קורסים ירושלים

מידע כללי

הקורסים בתוכנת “חשבשבת” מתקיימים ברח’ בית הדפוס 12 , ירושלים

הקורסים במהדורת חלונות בלבד

לכל קורס ניתן לשלוח עד 2 אנשים מאותה חברה, למועד אחר ניתן לשלוח אנשים נוספים.

פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים.

אנו מקיימים קורסים למתקדמים בנושאים הבאים: התאמות בנקים, ניהול מלאי ורכש ומחוללי דוחות.

ההרשמה לקורסים מתקדמים מותנית בהשתתפות בקורס בסיסי להפעלת התוכנה הרשומים לעיל.

* קורס חשבשבת בחלונות מניח כי המתלמדים בקיאים במערכת ההפעלה Windows במסכיה השונים ובשימוש בעכבר. 

תיאום והרשמה

ז’אנה מיליס– מתאמת קורסים

טלפון ישיר: 03-7197708  שלוחה 4 פקס: 02-6518028

אימייל: zanam@wizsoft.com

 במקרה של ביטול נבקשכם ליצור קשר מיידי, בכדי שנוכל לרשום לקוחות אחרים במקומכם.

להלן הקורסים המוצעים לחודש הקרוב

תוכן לקוחות חדשים – הנה”ח

כללי – אופן העבודה בתוכנה, שימוש במקשים מהירים, הגדרות כלליות, הגדרת תפריט אישי, אינדקס חשבונות, חיפושים באינדקס, סוגי תנועה, פקודות יומן, תנועות סטורנו, העתקת תנועות ממנה למנה, קליטת קבוצת מנות, תיקון תנועות, דוחות קבועים: מאזן בוחן, כרטסת, איתור תנועות ועוד. במהלך ההשתלמות נדגיש את השיפורים במהדורת חשבשבת ERP

תוכן לקוחות חדשים  שיווק

כללי – אופן העבודה בתוכנה, שימוש במקשים מהירים, הגדרות כלליות, הגדרת תפריט אישי, אינדקס חשבונות, חיפושים באינדקס, סוגי תנועה, דפדוף והדפסת פקודות יומן, הפקת אינדקס חשבונות, הגדרות קופה ומלאי, קבלות והפקדות, אינדקס פריטים, הגדרת מחירונים ומחירים מיוחדים, הפקת אינדקס פריטים ומחירונים, הפקת מסמכי שיווק (הזמנה, תעודת משלוח, חשבונית ועוד), דוחות שיווק

הנה”ח לקוחות חדשים-מרץ2020

שיעור 1 הנה”ח:   22/03/2020  יום א’ בין השעות 9:00-13:00

שיעור 2 הנה”ח:   24/03/2020  יום ג’ בין השעות 9:00-13:00

שווק לקוחות חדשים-מרץ2020 

שיעור 1 שווק :    26/03/2020 יום ה’ בין השעות 9:00-13:00 

שיעור 2 שווק :    29/03/2020 יום א’ בין השעות 9:00-13:00

 ההשתלמות התאמות

התאמות ותשלומים : התכנים הנלמדים: 1. ניתוח כרטיסים – ניתוח יתרות אוטומטי, ניתוח יתרות ידני לכרטיסי חו”ז, סגירה “על חשבון”. 2. התאמות בנקים והתאמות כרטיסי אשראי – קליטה אוטומטית של דפי בנק וכרטיסי אשראי, התאמות אוטומטיות. 3. דוחות ביקורת – התאמות, פתוחים, גיול חובות וכד’. 4. תשלומים לספקים – הפקת שקים ידנית ואוטומטית, תשלום באמצעות מס”ב.

