפדוף בתוצאות החיפוש

דפדוף מתקדם
לדפדוף בכרטיסי חשבון וכרטיסי פריט נוספה שיטה חדשה לדפדוף: דפדוף מתקדם.
בשיטה זו ניתן לבחור מתוך רשימת השדות בכרטיס החשבון / פריט, שדה אחד או מספר שדות שבהם יתבצע חיפוש.
בין השדות שיבחרו יתקיים התנאי וגם כלומר, כל התנאים צריכים להתקיים.

לכל שדה ניתן לקבוע את שיטת החיפוש, האפשרויות הן: שווה, מתחיל, מכיל, גדול שווה, קטן שווה, ריק, לא ריק.
כמו כן ניתן לקבוע באיזה סדר מיון יוצגו כרטיסי הפריט לדפדוף: מספר סידורי, קוד מיון, מפתח פריט או שם פריט.
ניתן לבחור האם הדפדוף יתבצע לכל הפריטים, רק בפריטים פעילים או רק בפריטים שאינם פעילים.

הסבר מלא אודות שיטת חיפוש זו ניתן למצוא בקישור הבא: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/ABAccounts.pdf

תפריט: חשבונות: הנהלת חשבונות > חשבונות > דפדוף מתקדם
פריטים: פריטים > כרטיסי פריט > דפדוף מתקדם

 

חשבונות

למסך כרטיסי חשבון הוספנו שדות:

שליחת חשבונית מס מקור דיגיטלית בדוא"ל / שליחת קבלה דיגיטלית בדוא"ל
מסמנים סעיפים אלו אם מעוניינים לשלוח מסמך מקור של חשבונית מס או קבלה ישירות לדוא"ל.
להזכירכם, חובה לקבל אישור בכתב מהעסק על מנת לשלוח מסמך בדואל.
סעיפים אלו ממשיכים להופיע גם תחת תפריט פ.נוספות > נתונים למסמכי שיווק ורכש.

סריקה
לקוחות המעוניינים לצרף קובץ סרוק לרשומת החשבון, יסרקו את המסמך במסך זה ע"י בחירה בכפתור סריקה.

פרטי עוסק מורשה מאתר רשות המיסים
לתפריט הקליק הימני בשדה מספר ע"מ בכרטיס החשבון נוספה האפשרות: פרטי עוסק מורשה מאתר רשות המיסים.
בחירה באפשרות זו בודקת את מספר העוסק ב- 3 מאגרים: רשם החברות, רשם השותפויות ורשם העמותות, ומציגה מידע אודות העסק,
העמותה או השותפות, כדוגמת סטטוס חברה, האם החברה מפרת חוק, דוח שנתי אחרון שהוגש, תיאור החברה, מטרת החברה/העמותה,
כתובת וכו'.

תפריט: הנהלת חשבונות > חשבונות

שאילתות לחשבון
שאילתות לחשבון מציג לכל חשבון לבחירתכם את השאילתות הבאות:
כרטסות: כרטסות הנהלת חשבונות מהסוגים הבאים: כרטסת כל התנועות, כרטסת תנועות קבועות בלבד (תנועות שנקלטו לקובץ הקבוע),
כרטסת פתוחים (תנועות שטרם נסגרו בניתוח כרטיסים).
ניתן בתפריט הקליק הימני לבחור לצפות במסמך, לצפות בפירוט תנועות הנה"ח ולבצע תיקון תנועות.
כרטסת מלאי: כרטסת המציגה את תנועות המלאי של החשבון הרלוונטי. התנועות מתייחסות למסמכים שיוצרים תנועה במלאי,
כדוגמת: חשבונית, תעודת משלוח, החזרה וכו'. ניתן לצפות במסמך.
מסמכים אחרונים: דוח המציג את המסמכים האחרונים שנרשמו לחשבון. המשתמש בוחר האם להציג את כל המסמכים או סוג מסמך מסוים
ואף את מספר המסמכים שיוצגו. ניתן לצפות במסמך.
מוצרים אחרונים: דוח המציג את המוצרים האחרונים עבורם נרשמו תנועות לחשבון. המשתמש בוחר האם להציג את כל המסמכים
או סוג מסמך מסוים ואף את מספר המסמכים שיוצגו. ניתן לבחור האם יוצגו גם מסמכים במאגר זמני. במצב כזה בטור קובץ יופיע
האם המסמך הוא במאגר קבוע או זמני. ניתן לצפות במסמך.
יתרות
:
מסך זה כולל את יתרות האובליגו, יתרות תעודות משלוח והזמנות ויתרות המט"ח.
אנשי קשר: חלון זה מציג את כל אנשי הקשר שעודכנו לחשבון הנוכחי. 
חשבוניות פתוחות: הדוח מציג חשבוניות לקוחות שהופקו במערכת השיווק וטרם נסגרו באופן מלא באמצעות ניתוח כרטיסים.
נתונים נוספים מרשם החברות:
בחירה באפשרות זו בודקת את מספר העוסק ב- 3 מאגרים: רשם החברות, רשם השותפויות ורשם העמותות,
ומציגה מידע אודות העסק, העמותה או השותפות, כדוגמת סטטוס חברה, האם החברה מפרת חוק, דוח שנתי אחרון שהוגש, תיאור החברה, מטרת החברה/העמותה וכו'.
תפריט: הנהלת חשבונות > שאילתות לחשבון

 

פורמט הדפסה לקבלות חוזים
ניתן להתאים ללקוח פורמט הדפסה עבור קבלות שמופקות במודול חיובים קבועים (חוזים).

תפריט: הנהלת חשבונות > חשבונות > פ.נוספות > פורמט הדפסה לקבלות חוזים

התאמת בנק ידנית / ניתוח כרטיסים ידני

לחלון תנועת יומן לסגירת הפרש בהתאמות נוספו השדות החדשים (אופציונליים): תאריך 4, תאריך 5, אסמכתא 4, אסמכתא 5.

לחלון הגיליון הדינמי בהתאמת בנק ידנית- ובניתוח כרטיסים נוספו השדות: תאריך 4, תאריך 5, אסמכתא 4, אסמכתא 5.

