חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עדכון קבוצת חשבונות

פונקציה זו בתפריט מאפשרת לעדכן ערך זהה בשדה כלשהו בקבוצת חשבונות או לבצע פעולה גורפת על קבוצת חשבונות. פעולה זו חוסכת עדכון ידני של כל כרטיס חשבון בנפרד.

באמצעות סעיף זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

  • עדכון שדה מרשומת חשבון.
  • עדכון סכום נוסף, תאריך נוסף ונתון נוסף / מחיקת סכום נוסף, תאריך נוסף ונתון נוסף.
  • עדכון פורמט הדפסה ומספר עותקים לחשבון / מחיקת פורמט הדפסה לחשבון.
  • עדכון טבלת הנחות ועמלות / מחיקת טבלת הנחות ועמלות.
  • עדכון יתרת חשבון / יתרת אובליגו.
  • עדכון כתובת לייצוא.
  • מחיקת קבוצת חשבונות (אפשרות זו פעילה רק במהדורת חשבשבת 2010 והמחיקה מתייחסת לחשבונות שאין להם תנועות)

בוחרים בתפריט הנהלת חשבונות > עדכון קבוצת חשבונות.

163

תחילה בוחרים בצד ימין של החלון את השדה לעדכון, כלומר, איזה שדה יעודכן או איזו פעולה תתבצע. כאשר בוחרים בעדכון שדה מרשומת חשבון מוצגת רשימת השדות ממוינת לפי סדר א-ב, כפי שמדגים החלון הבא:

164

בחלקו התחתון של המסך (מסומן בחץ בחלון הנ"ל) רושמים או בוחרים, בהתאם לסוג השדה לעדכון, את הערך שיעודכן.

בעדכון שדות כדוגמת, קוד מיון, סוכן, מיקוד וכדומה מוצגת תיבה בה רושמים ערך לעדכון.

בעדכון שדות המקושרים לרשימת בחירה (combo box), בחירת תאריך, בחירת ערך בוליאני (כן – לא) או כמות, מוצג שדה עדכון מתאים:

דוגמה לעדכון שדה חשבון ראשי:

165

דוגמא נוספת –  שיוך פורמט הדפסה ספציפי לקבוצת לקוחות:

166

בצד שמאל של המסך קובעים את חתך החשבונות לעדכון. ניתן לקבוע חתך חשבונות לשדות הבאים: קוד מיון, מפתח חשבון, חתך, שדות נוספים (תאריך, סכום ונתונים), חשבון ראשי וקוד מאזן. כמו כן ניתן לבחור האם לעדכן את כל החשבונות, רק חשבונות פעילים או רק חשבונות לא פעילים.

לדרוס ערכים שונים מאפס / ריק / לדרוס הגדרות קודמות: מסמנים סעיף זה אם העדכון כולל דריסת ערכים קיימים. סעיף זה יופיע רק אם העדכון כולל שדות בהם קיימים ערכים קודמים.

לפני ביצוע העדכון מומלץ לבחור בכפתור תצוגה מקדימה. התוכנה תציג את קבוצת החשבונות שלגביה יחול העדכון.

167

אם הרשימה כוללת חשבונות שלא מעוניינים לעדכן, יש להציב את הסמן על השורה הרצויה ובאמצעות קליק ימני בעכבר לבחור באפשרות מחיקת שורה.

להפעלת עדכון החשבונות ברשימת התצוגה המקדימה בוחרים בכפתור עדכון.

אם מעונינים לבטל את העדכון בוחרים בכפתור חזרה.

דוגמה נוספת:

עדכון קוד מיון 300 לכל כרטיס החשבון שהחשבון הראשי שלהם הוא לקוחות.

168