קורס התאמות ותשלומים-חודש  מרץ2020

25/03/2020 יום ג’ בין השעות 9:00-13:00

קורס מחולל דוחות   

 

תוכן לקוחות חדשים – הנה”ח

כללי – אופן העבודה בתוכנה, שימוש במקשים מהירים, הגדרות כלליות, הגדרת תפריט אישי, אינדקס חשבונות, חיפושים באינדקס, סוגי תנועה, פקודות יומן, תנועות סטורנו, העתקת תנועות ממנה למנה, קליטת קבוצת מנות, תיקון תנועות, דוחות קבועים: מאזן בוחן, כרטסת, איתור תנועות ועוד. במהלך ההשתלמות נדגיש את השיפורים במהדורת חשבשבת ERP

תוכן לקוחות חדשים  שיווק

כללי – אופן העבודה בתוכנה, שימוש במקשים מהירים, הגדרות כלליות, הגדרת תפריט אישי, אינדקס חשבונות, חיפושים באינדקס, סוגי תנועה, דפדוף והדפסת פקודות יומן, הפקת אינדקס חשבונות, הגדרות קופה ומלאי, קבלות והפקדות, אינדקס פריטים, הגדרת מחירונים ומחירים מיוחדים, הפקת אינדקס פריטים ומחירונים, הפקת מסמכי שיווק (הזמנה, תעודת משלוח, חשבונית ועוד), דוחות שיווק

הנה”ח לקוחות חדשים-דצמבר

שיעור 1 הנה”ח:   22/12/2019  יום א’ בין השעות 9:00-13:00

שיעור 2 הנה”ח:   23/12/2019  יום ב’ בין השעות 9:00-13:00

שווק לקוחות חדשים-דצמבר 

שיעור 1 שווק :    25/12/2019 יום ד’ בין השעות 9:00-13:00 

שיעור 2 שווק :    26/12/2019 יום ה’ בין השעות 9:00-13:00

 ההשתלמות התאמות

התאמות ותשלומים : התכנים הנלמדים: 1. ניתוח כרטיסים – ניתוח יתרות אוטומטי, ניתוח יתרות ידני לכרטיסי חו”ז, סגירה “על חשבון”. 2. התאמות בנקים והתאמות כרטיסי אשראי – קליטה אוטומטית של דפי בנק וכרטיסי אשראי, התאמות אוטומטיות. 3. דוחות ביקורת – התאמות, פתוחים, גיול חובות וכד’. 4. תשלומים לספקים – הפקת שקים ידנית ואוטומטית, תשלום באמצעות מס”ב.

קורס התאמות ותשלומים-חודש  דצמבר

24/12/2019 יום ג’ בין השעות 9:00-13:00

קורס מחולל דוחות   

 

תוכן לקוחות חדשים – הנה”ח

כללי – אופן העבודה בתוכנה, שימוש במקשים מהירים, הגדרות כלליות, הגדרת תפריט אישי, אינדקס חשבונות, חיפושים באינדקס, סוגי תנועה, פקודות יומן, תנועות סטורנו, העתקת תנועות ממנה למנה, קליטת קבוצת מנות, תיקון תנועות, דוחות קבועים: מאזן בוחן, כרטסת, איתור תנועות ועוד. במהלך ההשתלמות נדגיש את השיפורים במהדורת חשבשבת ERP

תוכן לקוחות חדשים  שיווק

כללי – אופן העבודה בתוכנה, שימוש במקשים מהירים, הגדרות כלליות, הגדרת תפריט אישי, אינדקס חשבונות, חיפושים באינדקס, סוגי תנועה, דפדוף והדפסת פקודות יומן, הפקת אינדקס חשבונות, הגדרות קופה ומלאי, קבלות והפקדות, אינדקס פריטים, הגדרת מחירונים ומחירים מיוחדים, הפקת אינדקס פריטים ומחירונים, הפקת מסמכי שיווק (הזמנה, תעודת משלוח, חשבונית ועוד), דוחות שיווק