תפריט: הנהלת חשבונות > התאמות וניתוח כרטיסים > התאמות בנק ידניות
תפריט: הנהלת חשבונות > התאמות וניתוח כרטיסים > ניתוח כרטיסים ידני

סוגי תנועה

רישום נתונים בתנועות היומן
בהגדרת סוג תנועה, ניתן לקבוע ברירת מחדל לתוכן שדה הפרטים בתנועה כמו כן, ניתן לקבוע את אופן חישוב תאריך הערך.
סעיף זה פעיל בתנאי שבסוג התנועה הוגדר רק חשבון אחד כסימן שאלה (החשבון שנרשם בעת רישום פקודת היומן).

תפריט: הנהלת חשבונות > סוגי תנועה > פ.נוספות > עדכון נתונים בתנועות יומן

פקודות יומן

ברירות מחדל
לשונית ברירות מחדל עוצבה מחדש וכוללת את כל שדות האסמכתא והתאריכים, כלומר 5 שדות אסמכתא, 5 שדות תאריכים.

תפריט: הנהלת חשבונות > פקודות יומן > תנועות יומן > ברירות מחדל

פריסת תנועה
לתנועת יומן במאגר זמני נוספה אפשרות לבצע פיצול למספר תנועות, לדוגמה: פריסה של הוצאות הביטוח של המעלית בעסק על פני 12 חודש.
ניתן לבחור את מספר השורות לפיצול השורה. על פי בחירתכם יקודם אוטומטית התאריך (תאריך אסמכתא, תאריך ערך, תאריך נוסף)
על פי מספר החודשים שבחרתם.

תפריט: הנהלת חשבונות > פקודות יומן > תפריט הקליק הימני > פריסת תנועה

איחוד תנועות במנה
סעיף זה מיועד לעסקים שמקבלים תנועות יומן מתוכנות אחרות, באמצעות ממשק הקלט של חשבשבת, כתנועות חד צידיות ומעונינים
לאחד אותם לפקודת יומן אחת.
תפריט: הנהלת חשבונות > פקודות יומן > תנועות יומן > פעולות נוספות > איחוד תנועות במנה

עדכון סכומי מט"ח
ניתן מעתה לבצע עדכון סכומי מט"ח לתנועה מסוימת מתוך מנה שנקלטה לקובץ הקבוע.
ניתן לשתול סכום מט"ח בפקודות יומן שנרשמו בשקלים בלבד. השערוך מתבצע למטבע שהוגדר בתנועה.
לעדכון סכום מט"ח בפקודת יומן בוחרים במסך תנועות יומן בכפתור הקובץ הקבוע. בוחרים את המנה הרלוונטית.
מציבים את הסמן על מספר השורה הרצויה במנה ומקליקים על הקליק הימני בעכבר. בתפריט בוחרים: עדכון סכומי מט"ח.

תפריט: הנהלת חשבונות > פקודות יומן > תנועות יומן > קובץ קבוע > בחירת מנה > קליק ימני > עדכון סכומי מט"ח

 

בדיקת כפילות בהנהלת חשבונות
בדיקת כפילות ספקים הורחבה וכוללת מעתה חיפוש מתקדם של כפילות חשבונות.
הבדיקה יכולה להתבצע לחשבונות שבפקודת היומן החשבון הנגדי שלהם הוא אחד מהבאים: הכנסות, הוצאות, מע"מ תשומות יבוא.
ניתן להגדיר איזו אסמכתא תיבדק ומה הגדרת טווח הימים לבדיקת כפילות. להסבר מלא נא הקליקו על הקישור הבא:
https://downloads.h-erp.co.il/files/general/AdvMultiChk.pdf

תפריט: הנהלת חשבונות > פקודות יומן > תנועות יומן > פעולות נוספות > בדיקת כפילות תנועות יומן> כפילות מתקדמת

תשלומים

פיצול שק ידני
ניתן לפצל את סכום השק שנרשם בשק ידני. ניתן לבחור האם הפיצול יתבצע בהתאם לקוד פיצול תשלומים בחשבון או שהמשתמש יבחר
את מספר התשלומים.
כפתור פיצול שק פעיל רק לאחר שנרשם סכום השק.

תפריט: הנהלת חשבונות > תשלומים > הפקת שקים ידנית > פיצול

מסמכים

יצירת חתימה דיגיטלית לחברה
ניתן לייצר חתימה דיגיטלית לכל חברה, ללקוחות המנויים על שירות זה.
להסבר מלא על אופן יצירת החתימה, נא הקליקו על הקישור הבא:
https://downloads.h-erp.co.il/files/general/DigSignHerp2022.pdf

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הגדרות כלליות המשך > התקנת תעודה

הצגת דוא"ל וטלפון במסמכים
בחלק העליון של המסך המציג את פרטי החשבון מוצגים מעתה גם כתובת הדוא"ל מכרטיס החשבון / איש הקשר ומספר הטלפון מהחשבון.
ניתן לשנות או להוסיף כתובות דוא"ל (עד 250 תווים) והתוכנה תשלח, במסמכים המודפסים לדוא"ל, את המסמך גם לכתובות הדוא"ל שנוספו.

תפריט: מסמכים

הפקת חשבונית בסכום אפס
ניתן להפיק חשבונית מס וחשבונית זיכוי בסכום אפס. לדוגמה: סגירת תעודת משלוח או החזרה ללא חיוב.

תפריט: מסמכים > מכירות > חשבונית מס / חשבונית זיכוי 

 

הגדרת תבנית דוא"ל למסמכים
ניתן להגדיר לכל סוג מסמך שנשלח דיגיטלית מחשבשבת, תבנית הכוללת נוסח קבוע של הודעת דוא"ל.
התבנית כוללת: שורת נושא לדוא"ל ותוכן הדוא"ל. ניתן לשבץ בטקסט שדות מתוך המסמך שנשלח,
לדוגמה: שם לקוח, מספר המסמך שנשלח, סכום המסמך, תאריך פרעון ועוד. בעת שליחת הדוא"ל טקסט זה יצטרף למסמך
שהופק בחשבשבת H-ERP.

