שאלות נפוצות

גיבויים

דוח מעמ מקוון

דוח ניכוי במקור, מערכת 1000, מבזק

הקמת חברה, הסבת נתונים והעברת נתונים מחברה לחברה

ממשקים

מעבר שנה 2019

קבצים אחידים

שאלות נפוצות

שבא

חשבונית דיגיטלית

תמחיר וביקורת