הנה”ח לקוחות חדשים-דצמבר

שיעור 1 הנה”ח:   22/12/2019  יום א’ בין השעות 9:00-13:00

שיעור 2 הנה”ח:   23/12/2019  יום ב’ בין השעות 9:00-13:00

שווק לקוחות חדשים-דצמבר 

שיעור 1 שווק :    25/12/2019 יום ד’ בין השעות 9:00-13:00 

שיעור 2 שווק :    26/12/2019 יום ה’ בין השעות 9:00-13:00

 ההשתלמות התאמות

התאמות ותשלומים : התכנים הנלמדים: 1. ניתוח כרטיסים – ניתוח יתרות אוטומטי, ניתוח יתרות ידני לכרטיסי חו”ז, סגירה “על חשבון”. 2. התאמות בנקים והתאמות כרטיסי אשראי – קליטה אוטומטית של דפי בנק וכרטיסי אשראי, התאמות אוטומטיות. 3. דוחות ביקורת – התאמות, פתוחים, גיול חובות וכד’. 4. תשלומים לספקים – הפקת שקים ידנית ואוטומטית, תשלום באמצעות מס”ב.

קורס התאמות ותשלומים-חודש  דצמבר

24/12/2019 יום ג’ בין השעות 9:00-13:00

קורס מחולל דוחות   

 

תוכן לקוחות חדשים – הנה”ח

כללי – אופן העבודה בתוכנה, שימוש במקשים מהירים, הגדרות כלליות, הגדרת תפריט אישי, אינדקס חשבונות, חיפושים באינדקס, סוגי תנועה, פקודות יומן, תנועות סטורנו, העתקת תנועות ממנה למנה, קליטת קבוצת מנות, תיקון תנועות, דוחות קבועים: מאזן בוחן, כרטסת, איתור תנועות ועוד. במהלך ההשתלמות נדגיש את השיפורים במהדורת חשבשבת ERP

תוכן לקוחות חדשים  שיווק

כללי – אופן העבודה בתוכנה, שימוש במקשים מהירים, הגדרות כלליות, הגדרת תפריט אישי, אינדקס חשבונות, חיפושים באינדקס, סוגי תנועה, דפדוף והדפסת פקודות יומן, הפקת אינדקס חשבונות, הגדרות קופה ומלאי, קבלות והפקדות, אינדקס פריטים, הגדרת מחירונים ומחירים מיוחדים, הפקת אינדקס פריטים ומחירונים, הפקת מסמכי שיווק (הזמנה, תעודת משלוח, חשבונית ועוד), דוחות שיווק

הנה”ח לקוחות חדשים-נובמבר

שיעור 1 הנה”ח:   18/11/2019  יום ב’ בין השעות 9:00-13:00

שיעור 2 הנה”ח:   20/11/2019  יום ד’ בין השעות 9:00-13:00

שווק לקוחות חדשים-נובמבר 

שיעור 1 שווק :    26/11/2019 יום ד’ בין השעות 9:00-13:00 

שיעור 2 שווק :    27/09/2019 יום ד’ בין השעות 9:00-13:00

 ההשתלמות התאמות

התאמות ותשלומים : התכנים הנלמדים: 1. ניתוח כרטיסים – ניתוח יתרות אוטומטי, ניתוח יתרות ידני לכרטיסי חו”ז, סגירה “על חשבון”. 2. התאמות בנקים והתאמות כרטיסי אשראי – קליטה אוטומטית של דפי בנק וכרטיסי אשראי, התאמות אוטומטיות. 3. דוחות ביקורת – התאמות, פתוחים, גיול חובות וכד’. 4. תשלומים לספקים – הפקת שקים ידנית ואוטומטית, תשלום באמצעות מס”ב.

קורס התאמות ותשלומים-חודש  נובמבר

24/11/2019 יום א’ בין השעות 9:00-13:00

קורס מחולל דוחות  חודש נובמבר

03/11/2019 יום א’ בין השעות 9:00-13:00

 

דילוג לתוכן