מידע מפורט ניתן למצוא בקישור הבא: https://downloads.h-erp.co.il/files/general/EmailFormat.pdf

תפריט: הגדרות > הגדרת תבנית דוא"ל למסמכים

 

יצוא מסמך לתוכנת Excel מתצוגת מסך
ניתן לייצא מסמכים שהופקו ומסמכים במאגר זמני מחשבשבת H-ERP לתוכנת EXCEL.

תפריט: מסמך שהופק: מסמכים > מכירות > סוג המסמך הרצוי > קובץ קבוע > פעולות נוספות > הדפסות >
הדפסת העתק משוחזר בפורמט אחר > הדפסה ל: מסך > קובץ > יצוא ל- EXCEL

מסמך בזמני: מסמכים > מכירות > סוג המסמך הרצוי > פעולות נוספות > הדפסות > הדפסת טיוטה>
הדפסה ל: מסך > קובץ > יצוא ל- EXCEL

הפקת לדוא"ל במסמכי תעודות משלוח והחזרה
לנוחותכם, נוסף כפתור הפקה לדוא"ל בכל המסמכים מסוג: תעודת משלוח והחזרה במסמכי המכירה והרכש,
לרבות: מסמכי סוכן, מסמכי יבוא ומסמכי יצוא.

 

שדות נוספים במסמכים
כידוע, בחשבשבת ניתן להגדיר לכרטיסי הפריטים שדות נוספים מסוג תאריך, הערה וסכום. לכל שדה נוסף ניתן לקבוע שם ייחודי.
שדות אלו נמצאים בשימוש גם במסמכים וניתן לשלוף אותם בתצוגת המסמך ובהדפסה.
החל מהגרסה הנוכחית השדות הנוספים מופיעים במסמכים בשם שנקבע עבורם בהגדרת שמות לשדות.

רשימת מסמכים במאגר זמני
לרשימת מסמכים במאגר זמני נוספו השיפורים הבאים:
לסרגל הגליון הדינמי נוספה אפשרות לבחור גם את השדות: שם משתמש, תאריך ערך, תאריך נוסף, סניף ועיר (כולל מיקוד).

לחלון רשימת המסמכים במאגר זמני נוסף כפתור הגדרת חתך.
בחירה בכפתור זה מאפשרת להגדיר חתך שיציג רק חלק מהמסמכים במאגר זמני.
הסעיף הראשון בחלון זה, מפתח חשבון, מיועד למקרים בהם רוצים להגביל את החתך לחשבון בודד ולא לקבוצת חשבונות (מ- עד-).

תפריט: מסמכים > מכירות/רכש > סוג המסמך הרצוי > קובץ זמני > רשימה

קובץ קבוע / דפדוף
בחלון הגדרת חתך מסמכים המוצג בעת בחירה בכפתור קובץ קבוע או לשונית דפדוף נוספו השיפורים הבאים:
מפתח חשבון: דפדוף במסמכים של חשבון בודד ולא טווח חשבונות (מ- עד-).
חיפוש לפי קוד תמחיר מכותרת המסמך / מתנועות המסמך: איתור מסמכים לפי קוד תמחיר.
ניתן לבחור האם החיפוש יתבצע מכותרת המסמך או מתנועת הפריט במסמך.

כל המסמכים: מסמנים סעיף זה אם מעונינים לדפדף בכל המסמכים ללא יוצא מין הכלל. כלומר, 
התוכנה מתעלמת מסוג המסמך הנוכחי ומאפשרת לדפדף בכל המסמכים בהתאם לחתך שנקבע.
לדוגמה: כל המסמכים שהופקו ללקוח שהמפתח חשבון שלו הוא: 30002.

חתך מסמכים: מסמנים סעיף זה אם מעונינים לבחור את סוגי המסמכים בהם יתבצע הדפדוף.
במקרה זה ניתן לסמן את סוגי המסמכים מתוך רשימה.

תפריט: מסמכים > מכירות/רכש > סוג המסמך הרצוי > קובץ קבוע

 

הצגת שם סוג פריט במסמך
השדה סוג פריט בגיליון הדינמי מציג מעתה את שם סוג הפריט: רגיל, טבוע, אצווה, מונה וכו'.
תפריט: מסמכים > מכירות/רכש > סוג המסמך הרצוי > גיליון דינמי

 

הדפסת העתקים משוחזרים ברצף
לחתך המסמכים של הדפסת העתקים משוחזרים ברצף נוספו השדות הבאים: תאריך ערך, תאריך נוסף, אסמכתא 2, סה"כ במסמך.
נוספה אפשרות להגביל את החתך למשתמש מסוים או לכלל המשתמשים.

תפריט: מסמכים > מכירות/רכש > סוג המסמך הרצוי > קובץ קבוע > פעולות נוספות > הדפסות > הדפסת העתקים משוחזרים ברצף >

 

איחוד כל המסמכים ל- PDF אחד
ניתן בהפקת העתקים משוחזרים ברצף לדוא"ל, לאחד את כל המסמכים של החשבון לקובץ PDF אחד.  
לתשומת לבכם: היות וחלק מתיבות המייל שלכם מוגבלות בנפח, אנא הגבילו את טווח התאריכים, האסמכתאות וכו'.
התוכנה תשלח במייל קובץ אחד בשם:

HashDocMergeXXXX.pdf

XXXX מייצג את מפתח החשבון של הנמען   לדוגמה: HashDocMerge30001.pdf

תפריט: מסמכים > מכירות/רכש > סוג המסמך הרצוי > קובץ קבוע > פעולות נוספות > הדפסות > הדפסת העתקים משוחזרים ברצף >
E_MAIL > שליחת כל המסמכים לאותו חשבון במייל אחד > איחוד כל המסמכים ל- PDF אחד.

סגירת מסמך
נוספה אפשרות לבצע סגירת מסמך מתוך מסמך הבסיס שהופק. לדוגמה: מפיקים תעודת משלוח מתוך הזמנה שהופקה.
מפיקים חשבונית זיכוי מתוך חשבונית מס שהופקה.

יש לדפדף למסמך הבסיס שמעוניינים לסגור ולבחור בכפתור סגירת מסמך.

