חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דוח שנתי איחוד עוסקים – חשבשבת ERP

רשות המסים דורשת מכל חברה הנמצאת באיחוד עוסקים להגיש דוח שנתי הכולל פירוט עסקאות ותשומות שאינן כוללות מע"מ:

  • סך המכירות וסך הרכישות שנעשו כנגד החברות באיחוד העוסקים.
  • סך המכירות והרכישות שנעשו כנגד לקוחות וספקים שאינם באיחוד.

סיכומי המכירות והרכישות מדווחים לרשות המסים, באתר רשות המסים, באזור האישי, בכתובת הבאה: 

https://www.misim.gov.il/emehudosk/wloginInternet.aspx

הנתונים הדרושים לדוח הם:

עסקאות

חייבות מע"מ

פטורות

סה"כ

מכירות לחברים באיחוד

   

מכירות לגורמים מחוץ לאיחוד

   

סה"כ

   

 תשומות

 תשומות ציוד

 תשומות אחרות

 סה"כ

רכישות מחברים באיחוד

   

רכישות מגורמים מחוץ לאיחוד

   

סה"כ

   

ניתן להפיק דוח שמפרט נתונים אלה באמצעות דוח שנתי איחוד עוסקים מתוך תפריט: דוחות > דוחות הנה"ח > דוחות מס הכנסה ומע"מ

הדוח מניח שהנתונים נרשמו באופן המתאים לדוח מע"מ מקוון.

יש להפיק את הדוח עבור כל אחת מהחברות באיחוד.

 

הפקת הדוח

כאמור, בתפריט דוחות > דוחות הנה"ח > דוחות מס הכנסה ומע"מ בוחרים בסעיף: דוח שנתי איחוד עוסקים.

במסך זה רושמים את שנת המס עבורה מופק הדוח ובוחרים בכפתור הפעלה.

הדוח מחשב את סך העסקאות והתשומות על סמך הנתונים בתנועות היומן שנרשמו לכרטיסי הכנסות, הכנסות פטורות והוצאות בהתאם להגדרת החשבון הראשי של כרטיס החשבון או על סמך סיכומי דוחות מעמ חודשיים. התוכנה מזהה את החברות באיחוד על פי שדה מספר עוסק מורשה בכרטיס החשבון.

אם רוצים להדפיס את הנתונים המוצגים בדוח יש לבחור בכפתור המדפסת. התוכנה תציג את הנתונים למסך. בחלון תצוגה מקדימה ניתן לבחור הדפסה למדפסת או יצוא ל- PDF, EXCEL.

לשאלות נוספות מוזמנים לפנות אלינו בטופס העזרה