קורסים ירושלים

מידע כללי

הקורסים בתוכנת "חשבשבת" מתקיימים ברח' בית הדפוס 12 , ירושלים

הקורסים במהדורת חלונות בלבד

לכל קורס ניתן לשלוח עד 2 אנשים מאותה חברה, למועד אחר ניתן לשלוח אנשים נוספים.

פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים.

אנו מקיימים קורסים למתקדמים בנושאים הבאים: התאמות בנקים, ניהול מלאי ורכש ומחוללי דוחות.

ההרשמה לקורסים מתקדמים מותנית בהשתתפות בקורס בסיסי להפעלת התוכנה הרשומים לעיל.

* קורס חשבשבת בחלונות מניח כי המתלמדים בקיאים במערכת ההפעלה Windows במסכיה השונים ובשימוש בעכבר. 

תיאום והרשמה

ז'אנה מיליס– מתאמת קורסים

טלפון ישיר: 03-7197708  שלוחה 4 פקס: 02-6518028

אימייל: zanam@wizsoft.com

 במקרה של ביטול נבקשכם ליצור קשר מיידי, בכדי שנוכל לרשום לקוחות אחרים במקומכם.

להלן הקורסים המוצעים לחודש הקרוב

דילוג לתוכן