תפריט: מסמכים > מכירות/רכש > סוג המסמך הרצוי > קובץ קבוע > סגירת מסמך

 

ביטול מסמך
נוספה אפשרות לבטל בקלות מסמכים שהופקו. לביטול מסמך, נכנסים למסמכים ובוחרים בכפתור קובץ קבוע.
מאתרים את המסמך הרצוי.

בחלק התחתון של המסך, במסמכי מכירות ורכש, בוחרים בכפתור ביטול מסמך.
בחלק העליון של המסך בוחרים את סוג המסמך המבטל, לדוגמה: לביטול חשבונית מס יש לבחור
חן זיכוי או חן זיכוי סוכן.

כאשר מחיר הפריט הוא במט"ח ניתן לבחור שליפת שערים מחדש, בכדי להתאים את המחיר לשער הנוכחי.

כמו כן ניתן לבחור פתיחת מסמך בסיס, אם מעונינים בעת ביטול המסמך לפתוח את מסמכי הבסיס שעליהם המסמך הופק.
לדוגמה: כאשר מבטלים חשבונית ניתן לבחור פתיחה של תעודות המשלוח בכדי להפיק חשבונית חדשה על סמך תעודות המשלוח.

באמצעות אפשרות זו ניתן לבטל חשבוניות מס ריכוז ולפתוח את כל תעודת המשלוח בגינם הופקה החשבונית

תפריט: מסמכים > מכירות/רכש > סוג המסמך הרצוי > קובץ קבוע > ביטול מסמך

רשתות שיווק
ניתן מעתה להפיק מסמכי רשתות שיווק ברשת ממספר עמדות במקביל.
לפורמט ההדפסה של רשתות שיווק נוספה אפשרות להוסיף את השדה מספר סניף ברשת השיווק.

תפריט: מסמכים > מכירות > רשתות שיווק.

חשבונית ריכוז
הפקת חשבונית בסכום אפס
ניתן להפיק גם חשבונית ריכוז בסכום אפס. לדוגמא, סגירת תעודות משלוח ללא חיוב.
ניתן לקבוע סעיף זה כברירת מחדל בהגדרות חברה > הדפסת מסמכים, בנוסף לבחירת פורמט ההדפסה של חן הריכוז.

תפריט: מסמכים > מכירות > חשבונית מס ריכוז > פרטים נוספים > הפקת חשבונית בסכום אפס.

הדפסת העתקי מסמכי בסיס בחשבונית ריכוז
ניתן מעתה לקבוע שברירת המחדל של הפקת חשבונית ריכוז תכלול הדפסה של העתקי מסמכי הבסיס.
ניתן לבטל את ברירת המחדל בעת הפקת חשבונית הריכוז בפועל.
תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה כללי

נוספה האפשרות להפיק חשבונית עם סוג תנועה שבו חשבון ההכנסות הוא מסוג: הכנסות פטורות שאינן מדווחות למעמ ופטורות ממקדמות.

 

חשבונית מס ריכוז – שירות – התאמת פורמט הדפסה לחשבון 
נוספה אפשרות להתאים לכל כרטיס חשבון פורמט הדפסה לסוג המסמך: חשבונית מס ריכוז -שירות.
תפריט:
חשבונות > פעולות נוספות > פורמט הדפסה למסמכים

מסמכי יבוא/יצוא – שליחה לדוא"ל
במסמכי יבוא יצוא הנשלחים בדוא"ל יופיע מעתה שם החברה בלועזית, בנושא המייל ובגוף המייל,
בהנחה שלא נבחרה שליפה של טקסט קבוע אחר בהגדרות.

תפריט: מסמכי יצוא: מסמכים > מכירות > יצוא
מסמכי יבוא: מסמכים > רכש > יבוא

סריקה במסמכים נוספים
למסמכים רבים נוסף כפתור סריקה לטובת צירוף קובץ סרוק.

תפריט: מכירות / רכש: מסמכים > מכירות / רכש > מסמך לבחירתכם > פרטי מסמך > סריקה
קבלה
: מסמכים > קבלות > קבלה > הנה"ח > סריקה
כרטיס עבודה: מסמכים > שירות > כרטיס עבודה > נתונים נוספים > סריקה

 

העברה בין מחסנים / הזמנה למחסן

לתפריט הקליק הימני נוספו האפשרויות הבאות:
יתרה במחסן התנועה, יתרה במחסן המקור, ביטול יתרה לאספקה (רלוונטי רק במסמך הזמנה למחסן).

תפריט פעולות נוספות עוצב מחדש ורוכזו בו חלק מהסעיפים תחת הקטגוריות החדשות: מחירונים, הדפסות.
למחירונים נוספו האפשרויות: שליפת מחיר, שליפת מחיר לכל שורות המסמך, צפיה במסמכים קשורים > צפייה במסמך אב לשורה.

ללשונית פרטי מסמך נוסף השדה מחסן. נוספה אפשרות לעדכן ערכים לכל שורות המסמך עבור השדות: תאריך ערך, תאריך נוסף, מחסן וסוכן.

נוספה בדיקה פיננסית של לקוחות בסיכון באמצעות מערכת H-Protect המופעלת בשילוב מידע מחברת BDI (כרוכה בשמי מנוי חודשיים).

תפריט: מסמכים > מלאי > העברה בין מחסנים / הזמנה למחסן

למסמכים בזמני נוספה האפשרות: מחיקת כל המסמכים ללא פריטים בזמני.

תפריט:
מסמכים > מלאי > העברה בין מחסנים/הזמנה למחסן > רשימה > מחיקת כל המסמכים ללא פריטים בזמני

ניתן להפיק ברצף מסמכים שנשארו במאגר זמני.
תפריט:
מסמכים > מלאי > העברה בין מחסנים/הזמנה למחסן > פעולות נוספות > פעולות מיוחדות > הפקת מסמכים מטיוטהעדכון בעקבות ספירה

לדפדוף בקובץ קבוע של המסמך עדכון בעקבות ספירה נוסף שם המשתמש שהפיק את המסמך (מופיע בצד ימין למטה של המסך).

תפריט: מסמכים > מלאי > עדכון בעקבות ספירה > קובץ קבוע > המשך

קבלה

למסמך קבלת שקים נוסף השדה האופציונלי תאריך נוסף. ניתן להגדיר כי שדה זה יוצג בפקודת היומן.

