רכוש קבוע

מערכת רכוש קבוע מאפשרת לנהל מעקב אחר הרכוש הקבוע ולהפיק את הדוחות הדרושים (כולל דוחות פחת וחישובי רווח הון) החל משלב הרכישה ועד למכירה.

להלן אפשרויות המודול רכוש קבוע

  • כיוון שניהול הרכוש הקבוע מתבצע במסגרת תוכנת ERP, יש התאמה מלאה בין הסכומים של הרכוש הקבוע לבין הסכומים שנרשמו בעת הפקת חשבונית הרכש ובעת הפקת חשבונית המכירה (אם מוכרים רכוש קבוע).
  • המערכת מאפשרת להפיק דוחות פחת, ובכלל זה טופס י"א (הדרוש לדיווח למס הכנסה), וכן דוחות פחת ניהוליים כדי להעריך את השווי הריאלי של הרכוש הקבוע. התוכנה שומרת את נתוני הפחת שנרשמו בדוחות שהוגשו למס הכנסה (פחת שנצבר).
  • מכירת הרכוש הקבוע באמצעות הפקת חשבונית מעדכנת את מחיר המכירה ברשומה של הרכוש הקבוע, ולאחר המכירה ניתן להפיק דוחות לחישוב רווח הון.
  • התוכנה מאפשרת לקשר בין כמה פריטים של רכוש קבוע. לדוגמה, אם רוכשים רכב, ולאחר מספר שנים מתקינים ברכב הנידון מנוע חדש, ניתן לציין שהמנוע נמצא ברכב. בעת מכירת הרכב התוכנה תכלול במכירה גם את המנוע.
  • כמו כן ניתן לפצל רכוש קבוע לכמה חלקים. לדוגמה, אם רוכשים בניין ולאחר מספר שנים מוכרים חלק מהבניין, ניתן לפצל את הבניין לשני מבנים, מבנה אחד שיישאר כרכוש קבוע ומבנה שני שיימכר.
דילוג לתוכן