מעבדת שירות

חשבשבת כוללת מערכת מיוחדת לניהול מעבדות שירות.

מערכת זו מיועדת לעסקים שמוכרים מוצרים, ולאחר מכן מתחזקים ומתקנים אותם. לדוגמה, עסק מוכר מקדחים חשמליים, והוא מטפל גם בתיקון תקלות במוצרים אלה.

בעת קבלת מוצר לשירות נפתח כרטיס עבודה, שבו רושמים את תיאור התקלה, ואת השירות שבוצע.

בדומה למוסכים כרטיס העבודה כולל שלושה חלקים:

 • חלפים – התוכנה מנהלת את המלאי של החלפים;
 • שעות עבודה – התוכנה מנהלת מעקב אחר עבודת הטכנאים;
 • עבודות חוץ – תיקונים שנעשו בחברה אחרת, כגון, צביעה.

מערכת השירות כוללת את המאפיינים הבאים:

 •  בסיום התיקון התוכנה סוגרת את כרטיס העבודה ומפיקה חשבונית מס
 •  היסטוריה: המערכת שומרת היסטוריה מלאה של הטיפולים שנעשו במוצר.
 •  מעקב אחר הבעלים של המוצר: ניתן לקבל לתיקון לא רק מוצרים שהחברה מכרה, אלא גם מוצרים שנרכשו במקום אחר. כמו כן, ניתן לבצע "העברת בעלות", כאשר מוצר שהיה שייך ללקוח אחד נמכר ללקוח אחר.
 •  אחריות וחוזה שירות: ניתן לנהל תעודות אחריות וחוזי שירות. במסגרת זו ניתן לקבוע תוקף האחריות, מגבלת תקציב, מגבלת שעות, המקום שבו יינתן השירות (בית העסק / מעבדת שירות וכו'), ועוד. ניתן להגביל את האחריות לחלק מהמוצר (לדוגמה, אחריות למנוע אך לא למקדח). בעת כניסת הפריט לתיקון התכונה בודקת אוטומטית את חוזה השירות או תעודת האחריות וקובעת איזה תיקונים פטורים מתשלום.
 •  תיקון חוזר: ניתן לקבוע את תקופת הזמן בה חלה אחריות על תיקונים (כך שתיקון חוזר הוא ללא תשלום).
 •  שירות פנים-ארגוני: בעסקים בהם טכנאי השירות מבצעים תיקונים למחלקות אחרות (לדוגמה, טכנאים בחברות מחשבים), ניתן להפיק תעודות חיוב פנימיות כדי לערוך תמחיר מדויק של עלות התיקונים.
 •  לוח גאנט: ניתן לעקוב אחר עובדת הטכנאים בצורה גראפית באמצעות לוח גאנט.
 •  דוחות: ניתן להפיק את כל הדוחות הדרושים על מנת לעקוב אחר רווחיות התיקונים, ניהול המלאי, יעילות הטכנאים וכד'. כיוון שחשבשבת היא מערכת ERP מלאה, בכל עת ניתן להפיק דוחות המשלבים נתונים של מעבדת השירות עם נתונים של מודולים אחרים.
דילוג לתוכן