תפריט: מסמכים > קבלות > קבלה > שקים >כפתור גליון דינמי > סימון השדה: תאריך נוסף.
הגדרת ברירת מחדל עבור פקודת היומן: הגדרות > הגדרות קופה > הגדרות קופה כללי.  

 

ביטול קבלה
ניתן מעתה לבטל בקלות קבלה שהופקה בטעות. מדפדפים לקבלה הרצויה ובוחרים בכפתור ביטול קבלה.
התוכנה תבטל את הקבלה ע"י מסמך מסוג: הוצאה מהקופה ורישום פקודת יומן מתאימה.
ניתן לבטל קבלה רק אם כל אמצעי התשלום טרם הופקדו, כלומר הביטול מתבצע לקבלה בשלמותה.

תפריט: מסמכים > קבלות > קבלה > קובץ קבוע > ביטול קבלה


חתך לדפדוף בקבלות שהופקו

בדפדוף בקבלות שהופקו באמצעות כפתור קובץ קבוע נוספו האפשרויות:
הצגת קבלות של עסקאות אשראי שהתבצעו במסוף מסוים.
הצגת קבלות מבוטלות.

תפריט: מסמכים > קבלות > קבלה > קובץ קבוע


מספר עותקים אפס בקבלה
ניתן מעתה להגדיר במספר עותקים להפקת קבלה – 0, הן בתפריט הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים והן בעת הפקת קבלה מסוימת.

 

סגירה על בסיס מזומן בקבלה לפי מסמכים
עסקים שעובדים על בסיס מזומן ומפיקים קבלות כנגד חן עסקה, יכולים בקבלת שקים ואשראי לבצע מעתה סגירות של חשבוניות עסקה לפי מסמכים. אפשרות זו פעילה כאשר מפיקים קבלת שקים או אשראי.
תפריט: מסמכים > קבלות > קבלת שקים / אשראי > לרשום סגירות מול חשבוניות עסקה לפי מסמכים > המשך עם סגירות

 

שבא: רישום אסמכתאות בפקודת יומן
על מנת לבצע בקלות התאמת כרטיסי אשראי בחשבשבת H-ERP,
מספר האסמכתא המלא של השידור לשבא (8 תווים) נרשם באסמכתא 5 בפקודת היומן
ובאסמכתא 1 נרשמים 7 התווים המועברים אליכם גם מהבנקים.

קרדיט גארד EMV
במהדורה זו גרסת קרדיט גארד כוללת תקן EMV עבור עסקאות טלפוניות.

 

מחולל מסמכים

במקרה של ערך זהה לשורה הקודמת להציג ריק
כאשר במסמך יש ערך שחוזר על עצמו בכל שורה במסמך, לדוגמה, מונה מים נוכחי, ניתן מעתה להציגו רק בשורה הראשונה,
כך שהוא לא יחזור על עצמו בשורות הבאות.

תפריט: מסמכים > מחולל מסמכים > בחירת הפורמט הרצוי > מציבים את הסמן על השדה הרלוונטי בחלק של הגדרת הפריטים במסמך >
בוחרים בכפתור מאפיינים / או בתפריט עריכה מאפיינים > במקרה של ערך זהה לשורה הקודמת להציג ריק

צביעת שורות הפריטים במסמך
לבחירת סוג מסגרת וצבע קווים נוספה אפשרות של צביעת שורות לסירוגין. ניתן לבחור את צבע השורה הראשונה לצביעת שורות אי זוגיות
וצבע השורה השנייה לצביעת השורות הזוגיות.

תפריט: מסמכים > מחולל מסמכים > בחירת הפורמט הרצוי > עריכה > מראה תכנון הטורים > בחירת סוג מסגרות > צביעת שורות לסירוגין >
צבע שורה ראשונה / שניה

 

שימוש בבר קוד מובנה
ניתן להגדיר כל שדה בפורמט ההדפסה, כגופן בר קוד פנימי, המוגדר בתוכנה וללא צורך ביבוא פונטים מיוחדים.

תפריט: מסמכים > מחולל מסמכים > בחירת הפורמט הרצוי > מציבים את הסמן על השדה הרצוי >  מאפיינים >
תאימות לברקוד > שימוש בפונט פנימי

כרטיסי פריט

לכרטיסי הפריט נוספו האפשרויות הבאות:

מחיר קניה אחרון לפני הנחות

בשדה זה מופיע מחיר הקניה ברוטו כפי שנרשם במסמך.
מחיר זה התווסף למחיר הקניה נטו לאחר הנחות.
במסך הגדרות חברה יש לבחור את המחיר שישלף אוטומטית למסמכי הרכש.
ברירת המחדל היא מחיר נטו כולל הנחה, כפי שהיה עד כה.


סריקה 

לקוחות המעוניינים לצרף קובץ סרוק לרשומת הפריט, יסרקו את המסמך במסך זה ע"י בחירה בכפתור סריקה.


שינוי (כאשר מבצעים תיקון בנתוני הפריט)

סעיף זה רלוונטי עבור עסקים שבחרו בהגדרות חברה > הגדרות כלליות חשבונות/פריטים > עדכון פרטי פריט קיים באמצעות
הקליק הימני בעכבר
. מעתה יש לבחור בכפתור שינוי על מנת לשנות את השדות: סוג פריט, פטור ממעמ, פריט שקיל וסטטוס פריט.

 

הכנסות פטורות שאינן מדווחות
ניתן מעתה להגדיר לפריט חשבון הכנסות פטורות עם חשבון ראשי: הכנסות פטורות שאינן מדווחות למעמ ופטורות ממקדמות.

תפריט: פריטים > כרטיסי פריט

 

שאילתות לפריט
שאילתות לפריט מציג בחלק העליון של המסך שדות רלוונטיים לפריט, שניתן לבחור באמצעות הגליון הדינמי.
לדוגמה: שם פריט, יתרה, מחיר קניה אחרון ועוד.
בחלק התחתון של המסך מוצגות לשוניות המציגות שאילתות בנושאים הבאים:
כרטסת פריט, מחירונים, מסמכים אחרונים לפריט (כולל אפשרות להציג מסמכים במאגר זמני), יתרות.

תפריט: פריטים > שאילתות לפריט

דוחות

לתפריט דוחות נוסף הסעיף: קבצים במבנה אחיד BKMV. סעיף זה מופיע גם בתפריט כללי > תכניות עזר.

שם התפריט דוחות מלאי תוקן לשם דוחות שיווק ומלאי.

הדפסת לוגו

לכל הדוחות נוספה אפשרות של הדפסת לוגו. התוכנה שולפת את הגדרת הלוגו של החברה הנוכחית, אם הוגדר כזה במחולל המסמכים.
אפשרות זו נוספה גם למחוללי הדוחות החשובים: מאזן בוחן, דוח יתרות מלאי וכדומה.

תפריט: דוחות

דוח מאזן שנתי לפי חודשים

נוספה אפשרות להגביל את שנת המס גם לפי תאריכי ערך.

תפריט: דוחות > דוחות הנה"ח > מאזן בוחן > מאזן שנתי לפי חודשים

 דוח מעמ לקובץ PCN874

שידור הקובץ באתר רשות המיסים
לחלון נתוני ההפקה, המוצג בדוח מע"מ PCN874, נוספה האפשרות שידור הקובץ באתר רשות המיסים.
סעיף זה מוצג כאשר בוחרים יצירת קובץ לשידור. התוכנה מפעילה קישור המציג את חלון שידור הקובץ באתר רשות המיסים..

תפריט: דוחות > דוח מעמ לקובץ PCN874

 

דוחות מע"מ מפורטים

לתפריט דוחות הנה"ח נוסף תת סעיף חדש בשם: דוחות מע"מ מפורטים.

דוחות מעמ מפורטים חשבשבת מערכת ERP תוכנה לניהול העסק שיפורי מהדורה

בסעיף זה מוצגים 3 דוחות חדשים:

ריכוז דיווחי מעמדוח המרכז את דיווחי מעמ מקוון (874) ומציג את הטורים הבאים:
מזהה דוח מעמ, חודש ושנת דיווח, סך עסקאות חייבות, עסקאות פטורות, מעמ עסקאות, מעמ תשומות ומעמ תשומות לנכסים.למידע מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:
https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/874RepCon.pdf
איתור תנועה בדיווח מע"מ 874

איתור תנועות המציג את הנתונים הבאים בתנועה מבוקשת שדווחה למעמ: חודש דיווח, שנת דיווח ומספר דוח מעמ.

להסבר מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/874RepTrn.pdf

כרטסת לבדיקת דיווח מע"מ 874

כרטסת המציגה את כל תנועות כרטיסי החשבון המשתתפים במעמ: כלומר, בעלי אחד מהחשבונות הראשיים הבאים: מעמ עסקאות, מעמ תשומות, מעמ תשומות לנכסים.

הכרטסת כוללת אפשרות להבחין בין תנועות שדווחו בהפקת דוח מעמ מקוון Pcn874, לבין תנועות שטרם דווחו.

להסבר מפורט נא הקליקו על הקישור הבא:

https://h-erp.co.il/wp-content/uploads/2021/12/874RepLed.pdf

תפריט: דוחות > דוחות הנה"ח > דוחות מע"מ מפורטים

מחולל דוחות/אשף דוחות

מחוללי דוחות חדשים

דו"ח התאמות בנקים – מחולל דוחות הכולל שדות הן מדף הבנק והן מהתנועה בהנה"ח שהותאמה.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > הנה"ח > ניתוח כרטיסים > דוח התאמות בנקים


זיכוי תשלומי אשראי
– מחולל זה מאפשר להציג רשימת זיכויים של תשלומי אשראי בקבלות.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > קופה > איתור קבלות בשקלים 


שינויים ועדכונים בכרטיסי חשבון / בכרטיסי פריט
2 מחוללים חדשים המאפשרים להציג את כל השינויים שבוצעו בכל שדה בכרטיס החשבון או בכרטיס הפריט.
ניתן להציג בדוחות גם את פרטי המשתמש שביצע את השינויים.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > כללי > שינויים ועדכונים בכרטיסי חשבון / בכרטיסי פריט

רשימת דוחות במחולל
אינדקס דוחות זה כולל את הנתונים הבאים: מזהה הדוח, שם הדוח, האם הדוח ב'קליק' האם ניתן לתזמון, ועוד.
באמצעות מחולל זה ניתן לתזמן בקלות דוחות בתפריט משימות מתוזמנות.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > כללי > רשימת דוחות במחולל

 

שיפורים במחוללים קיימים

למחולל הפקדת אשראי נוספו 2 טורים:
סוג מסמך ו- סוג מסמך הפקדה.

תפריט: דוחות > מחולל דוחות > קופה > הפקדת אשראי  

ממשקים

יבוא חשבונות
נוספה אפשרות לעדכן נתונים בכרטיס חשבון קיים על פי מספר עוסק מורשה ללא ציון מפתח החשבון.

יבוא דפי בנק בשיטת
ODBC
שדה פרטים ביבוא דפי בנק הורחב ל 250 תווים.

יבוא דפי בנק – ישראכרט שוברים CHS
לממשק קליטת דפי בנק מישראכרט בשיטת שוברים נוספה אפשרות לסמן פיצול ספקים. כאשר מסמנים אפשרות זו ניתן לציין את מספר הספק
ולשייך לאותו ספק 4 כרטיסי חשבון: ישראכרט שוברים שקלים, ישראכרט שוברים דולרים, אמריקן שוברים שקלים ואמריקן שוברים דולרים.
לאחר אישור ניתן לרשום מספר ספק נוסף ושוב לקשר 4 כרטיסי חשבון וחוזר חלילה.

יבוא תנועות הנהלת חשבונות
ביבוא תנועות הנהח"ש בשיטת odbc, אם שדה אסמכתא כולל מקף, לדוגמה, 1002-25, בעת הקליטה התוכנה תשמיט את המקף ותרשום ספרות בלבד. בדוגמה זו, 100225.

יבוא תנועות מלאי

נוספה אפשרות לקלוט מסמך שבו שדה כמות גדול מהכמות במסמך הבסיס.
שדה זה נוסף גם לקליטת ממשקים חיצונית באמצעות הגדרת ממשקים (מסופון 2).

נוספה האפשרות: הדפסה לאחר ההפקה.
מסמנים אפשרות זו בכדי להדפיס את המסמכים שנקלטים בממשק הנוכחי.

יבוא תנועות קופה / יבוא תנועות קופה לזמני
לממשקי קופה לקליטת קבלות נוספו שדות חדשים: אסמכתא 3, קוד תמחיר.

תפריט: כללי > ממשקים – יבוא נתוני הנה"ח ו- CRM / ממשקים – יבוא נתוני מלאי

בדיקת נתונים

לבדיקת נתונים נוסף הסעיף: בדיקת כפילות מספר עוסק מורשה.
כאשר נמצא מספר עוסק שמופיע ביותר מחשבון אחד בחשבשבת, מופיע חלון ובו מספר העוסק מורשה.
ניתן להעתיק מספר זה ולבצע חיפוש משדה מפתח חשבון על ידי קליק ימני > חיפוש חשבון לפי מס' עוסק מורשה.

תפריט: כללי > בדיקת נתונים

 

התקנת קובץ תעודה יעודית למסוף שבא (סעיף זה פעיל רק ללקוחות שעובדים עם שבא)

לכל מסוף שעובד עם שבא יש להתקין תעודה ייחודית. בעת התקנת מערכת אשראי בחשבשבת אנו מתקינים עבורכם את התעודות.
סעיף זה מיועד למקרים של הוספת מסופים חדשים.
קובץ התעודה מיוצר ע"י שבא ומועבר אליכם מצוות התמיכה של חשבשבת. על פי הוראתם יש להיכנס לחלון זה ולבצע התקנה.

תפריט: כללי > תכניות מדריכים > התקנת קובץ תעודה

חיובים קבועים – חוזים

ניהול חוזים מופיע מעתה בתפריט חשבשבת כחיובים קבועים – חוזים.
ביצועי המערכת בעת יצירת המסמכים שופרו משמעותית.

מערכת ניהול חוזים כוללת במהדורה זו את 2 הסעיפים הבאים:
● הגדרות
● הפקת חוזה

הגדרות
בסעיף חדש זה קובעים את הגדרות ברירת מחדל לכל סוג מסמך המופק במערכת חיובים קבועים.
כל הסעיפים הרלוונטיים אוחדו למסך אחד לנוחות המשתמש. ניתן כמובן לשנות את ברירות המחדל לחוזה ספציפי שמגדירים.


הפקת חוזה
בחלון זה מגדירים ומפיקים חוזים ספציפיים לקבוצת חשבונות ופריטים, הן חוזה בודד והן חוזה קבוצתי.
ניתן מחלון זה גם לבצע: דוח שידורי שבא ושידור עסקאות אשראי.


קבוצת חוזים
מעבר בין חוזה ספציפי לקבוצת חוזים מבצעים ע"י סימון הסעיף קבוצת חוזים.
סעיף זה מוצג בלשוניות: רשימת חוזים, הגדרת חוזה וספריית הפקות קבוצתיות

לרשימת המסמכים שניתן להפיק בחיובים קבועים נוסף המסמך הזמנה.

במסמכים הכוללים חוזה עם תשלום באשראי (חשבונית מס קבלה אשראי וקבלת אשראי) ניתן להגדיר לכל חוזה מסוף אשראי שונה.

פורמט הדפסה
ניתן להגדיר לכל לקוח פורמט הדפסה לקבלת חוזים.
ניתן להגדיר לכל חוזה פורמט הדפסה ייחודי.
בעת הפקת טיוטה התוכנה מדפיסה את המסמך בפורמט הדפסה שהוגדר בחוזה.

טיוטות שגויות באשראי
כאשר מפיקים חוזה עם תשלום באשראי והתקבלו לחלק מהחוזים הודעות שגיאה שנשמרו כטיוטות, לא ניתן יהיה להמשיך
ולהפיק חוזה חדש מאותו סוג עד לסיום הטיפול בטיוטות השגויות.
ניתן כמובן, במידת הצורך, למחוק טיוטות אלו ולהפיקן שוב בשלב מאוחר יותר.

תפריט: מסמכים > חיובים קבועים – חוזה  

 

שירות

פריטים לא לחיוב
ניתן לבחור ששורות לא לחיוב בסכום אפס לא יודפסו גם עבור האפשרויות הבאות:

 1. לשונית עבודות חוץ
 2. לשונית פרטי עבודה – שעות עבודה (בחלק העליון של המסך).

תפריט: מסמכים > שירות > כרטיס עבודה > פרטי עבודה > סגירת כרטיס ע"י חשבונית > הוספת שורות לא לחיוב בסכום אפס

הגדרות

שליפת מחיר קניה אחרון במסמכי רכש

ניתן לקבוע איזה מחיר קניה יישלף כברירת מחדל למסמכי הרכש:
מחיר נטו כולל הנחה: מחיר אחרי כל ההנחות (הנחת שורה והנחה כללית),
מחיר ברוטו: המחיר שנרשם במסמך האחרון.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הגדרות כלליות

 

סגירת מסך בסיום עדכון קבוצת מחירים לא פעילים /פעילים

ניתן לקבוע את ברירת המחדל עבור הסעיפים: עדכון קבוצת מחירים ללא פעילים / עדכון קבוצת מחירים לפעילים,
שבתפריט פעולות נוספות >  מחירים מיוחדים.
כאשר סעיף זה לא מסומן התוכנה לא תסגור את החלון, בסיום העדכון קבוצת מחירים פעילים/לא פעילים.
יעיל כאשר יש צורך לבצע מספר עדכונים באופן רציף.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הגדרות כלליות – המשך

 

הפקת חשבוניות ריכוז בסכום אפס

ניתן להגדיר כברירת מחדל הפקת חשבוניות ריכוז בסכום אפס. לדוגמה: הופקו רק תעודות משלוח ללא מחירים ומעוניינים לסגור אותן.
אם סעיף זה לא סומן ובעת הפקת חשבונית ריכוז נוצרת חשבונית בסכום אפס, יוצג חלון מסמכים שלא יופקו ותצוין הסיבה:
חשבונית בסכום אפס.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים

  

שיטת הפקה במסמכי ריכוז

ניתן לקבוע את ברירת המחדל לשיטת ההפקה בה יופקו חשבוניות ריכוז:
האפשרויות: שורה אחת לכל מסמך בסיס, שורה אחת לכל פריט באותו מחיר, כל השורות של כל מסמכי הבסיס או מסמך נפרד
לכל מסמך בסיס.
לפני ההפקה ניתן, כמובן, לשנות בחירה זו.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים  

 

הדפסת מספר ע.מ בספח השק

ניתן לקבוע כברירת מחדל שעל גבי שקים המופקים בתוכנה יודפס מספר העוסק מורשה של מקבל התשלום.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים – המשך 

האם לבטל התאמות בביטול שק

ניתן להגדיר כברירת מחדל שבעקבות ביטול שק שהופק בחשבשבת, תבוטל ההתאמה בין חשבונית הספק לתשלום שבוטל.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים – המשך  

מחיצת יעד לשמירת קבצי מס"ב

מסמנים סעיף זה אם מעוניינים לקבוע מחיצת יעד שבה ישמר קובץ השידור למס"ב.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים – המשך  

  

רישום תאריך נוסף מפרטי השק בפקודת היומן

לקבלת שקים נוספה אפשרות לרשום תאריך נוסף לכל שורת שק. מסמנים סעיף זה אם מעוניינים להציג תאריך זה
בשדה תאריך 3 בפקודת היומן.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – המשך

  

הגדרות קופה – אשראי

מסך הגדרות קופה, עבור משתמשי מערכת תקבולים באשראי, עבר שינוי. עסקים שכבר עובדים עם המערכת לא צריכים לבצע שינוי
בהגדרת קופות אשראי או חברות סליקה.

כרטיסי חשבון קופות אשראי
בסעיף זה מגדירים את כרטיסי החשבון של קופות האשראי בשקלים ומט"ח של החברות המנפיקות כרטיסי אשראי: כאל, ישראכרט, MAX, Finitione.
יש להגדיר את החברות הרלוונטיות עבורכם.

כרטיסי חשבון חברות סליקה
בסעיף זה רושמים את כרטיסי החשבון של הבנקים המוגדרים עבור עסקאות שנסלקות ע"י כאל, ישראכרט, MAX, Finitione, קרדקום וטרנזילה.
יש להגדיר את החברות הרלוונטיות עבורכם.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי 

 

הסעיפים הבאים רלוונטיים לקבלת תשלום באשראי עבור שבא, קרדיט גארד ועסקאות ידניות:

ברירת מחדל – זיכוי ע"ס עסקת מקור
מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שזיכוי לעסקה שנרשמה באשראי תתבצע על סמך עסקת המקור כולל פרטי האשראי שנרשמו בה.
בנוסף, ניתן להגדיר, ברמת המשתמש, האם פרטי האשראי ישלפו מהקבלה המקורית או שהמשתמש יוכל לבחור פרטי אשראי שונים.

 

בחירת שיטות תשלום/עדכון מועדי זיכוי
סעיפים אלו הופרדו ל- 2 כפתורים: בחירת שיטות תשלומים ועדכון מועדי זיכוי.

תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי  

 

משתמשים

לסעיף ביצוע עסקאות זיכוי נוספו 2 תתי סעיפים שיש לבחור אחד מהם:

לזכות כרטיס האשראי של עסקת החובה או כל כרטיס אחר
במקרה זה המשתמש יוכל לבחור באיזה כרטיס אשראי יתבצע הזיכוי. על פי כרטיס האשראי בו התבצע התשלום המקורי או אחר.

לזכות כרטיס האשראי של עסקת החובה בלבד (למעט עסקאות מקורא הכרטיסים)
במקרה זה הזיכוי יתבצע על פי כרטיס האשראי בו התבצע התשלום המקורי, למעט עסקה שמתבצעת ע"י קורא כרטיסים.

תפריט: הגדרות > משתמשים > הרשאות כלליות המשך

ביטול כל הרשאות המשתמש
לתפריט פעולות נוספות למשתמשים נוספה האפשרות ביטול כל הרשאות המשתמש.

חיפוש משתמש
בחיפוש משתמש המתבצע מתוך תפריט פעולות נוספות > חיפוש משתמש, כאשר מתחילים לרשום את שם המשתמש מוצגות מיד תוצאות החיפוש.

תפריט: הגדרות > משתמשים > פעולות נוספות

הגדרת תבנית דוא"ל למסמכים

ניתן להגדיר לכל סוג מסמך שנשלח דיגיטלית מחשבשבת H-ERP, תבנית הכוללת נוסח קבוע של הודעת דוא"ל.
התבנית מאפשרת להכין נוסח קבוע הכולל שורת נושא לדוא"ל ואף את תוכן הדוא"ל ולשבץ בטקסט שדות מתוך המסמך שנשלח,
לדוגמה: שם לקוח, מספר המסמך שנשלח, סכום המסמך, תאריך פרעון ועוד.
בעת שליחת הדוא"ל טקסט זה יצטרף למסמך שהופק בחשבשבת H-ERP.

התבניות המוגדרות משותפות לכל החברות ולכל המשתמשים.

תפריט: הגדרות > הגדרת תבנית דוא"ל למסמכים

הגדרות מסמכים ל H-Protect

סעיף זה מיועד ללקוחות שעושים שימוש במערכת H-protect של חשבשבת, מערכת לבדיקה פיננסית של הלקוחות שלכם בשיתוף חברת BDI.
בסעיף זה קובעים עבור אילו מסמכי שיווק ורכש תתבצע בדיקה של מצב הלקוח לפני ההפקה.

ניתן לבחור האם תתבצע בדיקה בלבד (תוצאת הבדיקה תוצג באמצעות "רמזור"), או שבנוסף

ל'רמזור' ייפתח חלון התראה לפני הפקת המסמך.

תפריט: הגדרות > הגדרות מסמכים ל- H-Protect

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP